Tanska panostaa vihreyteen julkisissa hankinnoissa

Tanska panostaa vihreyteen julkisissa hankinnoissa

Tanskan hallitus julkaisi 29.10 uuden julkisten hankintojen strategian. Tavoitteena on muun muassa, että kaikki julkiset hankinnat ovat ympäristömerkittyjä vuoteen 2030 mennessä. Hankintojen kokonaisvolyymi nykytilanteessa on noin 51 miljardia euroa / vuosi.

Pesuaineita, paperia, painotuotteita, saippuaa, hygieniatuotteita, univormuja ja pakkauksia – ja paljon muuta. Julkisen sektorin ostoslista on mittava ja monipuolinen. Tanskan julkinen sektori hankkii tavaroita ja palveluita noin 51 miljardilla eurolla vuodessa, ja tämä tuottaa arviolta 12 miljoonaa tonnia hiilidioksidia. Hankintojen viherryttäminen on hallituksen uusin keino tavoiteltaessa kansallista tavoitetta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 70 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Velvoite valita ympäristömerkitty tuote

Tanskan hallitus julkaisi 29.10 "Vihreät hankinnat vihreää tulevaisuutta varten(Linkki toiselle verkkosivustolle)" - strategian. Esimerkki toimenpiteistä on velvoite valita ympäristömerkitty tuote, jos kilpailua on riittävästi, eikä merkittävää hintaeroa muihin tarjolla oleviin vaihtoehtoihin ole. Strategian myötä kaiken tyyppisiin hankintoihin on myös sovellettava TCO-kokonaiskustannusajattelua; mitä kustannuksia hankittava tavara tai palvelu aiheuttaa ennen hankintaprosessia, hankintahetkellä, käytön aikana ja elinkaaren lopussa.

Ympäristöministeri Lea Wermelin toteaa, että strategia on läpimurto, sillä se pakottaa julkisia hankintoja tekevät valitsemaan ympäristömerkittyjä tuotteita tai tuotteita, jotka täyttävät yhtä tiukat vaatimukset. ”Tämä saattaa kuulostaa tekniseltä, mutta se on ratkaiseva muutos yhdellä yhteiskunnan merkittävimmistä alueista. Hyödynnämme hankintoja ympäristöystävällisten tuotteiden suosimiseen”.

Uudelleen käytettäville ja kierrätettäville pakkausmateriaaleille tilausta

Strategiassa käsitellään myös hankittujen tuotteiden uudelleen käyttämistä ja kierrättämistä. Pakkausten käyttöä aiotaan minimoida. Pakkauksia on myös tarkoitus uusiokäyttää. Jos uudelleenkäyttö ei onnistu, tulee pakkausmateriaalien olla kierrätettäviä. Hallitus aloittaa prosessin, jossa määritellään laatukriteerit ja vaatimukset kertakäyttötuotteille ja pakkauksille, mm. muoveille.

Julkisen sektorin toimijoiden ja sen toimittajien ja yhteistyökumppaneiden välille ollaan muodostamassa kumppanuutta, jossa selvitetään, kuinka julkisella sektorilla käytössä olevia tekstiilejä voidaan viherryttää.

Tekstiili- ja muovijätteiden kierrätystä lisätään

Kesäkuussa julkistetussa kansallisessa ilmastosuunnitelmassa(Linkki toiselle verkkosivustolle) käsiteltiin jo muun muassa tekstiili- ja muovijätteiden kierrätystä. Tanskan ympäristönsuojeluvirastolle vuonna 2018 tehty analyysi osoittaa, että arviolta vain 10 % yksityisen ja julkisen sektorin vuositasolla hankkimasta 10.000 tonnin tekstiilimäärästä kierrätetään tai uusiokäytettään käytöstä poistamisen jälkeen, joten potentiaalia on.

Kertakäyttötuotteille ja pakkauksille, mukaan lukien kuljetuspakkaukset, ehdotetaan pakollisia vaatimuksia tai laatukriteereitä, joiden avulla voidaan varmistaa kertakäyttötuotteiden kierrätettävät materiaalit ja vahvistaa kierrätettävien muovien markkinoita.

 

Teksti: Veera Weisdorf