Sveitsi uudelleenajattelemassa pankkisalaisuuden sisältöä G20-kokouksen alla

Sveitsissä hallitus asetti työryhmän selvittämään virka-avun laajentamista verorikostapauksissa. Toiminnan taustalla on lähestyvä G20-kokous sekä huoli maan imagolle koituvista haitoista, mikäli negatiiviseksi koettu julkisuus jatkuu. 

Pankkisalaisuudesta pidetään edelleen kiinni, mutta kansainvälistä yhteistyötä verorikostapauksissa ollaan valmiita lisäämään. Samansuuntaiset olivat kommentit myös Itävallan, Sveitsin ja Luxemburgin finanssiministerien tapaamisen 8. maaliskuuta jälkeen. 

Sveitsin finanssikeskukseen kohdistuvan ulkoisen paineen viimeaikainen lisääntyminen (mukaan lukien lähestyvä G20-kokous) on saanut maan hallituksen liikkeelle. Hallituksen toiminnan taustalla on huoli maan imagolle koituvista haitoista, mikäli negatiiviseksi koettu julkisuus jatkuu. 

Perjantaina 6. maaliskuuta pidetyn hallituksen erityisistunnon jälkeen annettiin tiedote, jonka mukaan pankkisalaisuudesta pidetään edelleen kiinni, mutta kansainvälistä yhteistyötä verorikostapauksissa (Steuerdelikt) voidaan lisätä. Niin ikään säästötilien verotuksesta voidaan keskustella. Sveitsiin kohdistunut veroparatiisi-kritiikki torjuttiin tiedotteessa monisanaisesti. Totuttuun tapaan pankkisalaisuuden kerrottiin pohjautuvan sveitsiläisiin syvälle juurtuneeseen yksityisyyden suojan käsitteeseen, josta ei olla tinkimässä. Lisäksi todettiin, että Sveitsin pankkisalaisuus ei kuitenkaan suojaa verorikollisia. 

Hallitus tiedotti myös asettaneensa "virka-apuyhteistyön optimoimiseksi" valtiohallinnon huippuvirkamiehistä sekä ulkopuolisista eksperteistä koostuvan neuvoa-antavan asiantuntijaryhmän. Lehtitietojen mukaan asiantuntijaryhmän on määrä edelleen kehittää pankkisalaisuutta siten, että USA:n ja EU:n vaatimuksiin automaattisesta tietojenvaihdosta ei jatkossakaan tarvitse suostua. Finanssiministeri Merzin mukaan kysymys on uusien elementtien integroimisesta veropetoksen käsitteeseen. Asiantuntijaryhmällä tulisi olla ensimmäiset konkreettiset ehdotukset valmiina kahden viikon sisällä, totesi finanssiministeri Merz lehdistötilaisuudessa. Viikonlopun lehdissä tosin huomautettiin, että aikataulu on tiukempi, sillä aikaisempien hallituksen päätösten mukaan kolmen ministerin niin kutsun taskforcen (ulko-, finanssi- ja opetusministeri) sekä asiantuntijaryhmän tulisi esittää ratkaisuehdotukset hallitukselle jo perjantaina 13. maaliskuuta. 

Oikeistopopulistinen kansanpuolue on ilmoittanut vastustavansa kaikkia toimia, jotka johtavat pankkisalaisuuden heikentämiseen. Keskipuolueet ovat tyytyväisiä hallituksen linjauksiin asiassa. Sosiaalidemokraattien mielestä hallituksen strategia olisi voinut olla offensiivisempi. 

Veropetos vai veronkierto? Sveitsin lainsäädännössä merkittävä ero 

Yleisesti arvioidaan, että Sveitsi joutuu jollain aikavälillä kaventamaan veropetoksen (rikos) ja veronkierron (hallinnollinen rike) välillä tekemäänsä eroa ja näin samalla luopumaan finanssipaikkansa kilpailuedusta numero 1, eli nykymuotoisesta pankkisalaisuudesta. Tätähän muun muassa USA ja eräät EU-maat vaativat edellyttämällä, että Sveitsi antaa virka-apua myös tapauksissa, joissa Sveitsin lainsäädännön mukaan on kysymys (vain) veronkierrosta. Vedoten lainsäädäntöönsä (veronkierto ei kriminalisoitu) Sveitsi on tähän mennessä kieltäytynyt asiakastietojen luovutuksesta muuten kuin veropetostapauksissa. 

Viikonvaihteen lehdissä hallituksen strategiaa arvioitiin varovaiseksi myönnytykseksi, jolla pyritään estämään suurten EU-maiden kuten Saksan harjoittama painostus sekä pelastamaan kansantalouden kannalta keskeinen suurpankki UBS. 

Ulkoministeri Calmy-Rey tapasi kollegansa Clintonin 6. maaliskuuta Genevessä. Calmy-Rey oli todennut Sveitsin olevan valmis harkitsemaan virka-avun laajentamista veroasioissa. Hän oli niin ikään todennut Sveitsin tulevan tekemään aloitteita asiassa. 

Luxemburgin, Itävallan ja Sveitsin finanssiministerit: maamme eivät ole veroparatiiseja

Finanssiministeriön tiedotteen mukaan kolmen maan ministerit tapasivat 8. maaliskuuta yhteisen tilannearvion merkeissä huhtikuun G20-kokousta silmällä pitäen. Ministerit katsoivat yksimielisesti, että maansa eivät ole veroparatiiseja. Joidenkin G20-maiden harjoittama painostustoiminta tuomittiin jyrkästi, samaten torjuttiin vaatimus automaattisesta tietojenvaihdosta. Niin kutsuttuja mustia listoja vastustettiin niin ikään. Finanssiministeri Merz totesi tapaamisen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa, että tällaisten listojen laatiminen ilman listattujen maiden myötävaikutusta olisi diplomaattisten käytäntöjen vastaista. Ministerit eivät suostuneet kommentoimaan olisivatko valmiita hyväksymään OECD:n standardin virka-avusta veronkiertoepäilytapauksissa.