Talouskriisistä selviäminen edellyttää ponnisteluja Espanjassa

Talouskriisistä selviäminen edellyttää ponnisteluja Espanjassa

Espanjan pääministeri Mariano Rajoy totesi 29. kesäkuuta Eurooppa-neuvoston jälkeen, että neuvosto antoi selvän kannanoton euron peruuttamattomuudesta. Rajoy piti neuvoston päätöksiä oikeina, mutta lisäsi myös, että vielä on paljon työtä tehtävänä. Espanjan hallitus hyväksyi suunnitelmat lakiesityksiksi harmaan työllisyyden ja sosiaaliturvapetosten vähentämiseksi sekä opetuksen laadun parantamiseksi.

Pääministeri Mariano Rajoy totesi 29. kesäkuuta. Eurooppa-neuvoston jälkeen pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että kokouksen voittaja oli euro. Hän alleviivasi, että neuvosto antoi selvän kannanoton euron peruuttamattomuudesta. Rajoy sanoi, että EU teki oikeita päätöksiä talouskriisin voittamiseksi ja lisäsi myös, että vielä on paljon työtä tehtävänä. Eurooppa-projekti on Rajoyn mukaan nyt vahvempi ja uskottavampi.

Hän piti tärkeänä päätöstä siitä, että Espanjan pankeille annettu tuki ei ole muihin velkojiin nähden etuoikeutetussa asemassa. Tärkeä asia Rajoyn mielestä on myös mahdollisuus tukea pankkeja suoraan ja selvä viesti markkinoille koskien toimia velkojen jälkimarkkinoilla.

Rajoy painotti, että Espanja on sitoutunut taloutensa vakauttamiseen ja reformeihin talouden modernisoimiseksi, joita tarvitaan kasvua ja työpaikkojen luomista varten. Hän myös totesi, että hallitus tietää mitä sen on tehtävä ja että määritellystä suunnasta pidetään kiinni.

Markkinat reagoivat neuvoston päätöksiin

Markkinat ovat ottaneet Eurooppa-neuvoston päätökset hyvin vastaan. Espanjan niin sanottu spread (korkoero Saksan 10 vuoden lainaan) laski 29. kesäkuuta edellispäivän 542 pisteestä 475 pisteeseen ja kymmenen vuoden lainan korko 6,93 prosentista 6,32 prosenttiin. Espanjan keskuspankki arvioi 27. kesäkuuta julkaisemassaan kuukausikatsauksessa alustavien tietojen viittaavan siihen, että kuluvan vuoden toisella neljänneksellä maan talous supistuu ensimmäistä neljännestä enemmän.

Ensimmäisellä neljänneksellä talous supistui 0,3 prosenttia vuoden 2011 viimeiseen neljännekseen verrattuna (0,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna). Keskuspankin mukaan kehitys on seurausta maan sisäisen kysynnän laskusta ja työttömyyden noususta. Pankin mukaan myös talouden kannalta tärkeä vienti laski huhtikuussa viime vuoteen verrattuna tavaroiden osalta 0,5 prosenttia, mikä on seurasta kysynnän laskusta erityisesti Italiassa, Portugalissa ja Iso-Britanniassa.

Tuonti Espanjaan laski 7,2 prosenttia vähentyneen kysynnän myötä. Hyviä uutisia saadaan Espanjaan suuntautuvasta turismista, joka toukokuussa kasvoi viime vuoteen verrattuna 5,8 prosenttia. Turismin osuus maan bruttokansantuotteesta on hieman yli 10 prosenttia.

Espanjan keskuspankin uusi pääjohtaja Luis Linde painotti virkaanastujaispuheessaan uudessa tehtävässään erityisesti maan pankkisektorin saneerauksen ja vahvistamisen merkitystä, jotta uskottavuus saadaan palautettua, luotot saadaan liikkeelle ja jotta talous ja työllisyys saadaan kasvuun. Hän uskoi, että kriisistä selvitään ja sanoi, että se edellyttää ponnisteluja reformien, talouden vakauttamisen ja pankkisektorin uudistamisen osalta. Myös EU-tason toimet ovat tärkeitä.

Toimia harmaata työllisyyttä ja sosiaaliturvapetoksia vastaan

Espanjan hallitus hyväksyi 29. kesäkuuta suunnitelman lakiesitykseksi harmaata työllisyyttä ja sosiaaliturvapetoksia vastaan. Varapääministeri Soraya Sáenz de Santamarian mukaan toimien tavoitteena on työntekijöiden oikeuksien varmistaminen ja yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen. Lakiesitys on osa huhtikuussa hyväksyttyä toimintaohjelmaa. Lausuntokierroksen jälkeen lakiesitys annetaan parlamentille hyväksymistä varten.

Sáenz kertoi, että toimilla pyritään harmaan talouden ja siihen liittyvien työsuhteiden saamiseen normaalin toiminnan ja sääntelyn piiriin. Lakiesityksellä pyritään myös sosiaaliturvamaksuihin liittyvien väärinkäytösten ja petosten sekä veronkierron lopettamiseen. Säädöksien tavoitteena on lisäksi yritysten lainvastaiseen toimintaan perustuvan kilpailuedun karsiminen.

Keinoja ovat esimerkiksi työnantajien työsuhteisiin liittyvien velvollisuuksien laajentaminen, mikä mahdollistaa tehokkaammat viranomaistarkastukset. Tarkastajien resursseja myös lisätään. Sanktioiden määrien ja sosiaalimaksujen suhteita muutetaan sen välttämiseksi, että sanktion maksaminen olisi sosiaalimaksuja edullisempaa. Lisäksi viranomaisyhteistyötä ja asiaan liittyvää tiedotusta lisätään.

Opetuksen tuloksia parannettava

Hallitus hyväksyi myös suunnitelman lakiehdotukseksi, jonka tavoitteena on opetuksen laadun parantaminen. Opetusministeri José Ignacio Wert sanoi, että Espanjassa on luotu universaali koulutus, käytännössä 100 prosenttia nuorista saa tietyn tason täyttävää opetusta, mutta tuloksia on parannettava. Hän sanoi, että on luotava mekanismeja erilaisten kykyjen ja taipumusten tunnistamiseksi ja tukemiseksi.

Hän painotti, että tähän tarvitaan kaikkien opetusalan toimijoiden yhteistyötä. Wert viittasi huonoihin PISA-tuloksiin ja aikaiseen koulusta poisjäämiseen ja sanoi, että tarvitaan opetussektorin reformi, jotta saadaan luotua jokaisen oppilaan potentiaalia vahvistava järjestelmä. Hän sanoi, että uudistuksilla tulee parantaa opetuksen laatua, lähtien oppilaiden saavuttamista tuloksista eikä pelkkien esimerkiksi varoihin tai koulujen määrään liittyvien lukujen perusteella.

Uudistuksen pääperiaatteita Wertin mukaan ovat tasapuolisten mahdollisuuksien turvaaminen, perheen tulotasosta riippumatta, sekä jokaisen oppilaiden omien kykyjen tunnistaminen ja tukeminen. Keinoja ovat joustavuuden lisääminen, ulkopuoliset evaluoinnit, transparenssi ja koulujen autonomian lisääminen. Uudistus on tarkoitus toteuttaa vaiheittain ja järkevästi ja ”talonpoikaisjärkeä” käyttäen. Wert piti tärkeänä, että kaikki opetussektorin toimijat ovat mukana prosessissa, jotta kaikki ovat siihen sitoutuneita.