Sveitsin markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Sveitsin potentiaalia olisi hyödynnettävä tähänastista systemaattisemmin. Lupaavimpia markkinamahdollisuuksia lähitulevaisuudessa löytyy seuraavilta toimialoilta: eHealth, koulutus, kiertotalous, elintarvikevienti ja matkailu.

Koronapandemia aiheutti Sveitsille suurimman talouskriisin 1970-luvun öljykriisin jälkeen. BKT:n odotetaan supistuvan tänä vuonna noin 5 % ja työttömyyden nousevan 3,5 %:iin. Talousshokin vaikutusten lieventämiseksi liittohallitus on panostanut yritysten likviditeettiaseman tukemiseen ja työllisyyden ylläpitämiseen, minkä ansiosta ensi vuonna uskotaan jo päästävän 5 %:n talouskasvuun. 


Sveitsi on pandemian jälkeenkin Suomen talousintressien edistämisen kannalta runsaasti hyödyntämättömiä mahdollisuuksia tarjoava maa. Sveitsi on ostovoimainen ja pääomarikas talousmahti, joka korkeasta kustannustasostaan huolimatta on säilyttänyt paikkansa kv. innovaatio- ja kilpailukykyvertailujen johtavana maana. Suomen tulisi kansantaloutena panostaa enemmän taloudelliseen kanssakäymiseen Sveitsin kanssa niin viennin, investointien kuin matkailunkin edistämisessä sekä innovaatioyhteistyössä.  


Suurlähetystö näkee seuraavan vuoden aikana suomalaisyrityksille lupaavimpia mahdollisuuksia seuraavilla toimialoilla:

  • Terveydenhuollon digitalisaatio/eHealth – viimeistään pandemia teki selväksi, että Sveitsin terveydenhuoltojärjestelmän digitalisaatiossa on edettävä ripeästi.
  • Digitalisaatio koulutuksessa – pandemia osoitti niin ikään, että sähköisten välineiden käyttö  Sveitsin opetussektorilla on vielä kovin vaatimattomalla tasolla.
  • Kiertotalous ja ilmastonmuutos – Sveitsi panostetaan nyt merkittävästi siirtymiseen kiertotalouteen ja suomalainen lähestymistapa on saanut tunnustuksen jopa WEFiltä pari vuotta sitten.
  • Elintarvikevienti – TF-työssä on päästy vuonna 2020 hyvään alkuun suomalaisten elintarvikkeiden markkinoillepääsyn edistämisessä, mitä kannattaa jatkaa myös 2021.
  • Matkailu – Sveitsiläiset vierailevat Suomessa jo nyt väkilukuun suhteuttuna saksalaisia enemmän, mutta pandemian jälkeisessä ajassa sveitsiläisiä kiinnostanee entistäkin enemmän  Suomen tarjoama luonnon rauha ja puhtaus.

Timo Rajakangas, Suomen suurlähettiläs, Sveitsi