Tanska panostaa koronan jälkeen vienninedistämiseen

Tanska panostaa koronan jälkeen vienninedistämiseen

Vienninedistäminen tulee olemaan Tanskan ulkoministeriön selkeä pääprioriteetti seuraavien vuosien aikana. Vienninedistämisrahoitus kaksinkertaistetaan vuodelle 2021. Yritysten osallistumisesta vienninedistämistoimiin tulee halvempaa - yritysten vienninedistämiskustannuksista katetaan jatkossa 75 %. Uusilla toimilla halutaan myös houkutella investointeja Tanskaan.

Tanskan ulko- ja ulkomaankauppaministeri Jeppe Kofod lanseerasi 25.5. uusia aloitteita, joiden tarkoituksena on tukea Tanskan vientiä koronan jälkeisessä tilanteessa ja houkutella maahan uusia investointeja. 

Koronakriisi uhkaa noin miljoonaa tanskalaista vientiin tai ulkomaiseen omistukseen kytköksissä olevaa työpaikkaa. Panostus viennin ja ulkomaisten investointien edistämiseen on elintärkeää Tanskan talouden elpymiselle, ja siksi tämä tulee olemaan Tanskan ulkoministeriön selkeä pääprioriteetti vuosina 2020 ja 2021. Varat on jaettu kahdelle vuodelle (125 milj. DKK/2020 ja 100 milj. DKK/2021) ja ne kanavoidaan ulkoministeriön kautta, joka vastaa Tanskasta yritysten kansainvälistymisen edistämisestä. Samalla ulkoministeriö uudelleenpriorisoi toimintaansa siten, että vienninedistämistoimintaan panostetaan aiempaa enemmän. 

Vienti- ja investointipaketti jakautuu kolmeen pääosaan, 1. vientineuvontaan liittyviin panostuksiin, 2. vienninedistämispanostuksiin ja 3. uuteen Task Forceen

Tanskan ulkoministeriön vienninedistämispalvelut ovat yrityksille maksullisia, ja vientineuvontapanostukset koostuvatkin eri palveluiden hintojen laskemisesta. Vientineuvontapanostuksiin sisältyy ilmaista COVID19-akuuttineuvontaa (maks. 15 h/yritys), ulkoministeriön tarjoamien yritysneuvontapalvelujen hintojen laskeminen (hinnat puolitetaan ja PK-yrityksille annetaan mahdollisuus yhteensä 75 %:n alennukseen, tukien kautta). Lisäksi suurlähetystöjen public service neuvonnasta tulee ilmaista (maks. 5 tuntiin/yritys saakka). Uusien markkinamahdollisuuksien identifiointi nousee prioriteetiksi suurlähetystöjen työssä.

Vienninedistämispanostus koostuu vuoden 2021 vienninedistämisrahoituksen kaksinkertaistamisesta 69,4 milj. DKK:n (n. 9 milj. euroa). Yritysten osallistumisesta vienninedistämistoimiin tulee halvempaa, kun yritysten vienninedistämiskustannuksista katetaan jatkossa 75 % (aiemman 50 %:n sijaan). Vienninedistämistoiminta fokusoi vihreään ja kestävään kasvuun ja pyrkii edistämään Agen-da2030-tavoitteiden saavuttamista.

Uusi Task Force

Uusi Task Force toimii kahdella raiteella. Ns. Global Response Team on ns. ”hälytysosasto”, joka koostuu viidestä ulkoministeriöön sijoitetusta henkilöstä. Global Response Team auttaa yrityksiä löytämään uusia markkinamahdollisuuksia ja etsimään ulkomaisia investointeja ja pyrkii etenkin vahvistamaan tanskalaisia vihreitä ja kestäviä ratkaisuja. Global Response Team toimii proaktiivisesti ja pyrkii olemaan yhteydessä yli tanskalaisiin PK-yrityksiin ja ulkomaisessa omistuksessa oleviin yrityksiin. Global Response Teamiin kuuluu myös korona-neuvontapalvelu, hotline, joka vastaa puhelimen ja netin kautta lähetettyihin tiedusteluihin 24 tunnin sisällä. 

Task Forcen toinen raide on kauppapoliittinen raide, johon sisältyy vahvempi panostus EU:n sisämarkkinoihin ja vapaan, oikeudenmukaisen ja kestävän kaupan edistämiseen. Tähän sisältyy kaupan esteiden ja muiden muuttujien kartoitus sekä EU:n sisällä että ulkopuolella, yritysten avustaminen kaupanesteiden osalta ja neuvonta koskien EU:n kauppasopimuksia. Lisäksi Tanska pyrkii olemaan aloitteellinen EU:n sisällä, yhdessä saman mielisten kanssa, sekä WTO:n puitteissa mitä tulee oikeudenmukaisen kaupan sääntöihin ja kauppasopimuksiin. Teemoina mainitaan mm. lääkkeet ja terveydenhoitovälineet sekä vihreät tuotteet.

Elinkeinoelämä pitää vientipakettia tervetulleena muttei riittävänä. Elinkeinoelämän keskusliittoa vastaava Dansk Industri (DI) arvio Tanskan viennin laskevan kuluvana vuonna 13 % ja katsoo, että tarvitaan vielä lisätoimia, jotta vientiteollisuuden tulevaisuus turvataan. DI on esitellyt omat 20 ehdotustaan viennin avustamiseksi. Näihin sisältyy niin kansallisia toimia kuin EU- ja globaalin tason toimia, mm. liikematkustamisen avaaminen, vientiin suunnatut vero-, alv- ja tullitukitoimet, yritysten tutkimus-toiminnan tukeminen ja EU:n sisämarkkinoiden koronasta johtuvien esteiden poistaminen.

Lisätietoja: 

Tanskan ulkoministeriön COVID19-vienninedistämissivut: https://thetradecouncil.dk/covid19-hjaelp


Teksti: Katja Luopajärvi