Talouskriisin vaikutuksista Slovakiassa

Slovakia on tarkastanut taloutensa kasvuennusteita reilusti alaspäin. Vientiriippuvaisen talouden veturi autoteollisuus on tällä hetkellä kasvavissa vaikeuksissa. Myös muilla sektoreilla on ongelmia ja varovaisuutta. Ulkomaiset investoinnit ovat pudonneet rajusti. 

Slovakiassa myös tavallisen kansan usko on alkanut horjua työttömyyden uhan edessä. Pääministeri Fico on kehottanut mediaa pidättäytymään paniikin lietsomisesta. Hallitus ja sen johdolla erillinen talouskriisineuvosto on luonnostellut toimia työllisyyden ja talouskasvun turvaamiseksi. Tällä hetkellä kriisipaketin toteuttamiseksi on varattu budjetin uusallokoinneilla noin 330 miljoonaa euroa. 

Maailman talouskriisi näyttää voimansa myös Slovakiassa, jossa (yli)optimismia varjeltiin pitkään.

Taannoinen Euroopan komission ennuste Slovakian bkt-kasvulle vuonna 2009 oli 2,7 prosenttia. Nyt kansalliset ennusteen tekijät ovat nekin pudottaneet lukujaan rajusti. Slovakian valtiovarainministeriö ennakoi helmikuun alussa alkaneen vuoden kasvuksi 2,7 prosenttia ja maan kansallispankki meni jopa tämän alle antaen ennusteeksi 2,1 prosenttia. Ovatko ennusteet optimistisia vai liian varovaisia jää nähtäväksi - yhä useampi on kuitenkin taipuvainen uskomaan, että tarkistuksia alaspäin saatetaan joutua tekemään Slovakiassakin, jonka avoin talous on vahvasti sidoksissa muun maailman kehitykseen. 

Talouden veturi autoteollisuus kasvavissa vaikeuksissa 

Slovakian teollisuustuotannon volyymi romahti jo loppuvuonna 2008, erityisesti auto- ja koneteollisuus kärsivät. Hyvää eivät lupaa viime päivienkään uutiset maan talouden kannalta keskeiseltä sektorilta. Pitkään optimistisia lausuntoja antanut autoteollisuus on kasvavissa vaikeuksissa laskevan kysynnän kanssa. PSA Peugeot Citroen on jo ilmoittanut henkilöstövähennyksistä. Volkswagen ja Kia eivät toistaiseksi ole ilmoittaneet vastaavista vähennyksistä, mutta jo kaasukriisin aikana käyttöön otettuihin lyhennetyn työviikon/-ajan käytäntöihin on edelleen turvauduttu. Yleisesti ottaen nyt noin 8 prosenttia olevan työttömyyden odotetaan pahenevan kuluvan vuoden aikana ja väen vähennyksistä ovat jo ilmoittaneet myös lukuisat pienemmät yritykset. Autoteollisuus odottaa vuodesta 2009 erittäin vaikeaa, lopullisen tilanteen Slovakiassakin näyttää kansainvälisen kysynnän kehitys - maan autoteollisuus vie tuotannostaan yli 95 prosenttia ulkomaille. Ennusmerkit eivät tällä hetkellä ole hyvät. 

Ulkomaiset investoinnit pudonneet rajusti 

Toinen tärkeä teollisuudenala elektroniikkateollisuus on toistaiseksi selvinnyt hieman paremmin Sonyn ja Samsungin suhteellisen tuoreiden investointien voimalla. Positiivisempia viestejä on kuultumyös IT-sektorilta muun muassa IBM:ltä, Delliltä ja Siemensiltä. Mikään teollisuudenala tuskin kuitenkaan on immuuni globaalille kehitykselle ja esimerkiksi elektroniikkateollisuuskin on nyt perunut aiemmin ilmoittamiaan laajennusinvestointeja. Slovakiaan kohdistuvat ulkomaiset investoinnit ovat vähentyneet kautta linjan. Slovakian valtion investointi- ja kauppajärjestö SARIOn mukaan ulkomaiset investoinnit vähenivät viime vuonna 60 prosenttia verrattuna edellisvuoteen ja tehdyistäkin investoinneista noin kaksi kolmasosaa tehtiin vuoden 2008 ensipuoliskolla. Investointiprojektien väheneminen heijastuu suoraan vähenevinä työmahdollisuuksina. 

