Suurlähettilään tiivis katsaus Kreikan talouteen

Kreikan talousnäkymät vuodelle 2023 ovat arvioiden mukaan muuta Eurooppaa valoisammat. Meriklusterin kasvu on jatkunut vahvana ja investoinnit satamainfraan, lng-kapasiteettiin ja uusiutuviin energioihin kuin myös digitaalisiin ratkaisuihin on ollut merkittävän suurta. Markkinoille tarvitaan uusia toimijoita, muuten tarjontapuolen rajoitteet saattavat alkaa hidastaa talouden elpymistä.

Kreikan talousnäkymät positiiviset

Kreikan talousennuste alkavalle vuodelle on muuta Eurooppaa myönteisempi. Talouden odotetaan kasvavan ja inflaation laskevan maltilliseen lukemaan. 


Kreikka on merenkulun suurvalta. Vaikka kuljetukset vähentyivät pandemian seurauksena ja maailmalla on ylikapasiteettia, kreikkalaisten laivainvestoinnit ovat olleet merkittäviä, noin 20 miljardia euroa vuodessa. Euroopan ulkomaankaupan toimituksista arviolta 90 % tapahtuu meritse ja yli puolet niistä tapahtuu kreikkalaisten omistamilla laivoilla. Koronan aikana Kreikan kauppalaivasto vain vahvistui suhteessa muihin maihin niin Euroopassa kuin globaalisti.


Energiahuollon eurooppalaisen kriisin johdosta Kreikka on kiihdyttänyt investointejaan uusiutuvaan energiaan sekä vahvistanut Kreikan satamia kaasuverkostojen solmukohteina. Kreikkaan on avattu uusia lng-terminaaleja jo olemassa olevan Venäjä-riippumattoman kaasuputken yhteyteen ja lisää on suunnitteilla. Sähköverkon rakentaminen Kreikan saarille ja sieltä etelään on edennyt joutuisasti ja mikäli suunnitelmat suurista aurinko- ja tuulipuistoista Egyptiin toteutuvat, Kreikasta tulee lähivuosina paitsi kaasun myös sähkön nettoviejä muualle Eurooppaan.

 
ICT-sektori on jatkanut voimakasta kasvuaan. Kreikan digitalisointi ja datan luominen on ollut nykyhallituksen ehdoton kärkihanke.  
Meriklusterin vaatimien uusien teknologioiden, energiahankkeiden ja ict-sektorin kasvun johdosta ulkomaalaisten yritysten lisääntyvä läsnäolo on näkyvää ja välttämätöntä. Varsinkin digitaalisissa ratkaisuissa tarjontapuolen rajoitteet lienevät ilmeisiä, markkinoille on tullut uusia ulkomaisia toimijoita. 


EU:n elpymisvälineen käytön suhteen Kreikka on edistynyt hyvin. RRF on kiihdyttänyt yksityisiä investointeja ja varsinkin lainainstrumentin kysyntä on ollut suurta. Seuraava maksatuskierros (yhteensä € 3,5 mrd) käynnistyi marraskuussa, minkä lisäksi Euroopan investointirahaston kautta käynnistyy 400 miljoonan euron uusi ohjelma pk-sektorin investointien edistämiseksi. Painopisteinä edelleen digitaaliset ja vihreät ratkaisut. 


Mennyt vuosi oli Kreikan matkailun supervuosi. Matkailuelinkeino kasvaa ja monipuolistuu, uusia investointeja tehdään ja varsinkin kiinteistömarkkina on kasvussa. Ateenan suuret kiinteistökehityshankkeet ovat vihdoin käynnistyneet. Älykkäille ja energiatehokkaille ratkaisuille on lisääntyvässä määrin tilaa. 


Kreikka katsoo nyt kauemmaksi kuin ennen. Kreikan kauppaministeri vieraili Suomessa helmikuussa liikemiesvaltuuskunnan kanssa.

      
Jari Gustafsson/suurlähettiläs