Sveitsikin taipuu muuttamaan pankkisalaisuuspolitiikkaansa

Myös Sveitsi taipuu muuttamaan pankkisalaisuuden toteuttamista välttääkseen joutumisen mustalle listalle. Hallitus ilmoitti 13. maaliskuuta valmiudestaan poistaa OECD:n malliverosopimukseen tekemänsä varauma.

Sveitsin hallitus ilmoitti 13. maaliskuuta valmiudestaan poistaa OECD:n malliverosopimukseen tekemänsä varauma.  Päätös mahdollistaa kahdenvälisten verosopimusten uudelleenneuvottelun ja sitä kautta konkreettisten, perusteltujen yksittäisten verotustapausten käsittelyn virkatietä. Pankkisalaisuus säilyy, mutta nykymuodossaan koskee jatkossa vain sveitsiläisiä.

Päätöstä perustellaan finanssikriisin tuomalla "uudella kansainvälisellä dynamiikalla", mutta taustalla on voimakas kansainvälinen julkinenkin painostus.

Tehty päätös ei edellytä lakien muuttamista, minkä vuoksi kansanäänestykseen uusi linjaus tulee aikaisintaan ensimmäisen verosopimuksen myötä. Sveitsin hallitus taipui kokouksessaan 13. maaliskuuta - päivää ennen G20-maiden finanssiministerien kokousta ja lähes samanaikaisesti monen muun maan kanssa - hyväksymään OECD:n mallisopimuksen standardit tietojenvaihdosta. Päätöksessä korostetaan, että pankkisalaisuus säilyy, mutta Sveitsi tulee kaksinkertaista verotusta koskevien - uudelleen neuvoteltavien - sopimusten pohjalta antamaan jatkossa virka-apua konkreettisissa perustelluissa yksittäistapauksissa ilman mitään automatiikkaa.

Uusi linjaus ei edellytä lainsäädännön muutosta. Siksi myös mahdolliseen kansanäänestykseen uusi linjaus menee aikaisintaan ensimmäisen sopimuksen hyväksymisen yhteydessä. Hallitus ei uuden linjauksen mukaisesti enää käytä terminologiaa veropetos-veronkierto, vaan puhuu johdonmukaisesti verorikoksista (Steuerdelikte). Nykyinen jako ei siis jatkossa säily ennallaan.

Uuden linjauksen toimeenpano tulee yksityiskohtaisemmin esille sopimusneuvottelujen yhteydessä. Päätöstä esitellyt finanssiministeri Merz ei halunnut tässä suhteessa mennä yksityiskohtiin. Sveitsillä on yli 70 sopimusta kaksinkertaisen verotuksen estämisestä ja uusien neuvotteleminen voi viedä aikaa.
Tällöin tulevat esille erilaiset ylimenokauden ratkaisut, muun muassa kysymys amnestian myöntämisestä nykyisille tallettajille.

Merz totesi tiedotustilaisuudessa vastauksena esitettyyn kysymykseen, että EU:n kanssa tehty sopimus pankkikorkojen verotuksesta Sveitsissä asettuu nyt uuteen valoon. Sopimus on aikanaan laadittu tilanteessa, jossa Sveitsi ei noudattanut OECD:n standardeja. Sopimuksen mukaan Sveitsi joutuisi jatkossa verottamaan ulkomaisia pankkitilejä ankarammin kuin useat EU-maat verottavat samantyyppisiä
verotuskohteita (esimerkiksi Saksa).

Ikään kuin vastapalveluna hallitus odottaa, että muut maat noudattavat sopimusten mukaisia toimintatapoja, virka-apupyyntöjen rajoittamista yksittäistapauksiin (ei "kalamatkoja") sekä muiden maiden valmiutta diskriminoinnin poistamiseen ja vastavuoroisuuteen (viittaus tiettyihin veroparatiiseihin). Merz kritisoi tiedotustilaisuudessa OECD:n sihteeristön laatimaa paperia "yhteistyöhaluttomista maista", joihin Sveitsikin oli luettu. Hän piti vastenmielisenä, että järjestö, johon Sveitsikin kuuluu, antaa ulkopuolisen ryhmittymän vedättää itseään tällä tavalla. Hallituksessa edustettuna oleva mutta usein oppositiopolitiikkaa tekevä kansanpuolue on jo ehtinyt ilmoittaa vievänsä aikanaan verosopimusten muutosesitykset kansanäänestykseen.