Täällä Lontoo – Big Society, kansalaisten onnellisuus ja Nudge

Täällä Lontoo – Big Society, kansalaisten onnellisuus ja Nudge

Sami PirkkalaSami Pirkkala

Koalitiohallituksen lanseeraamat, kiinnostavat yhteiskuntapoliittiset hankkeet ovat jääneet turhan vähälle huomiolle. Esimerkiksi kansalaisten valinnantekoa tukeva Nudge-hanke on onnistunut kuusinkertaistamaan sakkojen maksamisprosentin Britanniassa. 

Talouskasvun tavoittelu ja valtiontalouden tasapainottaminen ovat Britannian julkista talouskeskustelua dominoivia teemoja, ja hallituksen onnistumista arvioidaan pitkälti näiden teemojen kautta.

Koalitiohallitus lanseerasi valtaan tullessaan vuonna 2010 kuitenkin myös kiinnostavia yhteiskuntapoliittisia kehityshankkeita, jotka viime aikoina ovat jääneet turhan vähälle huomiolle.

Osallistamista vai kulujen leikkaamista?

Hallituksen vuonna 2010 lanseeraamista sosiaalisista uudistushankkeista ehkä eniten huomiota on saanut Big Society, jonka tavoitteena on kansalaisyhteiskunnan roolin kasvattaminen paikallistason julkisten palveluiden järjestämisessä.

Kansalaisten osallistamisen ja vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen tähtäävä hanke sai paljon julkisuutta vaalien aikana ja niiden jälkeen, mutta sittemmin Big Society on julkisessa keskustelussa leimautunut hallituksen eufemismiksi julkisen sektorin menojen leikkaamiselle.

Tämä on sääli, koska vaikka julkisen sektorin menojen leikkaaminen ehkä onkin yksi Big Society -ajattelun taustalla vaikuttavista tekijöistä, hankkeella tavoitellaan myös kansalaisten päätäntävallan lisäämistä siinä, miten itseä lähellä olevat palvelut olisi parasta järjestää. Uudenlaista ajattelua julkisten palveluiden järjestämisessä tarvittaisiin Britanniassa kipeästi, kun valtiontalouden tasapainotusohjelma leikkaa julkisen sektorin määrärahoja kovalla kädellä.

Lamankin aikana onni kasvussa

Toinen kiinnostava hanke koskee kansalaisten hyvinvoinnin ja onnellisuuden tasoa kuvaavien mittareiden kehittämistä bruttokansantuotteen rinnalle. Tässäkin hankkeessa hallitus on saanut niskaansa kylmää vettä, mutta työtä on siitä huolimatta viety sinnikkäästi eteenpäin.

Ensimmäinen kansakunnan onnellisuusraportti – Life in the UK 2012 -julkaistiin kesällä 2012. Mielenkiintoisena detaljina raportista voisi mainita sen, että viimeisen taantuman aikana kansalaisten kokema yleinen tyytyväisyys lisääntyi talouden supistumisesta huolimatta.

Konkreettisia saavutuksia valintoja tukemalla

Hallituksen uusista hankkeista ehkä mielenkiintoisin on Behavioural Insights -tiimin perustaminen pääministerin kabinetin yhteyteen vuonna 2010. Muutaman hengen tiimi sai nopeasti lempinimen Nudge amerikkalaisten käyttäytymistaloustieteen tutkijoiden vuonna 2008 julkaiseman käyttäytymistaloustieteen raamatun ”Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness” -mukaan.

Nudge-tiimin tehtävänä oli alun perin kaksivuotisen toimikautensa aikana identifioida uusia innovatiivisia keinoja, joilla yksilöitä voitaisiin kannustaa tekemään itsensä kannalta ”parempia” valintoja. Tiimille asetettiin vuonna 2010 kolme tavoitetta: sen tulisi kyetä tuomaan muutoksia kahdelle keskeiselle politiikka-alalle; lisätä valintakäyttäytymiseen liittyvää tietotaitoa kaikilla hallinnonaloilla; sekä saavuttaa oman toimintansa kustannuksiin verrattuna yli 10-kertaiset säästöt julkisessa hallinnossa.

Kun Nudge-tiimin kahden vuoden toimikausi kesällä 2012 päättyi, sen katsottiin ylittäneen sille asetetut tavoitteet, ja sen toimintaa päätettiin jatkaa. Nudge-tiimin arvioitiin saavuttaneen omiin toimintamenoihinsa verrattuna yli 20-kertaiset säästöt julkisessa hallinnossa, ja sen identifioimien uusien toimintamallien arvioitiin tuovan yli hallitukselle yli 300 miljoonan punnan säästöt seuraavan viiden vuoden aikana.

Esimerkkejä uusista Nudge-toimintamalleista:

  • Sakkojen maksuprosentti saatiin Englannissa kuusinkertaistumaan lähettämällä maksamattomista sakoista henkilökohtaisia tekstiviestejä. Tämän arvioidaan vähentävän ulosottoon päätyviä tapauksia noin 150 000:lla, ja tuovan vuositasolla noin 30 miljoonan punnan säästöt.
  • Kun verorästejä omaaville englantilaisille kerrottiin, että valtaosa kotikaupungin asukkaista on jo maksanut veronsa, tämä nosti verojen maksuprosenttia noin 15 prosenttiyksiköllä, mistä valtion kassaan kertyy vuositasolla noin 30 miljoonaa puntaa lisätuloja.

Uudenlaisten kannustemallien soveltamista on kokeiltu Britannian lisäksi ainakin Yhdysvalloissa Obaman hallinnossa. Britannian hallitus pyrkii nyt kaupallistamaan omaa Nudge-osaamistaan, ja Nudge-yksikkö on solminut ensimmäiset kaupalliset yhteistyösopimukset Australian ja New South Walesin hallitusten kanssa.

Sami Pirkkala, lähetystöneuvos
Suomen suurlähetystö, Lontoo