Tanska aloittaa ulkomaisten investointien seurannan

Tanskan parlamentti hyväksyi 4.5.2021 lain, jolla sallitaan ulkomaisten investointien seuranta. Lain tarkoituksena on estää ulkomaisista suorista sijoituksista tai taloudellisista sopimuksista aiheutuva uhka kansalliselle turvallisuudelle.

Uuden lainsäädännön tarkoituksena on estää ulkomaisista suorista sijoituksista tai taloudellisista sopimuksista aiheutuvat uhkat kansalliselle turvallisuudelle tai yleiselle järjestykselle. Laki mahdollistaa puuttumisen tällaisiin investointeihin ja sopimuksiin.

Lain mukaista seulontaa tullaan toteuttamaan investointeihin mm. maanpuolustuksen, tietotekniikan ja kriittisen infrastruktuurin aloilla. Ulkomaisia sijoittajia arvioidaan niiden mahdollisten yhteyksien ja kytköksien suhteen. Tällä tarkoitetaan muun muassa ulkomaisia hallituksia, asevoimia tai muita valtiollisia yksiköitä sekä mahdollisia yhteyksiä rikolliseen toimintaan.

Kööpenhaminan-suurlähetystö järjestää yhteistyössä Magnusson-lakitoimiston ja Business Finlandin kanssa ilmaisen webinaarin 2.6 aiheesta. Ilmoittaudu webinaariin(Linkki toiselle web-sivustolle.)

Lailla mahdollisesti vaikutuksia myös suomalaisyritysten toimintaan

Kriittisiksi aloiksi katsotuilla aloilla operoivat ulkomaiset yritykset velvoitetaan tekemään anomus Tanskan elinkeinoministeriölle ennen suunnitellun investoinnin toteuttamista. Elinkeinoministeriö käsittelee anomukset ja joko hyväksyy tai hylkää ne. Tässä vaiheessa ei ole vielä tiedossa, minkälainen hakemusprosessi tulee olemaan.

Uudet säännöt koskevat kaikkia ulkomaisia yrityksiä, joten hyväksymisprosessi koskee myös EU-maissa toimivien yritysten investointeja. Lainsäädäntö koskee niin ikään Tanskassa jo toimivien suomalaisten tytäryhtiöiden investointeja. 

Mikä tahansa investointi, jossa ulkomainen yritys hankkii yli 10 % omistuksen (tai vastaavan hallinnan) kansallisen turvallisuuden kannalta kriittisillä sektoreilla toimivasta tanskalaisesta yrityksestä, tulee hyväksyttää. Tällaisia sektoreita ovat esimerkiksi puolustusteknologia, datan käsittelyyn liittyvät ratkaisut, tekoälyratkaisut, kriittinen infrastruktuuri, robotiikka ja joukko muita teknologian aloja.

Lainsäädäntö kattaa myös uutta toimintaa luovat investoinnit, yhteisyritykset (joint ventures), R&D-toimintaa koskevat sopimukset, sekä kahden tai useamman ulkomaisen yrityksen kansainväliset transaktiot tapauksissa, joissa yritysrakenteeseen upotettua tanskalaista tytäryhtiötä koskeva määräysvalta siirtyy muualle.

Uudet säännöt tulevat mutkistamaan Tanskan markkinoille tietyillä sektoreilla pyrkivien yritysten toimintaa. Investointiprosessien odotetaan hidastuvan. Hallituksen tavoitteena on edelleen mahdollisimman suuri avoimuus liiketoimintaympäristössä.

FAKTA

  • Tanskan parlamentti hyväksyi 4.5.2021 lain, jolla sallitaan ulkomaisten investointien seuranta kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi. Lakiteksti(Linkki toiselle web-sivustolle.) (tanskaksi).
  • Lakia ei sovelleta Tanskan kuningaskunnan itsehallintoalueisiin Grönlantiin ja Färsaariin.
  • Laki astuu voimaan 1.7.2021 ja sitä sovelletaan 1.9.2021 lähtien tehtyihin investointeihin.

 

Teksti: Veera Weisdorf