Tanska esitteli ”koronabudjetin” vuodelle 2021

Tanska esitteli ”koronabudjetin” vuodelle 2021

Tanskan hallituksen 31.8 julkistaman budjettiesityksen lähtökohtana on Tanskan talouden kolme suurta haastetta: koronaepidemia, ilmastonmuutos ja hyvinvointivaltion säilyttäminen. "Koronabudjettiin" sisältyy 1 mrd euron suuruinen korona-kriisikassa. Hallitus arvioi talouden elpyvän nopeasti. Ensi vuodelle ennakoidaan jo 4,2 %:n BKT-kasvua. Tanskalaisten kuluttajien luottamus kotimaansa talouden kehitykseen on Euroopan kovin.

Hallituksen budjettiesityksen lähtökohtana on Tanskan talouden kolme suurta haastetta: koronaepidemia, ilmastonmuutos ja hyvinvointivaltion säilyttäminen. Tanskan lähtökohdat kohdata koronakriisi olivat hyvät ja Tanskalla on ollut varaa toimia. 

Hallitus on tähän saakka panostanut noin 10 mrd euroa koronatilanteeseen liittyviin tuki- ja elvytysaloitteisiin. Näihin sisältyy myös pidemmän tähtäimen hankkeita kuten energia- ja teollisuussektorin ilmastopaketti ja ns. vihreä asumispaketti. 

Julkisten investointien kehystä nostetaan huomattavasti, tulevina vuosina julkiset investoinnit ovat n. 66-69 mrd DKK vuositasolla.

Talouden näkymät parantuneet kevään arvioista

Tanskan BKT:n arvioidaan laskevan kuluvana vuonna 4,5 %. Vielä toukokuussa puhuttiin 5,3 % laskusta, joten talousnäkymät ovat parantuneet hieman. 

Tanska näyttää selviävän koronakriisistä paremmin kuin moni muu eurooppalainen maa, johtuen pitkälti vientiteollisuuden rakenteesta (etenkin lääketeollisuus), joustavista työmarkkinoista ja hyvällä tasolla pysyneestä kotimaisesta kulutuksesta. Laajojen koronatukitoimien avulla työllisyys on pystytty pitämään kohtuullisella tasolla. Hallitus arvioikin talouden elpyvän nopeasti. Ensi vuodelle ennakoidaan jo 4,2 %:n BKT-kasvua. 

Tanskalaiset suhtautuvat talousnäkymiin optimistisesti – Pew Researchin tuoreen kyselyn mukaan tanskalaiset ovat eurooppalaisten maiden joukossa kaikkien myönteisempiä suhteessa kotimaansa talouskehitykseen. 

Miljardin euron koronakassa, hyvinvointia ja turvallisuutta

Budjettiesitykseen sisältyy n. 1,2 mrd euron suuruinen (9,2 mrd DKK) ns. koronakriisipaketti, jonka on tarkoitus lieventää koronakriisin talousvaikutuksia ja muun muassa turvata COVID-19 terveydenhoitomenojen ja koronarokotteen rahoitus. 

2,2 mrd DKK on varattu esitykselle aikaistetusta eläkkeestä työelämässä vähintään 42 vuotta olleille, raskaita fyysisiä töitä tehneille henkilöille. Alueiden ja kuntien terveyskuluihin esitetään 2,8 mrd DKK lisärahoitusta. Haavoittuvaisten ja huostaan otettujen lasten aseman parantamiseen esitetään vuosittainen 150 milj. DKK lisä siten, että vuonna 2023 päästään 500 milj. DKK. Vanhusten hoitoon panostetaan 200 milj. DKK vuosittain. 

Poliisille ja syyttäjänvirastolle esitetään n. 2 mrd DKK lisärahoitusta vuosittain 2024 saakka ja veroviraston reformiin allokoidaan 1 mrd DKK. 

Budjettineuvotteluissa esillä ilmastotoimet

Hallituksen budjettiesitykseen ei sisälly mittavia ilmastotoimia. Tämä on Tanskan sosiaalidemokraattisen vähemmistöhallituksen tukipuolueiden keskuudessa otettu vastaan pettymyksellä. Tukipuolueet ovat huolissaan siitä, että ilmastokriisi jää budjetissa koronakriisin jalkoihin. 

Valtiovarainministeri Wammen toteaa budjetin rehellisesti tunnustavan Tanskan suurimpana haasteena olevan koronakriisistä selviytyminen. Hallitus on jättänyt budjettiesitykseensä 1,5 mrd DKK neuvottelureservin, josta voidaan löytää rahoitusta tukipuolueiden aloitteisiin. Koska neuvotteluvara on pienempi kuin viime vuonna, edessä on kova vääntö siitä, mitä omia aloitteitaan tukipuolueet saavat läpi. 

Lisätietoja: 

Tanskan valtiovarainministeriön budjettiesitys vuodelle 2021Linkki toiselle web-sivustolle.

Tanskan valtiovarainministeriön talousselonteko, 31.8.2020Linkki toiselle web-sivustolle.

 

Teksti: Katja Luopajärvi