Tansanian ja Ruandan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Tansanian liiketoimintaympäristö on haasteellinen, mutta suomalaisyrityksille löytyy markkinamahdollisuuksia maataloudesta, metsäsektorilta, logistiikasta ja ICT-alalta. Ruandan liiketoimintaympäristö on toimiva. Markkinamahdollisuuksia löytyy etenkin kiertotalouden, logistiikan ja kaivosteollisuuden piiristä.

TANSANIA

Tansanian talous on kasvanut vahvasti viimeisen vuosikymmenen aikana, mutta maa on edelleen yksi maailman köyhimmistä. Kasvu on hidastunut koronapandemiastakin johtuen, mutta pysynyt merkittävänä. IMF arvioi talouskasvu hidastuvan tänä vuonna 1.9%.iin. Inflaation odotetaan pysyvän matalana ja velkasuhteen kohtuullisena. Tansania saavutti heinäkuussa 2020 Maailmanpankin kriteerit alemman keskitulon maalle. Koronaseurausten vuoksi maan saattaa olla haastavaa lähivuosina pitää statuksensa. Tansanian talouskasvua ovat vauhdittaneet etenkin ulkomaiset sijoitukset, yksityinen kulutus sekä rakennus-, ICT- ja liikennesektoreilla. Koronan aikana Tansanian taloutta on hyödyttänyt erityisesti kullan hinnan nousu (suurin tavaraviennin tulolähde) ja öljyn hinnan lasku.  Maatalous työllistää edelleen 60 % työväestöstä.

Liiketoimintaympäristö on haasteellinen ja vaikeasti ennustettava. Kotimaisen veronkannon taso pysyy yhtenä maailman alhaisimmista, vaikka edistystä onkin tapahtunut. Pohjoismaisten yritysten piirissä tehdyn selvityksen mukaan suurimmat ongelmat yrityksillä ovat maahantulon ja työlupien kanssa, verotuksessa ja erityiskompetenssien löytämisessä. Myös vienti- ja tuontisäännöt, osaavan työvoiman löytäminen ja riitojen ratkaisu koetaan ongelmiksi. 

Tansania on Suomen pitkäaikainen kehitysyhteistyön kumppanimaa ja Suomen maine on erinomainen.
Suomalaisille yrityksille potentiaalisia markkinamahdollisuuksia löytyy maataloudesta ja metsäsektorilta, etenkin arvoketjujen kehittämisestä, sekä logistiikka- ja ICT-aloilta. 

RUANDA

Ruandaa pidetään Afrikan tähtenä toimivan ja tehokkaan liiketoimintaympäristönsä vuoksi. Kyseessä on suhteellisen pieni markkina, josta löytyy suomalaisyrityksille potentiaalisia markkinamahdollisuuksia. Ruanda on tekemässä itsestään Afrikan HUB:n Dubain tyyliin ja sillä on suuri kuivasatama sekä suunnitelmia lentoliikenteen vilkastuttamisesta. Ruanda on Afrikan suurimpia konferenssi- ja messujärjestäjiä.  Maa ei ole Suomen kehitysyhteistyön kohdemaa, mutta Suomella on hyviä suhteita maahan. Liiketoimintamahdollisuuksia on mm. energiasektorilla, kaivosteollisuudessa, logistiikka-alalla, maataloudessa ja ruokateollisuudessa sekä ICT:n ja digitalisaation aloilla. Ruanda on vihreän talouden maa ja maan ympäristöministeri osallistui Suomen kiertotalousfoorumiin vuonna 2019.

Koronapandemia on vaikuttanut Ruandankin talouteen ja köyhyyden odotetaan lisääntyvän maassa, mutta valtio on ottanut käyttöönsä tukitoimenpiteitä taloudellisten seurausten helpottamiseksi. 

Riitta Swan, Suomen suurlähettiläs, Tansania