SWITCH ASIA II Ohjelmahaku – Mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille Keski-Aasiassa (DL 28. 2)

SWITCH ASIA II Ohjelmahaku – Mahdollisuuksia suomalaisille Keski-Aasiassa (DL 28. 2)

SWITCH Asia - Promoting Sustainable Consumption and Production (SCP) –ohjelma perustettiin vuonna 2007 edistämään osallistavaa kestävää kehitystä ja taloudellista vaurautta sekä vähentämään köyhyyttä Aasiassa ja Keski-Aasiassa. Nyt haussa on yhteensä 13 miljoonaa euroa Keski-Aasiassa tapahtuviin hankkeisiin.

SWITCH Asia II -ohjelma tukee vihreän talouden kehittämistä sekä siirtymää kohti vähäpäästöistä ja resurssitehokasta kiertotaloutta. Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa mukana oli 19 Aasian maata, joiden lisäksi sitä laajennetaan nyt viiteen Keski-Aasian maahan, Kazakstaniin, Kirgisiaan, Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Uzbekistaniin.

Uusi ohjelmahaku avattiin 11.tammikuuta. Haettavissa on yhteensä 13 miljoonaa euroa Keski-Aasiassa tapahtuviin hankkeisiin. Pääkohderyhmää ovat pienet, keskisuuret ja mikroyritykset (MSMEs), kuluttajajärjestöt, liiketoiminnan välimiehet (esim. kuluttajajärjestöt, kauppakamarit, MSME-ryhmittymät, rahoituslaitokset, tutkimuskeskukset yms.), voittoa tavoittelemattomat järjestöt sekä kestävän kehityksen ja tuotannon sääntelystä vastaavat valtiolliset laitokset. Hakemus ja konseptihahmotelma on toimitettava viimeistään 28. helmikuuta klo 12.00 (Brysselin aikaa).

Edellytyksenä on kumppanuus vähintään yhden Euroopan unionin/Euroopan talousalueen jäsenmaan organisaation SEKÄ vähintään yhden tukikelpoisen Keski-Aasian maan organisaation välillä.

Keski-Aasiassa ohjelmaa tukevat ohjelman edustajat EU-delegaatioissa. Lisätietoja ohjelmasta löytyy liitteistä sekä sivustolta www.switch-asia.eu

SWITCH Asia II –hanke pähkinänkuoressa:

  1. Uusi ohjelmahaku Keski-Aasian hankkeille SWITCH Asia –ohjelmassa.
  2. Tässä haussa haettavissa yhteensä 13 miljoonaa euroa hankkeille Keski-Aasian maissa.
  3. Edellytyksenä kumppanuus vähintään yhden Euroopan Unionin jäsenmaan organisaation/yrityksen sekä vähintään yhden tukikelpoisen Keski-Aasian maan organisaation välillä. Pääkohderyhmää ovat pienet, keskisuuret ja mikroyritykset, kuluttajajärjestöt, liiketoiminnan välimiehet (esim. kuluttajajärjestöt, kauppakamarit, MSME-ryhmittymät, rahoituslaitokset, tutkimuskeskukset yms.), voittoa tavoittelemattomat järjestöt sekä kestävän kehityksen ja tuotannon sääntelystä vastaavat valtiolliset laitokset.
  4. Soveltuu suomalaisille yrityksille, jotka työskentelevät cleantechin parissa tarjoten innovatiivisia ratkaisuja vihreän talouden kehitykseen sekä siirtymään kohti vähäpäästöistä ja resurssitehokasta kiertotaloutta.

Ohjelmahaku tapahtuu osoitteessa:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&&nbPubliList=15&&orderby=upd&&orderbyad=Desc&&searchtype=RS&&aofr=161614Linkki toiselle web-sivustolle.

Lisätietoja SWITCH ASIA -ohjelmasta löydät osoitteesta www.switch-asia.euLinkki toiselle web-sivustolle.

Ohjelmahakuun liittyviä kysymyksiä voit lähettää osoitteeseen EuropeAid-SWITCH-ASIA@ec.europa.eu