Sekä teollisuuden vienti että investointien houkuttaminen siis takkuavat ja heittävät uhkaavia pilviä myös kotimarkkinoiden ylle. Vielä syksyllä ja myös loppuvuonna kuluttajien luottamus omaan talouteensa Slovakiassa oli vahvahko. Osin taustalla lienevät maan johdon ja talouselämän optimistiset lausunnot, joihin jo edellä on viitattu.

Tammikuun lopussa teetetty mielipidemittaus kertoo asenteiden huomattavasta muuttumisesta. Mittauksen perusteella noin kolmannes slovakialaisista on nyt vakavasti huolissaan talouskriisin vaikutuksista ja toinen kolmannes suhteellisen huolissaan. Vastaajien suurin huoli kohdistuu työpaikan menettämiseen ja vaikeuksiin uuden löytämisessä, muita huolia olivat muun muassa  työajan ja palkan leikkaukset, heikkenevät liiketoimintamahdollisuudet sekä hankaluudet pankkilainoituksessa. Median kanssa muutenkin huonoissa väleissä oleva pääministeri Robert Fico on sälyttänyt osan vastuusta mielipideilmaston muuttumisesta tiedotusvälineille, joita se kehottaa pidättäytymään paniikin lietsomisesta. Vain 13 prosenttia vastaajista, hekin pääosin pääkaupunki Bratislavan ja Trnavan alueelta, katsoo, ettei omassa elämässään ole havainnut kriisin vaikutuksia.  

Huolimatta tuomistaan eduista ei euroon siirtyminenkään kuluvan vuoden alussa suojaa Slovakiaa kansainvälisen talouden laskusuhdanteelta. Hallituksen ensimmäiset toimet kriisiin vastaamiseksi osoittautuivat riittämättömiksi. Nyt valtiovarainministeriö on ilmoittanut budjetin uusallokoinnilla saavutetusta 332 miljoonan euron tukipaketista, jolla pyritään tukemaan talouskasvua ja työpaikkojen säilymistä. Toistaiseksi hallituksen esittämät kustannuksiltaan noin 133 miljoonan euron toimet keskittyvät ensisijaisesti työllisyyden tukemiseen. Esitykset sisältävät muun muassa verohelpotuksia irtisanomisten sijaan työviikkoa lyhentäville työnantajille, rahallisen tuen uuden yrityksen tai työpaikan perustamisesta sekä työmatkatuen yli 50 kilometrin päästä työpaikan vastaanottavalle. Työ- ja sosiaaliministeri Viera Tomanovan mukaan toimet paketin jäljellä olevan noin 200 miljoonan euron hyödyntämiseksi päätetään pian. 

Fico: "Jos muut EU-maat ottavat protektionismin käyttöön, Slovakia seuraa esimerkkiä"

Hallituksen esittämät toimet ovat tähän mennessä saaneet parlamentissa laajan tuen. Kriisitoimenpiteitä pohtimaan on nyt asetettu myös erillinen talouskriisineuvosto, jossa hallituksen lisäksi ovat edustettuina työnantaja- ja tekijäpuolet, paikallishallinnot, pankit ja myös opposition edustaja. Pääministeri Ficon mukaan Slovakia seuraa tarkasti muiden EU-maiden toimia ja mikäli protektionistisia piirteitä nousee esiin, on Slovakia varmasti valmis noudattamaan esimerkkiä.