Talousuutisia Moskovasta 7.–20.6.2012

  • Hallitus valmistaa kriisibudjetin ja kasvattaa vararahastoa uuden kriisin varalta.
  • Pietarin talousfoorumin aikana allekirjoitetaan yli 50 investointi- ja kauppasopimusta.
  • Shtokman-hankkeen omistajapohjaa ollaan muodostamassa uudelleen.
  • Raakapuun vientitullit mukana WTO-sopimuksen ratifiointiasiakirjassa.
  • Venäjän WTO-jäsenyys ei automaattisesti muuta yhtenäisen talousalueen tullitariffeja.
     

Koko raportti: Talousuutisia Moskovasta 7.–20.6.2012 (avautuu uuteen ikkunaan)

kauppa