Täällä New York – Teknologiasektorin nousu

Täällä New York – Teknologiasektorin nousu

Silve ParviainenSilve Parviainen

Teknologiasektori on noussut New Yorkissa yhä merkittävämpään asemaan. Näkyvätkö elinkeinoelämän muuttuneet voimasuhteet paikallispolitiikassa?

Helmikuun 4. päivänä 2013 tuhannet kaupunkilaiset seurasivat New Yorkin entisen pormestarin Ed Kochin hautajaisia. Hyvästinsä kävivät jättämässä myös kaupungin entiset pormestarit, Rudy Giuliani ja David Dinkins sekä tämänhetkinen pormestari, Michael Bloomberg. Ed Koch tullaan muistamaan siitä, että hän pelasti hallituskautensa aikana kaupungin talouden konkurssilta.

Rudy Giulianin aikana puolestaan kaupungin turvallisuustilanne ja asuttavuus paranivat oleellisesti. Pormestari Bloombergin jättämä perintö tulee olemaan kaupungin talouden monipuolistuminen, erityisesti vihreä kaupunkisuunnittelu ja ennen kaikkea teknologiasektorin tukeminen.

Rahoitussektori on ollut pitkään New Yorkin talouden kulmakiviä. Yksi kaupunkia järkyttäneen World Trade Centeriin kohdistuneen terroristi-iskun seurauksista oli se, että monet rahoitussektorin yritykset siirsivät toimintojaan ainakin osittain kaupungin ulkopuolelle.

Teknologiasektori paikkamaan finanssialan katoa

Vaikka pankkien ja muiden finanssialan toimijoiden osuus kaupungin taloudesta on edelleenkin hyvin suuri, on teknologiasektori kasvanut viimeisten vuosien aikana oleellisesti. Pormestari Bloomberg on järjestelmällisesti tukenut IT-sektorin kasvua ja korostanut kaupungin talouden monipuolistamisen ja kansainvälistymisen tärkeyttä pitkän tähtäimen taloudelliselle menestykselle.

Viimeisten vuosien aikana teknologiasektorin työpaikkojen määrä on kasvanut kaupungissa noin 30 % ja on nykyisellään yli 120 000 henkilöä. Yhdysvaltojen teknologiasektori on jo pidemmän aikaa ollut huolissaan siitä, että maan yliopistoista valmistuu aivan liian vähän insinöörejä sen tarpeisiin. Myös New Yorkissa alkaa selkeästi olla pula alan osaajista.

Yksi pormestari Bloombergin hallinnon tärkeimpiä aikaansaannoksia on Roosevelt Islandille rakennettava uusi yliopistokampus. CornellNYU Tech -yliopisto on mittavin teknologiasektoria tukeva hanke kaupungissa. Se toteutetaan New Yorkin, Cornell-yliopiston ja Israel Institute of Technologyn yhteistyöllä.  Kampuksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2017, mutta ensimmäiset kurssit ovat jo käynnistyneet Googlen tarjoamissa tiloissa Manhattanilla.  

Edellisen lisäksi Brooklynissa sijaitsevaan NY Polytekniseen yliopistoon lisätään aloituspaikkoja insinööriopiskelijoille. Kaikkiaan kaupungin kokopäiväisten insinööri- ja teknologia-alan opiskelijoiden määrä tulee kaksinkertaistumaan.

Vaikuttaako voimakkaampi teknologiasektori jo paikallispolitiikkaan?

Kaupungin seuraava pormestari valitaan tämän vuoden marraskuussa. Julkisuudessa on alkanut jo näkyä mahdollisten ehdokkaiden nimiä. Syksyn vaalit ovat ensimmäiset, jotka pidetään teknologiayritysten määrän ja merkityksen kasvettua nykyisiin mittasuhteisiinsa.

Yli 30 000 jäsenen New York Tech Meetup on ryhmä, johon kuuluu ammattilaisia niin kaupungin lukemattomista startup yrityksistä kuin suuremmista teknologia-alan yrityksistä kuten Google tai Facebook. Ryhmä ei ole tähän mennessä ollut poliittisesti erityisen aktiivinen. Sen arvellaan kuitenkin esittävän kaupungin johtoon pyrkiville ehdokkaille toivomuslistan teknologiasektorin toimintaedellytyksiin liittyvistä kynnyskysymyksistä.

IT-sektorin toimijat ovat laajemmaltikin huolissaan siitä, onko seuraava pormestari yhtä teknologiamyönteinen kuin Michael Bloomberg. Valtavan Cornell NYU Tech -yliopistohankkeen lisäksi on Bloombergin hallinto kehittänyt viimeisten vuosien aikana alueellista siemenvaiheen riskirahoitusta ja avannut toistakymmentä yrityshautomoa.

Lisaksi kaupunki on esimerkiksi tarjonnut langattoman nettiyhteyden monissa kaupungin puistoissa, lisännyt laajakaistayhteyksien määrää ja laatua ja suunnittelee kunnallisen tilastoaineiston antamista ohjelmistokehittäjien käyttöön yhä suuremmassa määrin vuoteen 2018 mennessä. 

Toivomuslistalla parempia yhteyksiä ja avointa dataa

Yksi Tech Meetupin toivomuslistan keskeinen kohta on New Yorkin laajakaistayhteyden tehostaminen edelleen. Tämän lisäksi ryhmän odotetaan ehdottavan, että matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen määrää lisättäisiin kaupungin julkisissa kouluissa. Kolmas keskeinen toivomus on julkisen tilastoaineiston vapauttaminen yritysten käyttöön.

IT-sektorin uskotaan myös ehdottavan teknologiakysymyksiin keskittyvän varapormestarin nimittämistä. Tämän lisäksi tullaan todennäköisesti esittämään vaatimus verohelpotusten ja tukien ohjaamisesta teknologiasektorille siten, että kaupungista tulisi houkuttelevampi sijoituskohde alan yrityksille.

Toistaiseksi sektori ei ole asettunut yhdenkään pormestarikandidaatin tueksi. Parin vuoden takainen laittomaan sisältökopiointiin liittyvän lakiehdotuksen hautaaminen osin juuri kaupungin teknologiasektorin järjestämien mielenosoitusten vuoksi osoittaa kuitenkin, että teknologiasektorilla on aivan uudenlaista poliittista voimaa.

 Seuraavissa pormestarinvaaleissa tämä poliittinen voima tulee varmasti näkymään jollain tavoin niin kandidaattivalinnoissa kuin mahdollisissa vaalienjälkeisissä virkanimityksissä. 

Silve Parviainen, kaupallinen avustaja
Suomen pääkonsulaatti New Yorkissa
11.2.2012

 

 ______________________________________________________