Suomi ja Washington rakentavat yhdessä tulevaisuutta digitaalisuuden ja vihreää siirtymää hyödyntäen yli toimialarajojen

Washingtonin osavaltio on Yhdysvaltojen nopeimmin kasvavia osavaltioita ja johtavia tutkimuskeskittymiä. Teknologiateollisuuden kasvu tukee myös digitaalista transformaatiota osavaltion muilla päätoimialoilla. Esimerkkiä innovaatioklustereiden rakentamiseen ja hyödyntämiseen haetaan Pohjoismaista, joka samalla avaa mahdollisuuksia myös uudelle liiketoiminnalle.

Washington on Yhdysvaltojen neljänneksi nopeimmin kasvava osavaltio ja Kalifornian jälkeen suurin tutkimus- ja innovaatiokeskittymä. Vahvaa tutkimus- ja innovaatio-osaamista edustavat mm. kansallinen tutkimuskeskus Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) ja University of Washington, joka on yksi maailman johtavista tutkimusyliopistoista. Suur-Seattlen alueella (Seattle–Tacoma–Bellevue) sijaitsee myös yksi USA:n merkittävimmistä Startup-keskittymistä ja alueen suuryritykset ovat aktiivinen osa tätä ekosysteemiä.

Fortune 500 -yrityksiä oli joulukuussa 2020 osavaltion kokoon nähden vähänlaisesti, mutta tilanne voi muuttua merkittävästi lähitulevaisuudessa. Yksisarvisia on kuluneen kahden vuoden aikana syntynyt kymmenen. Kasvun taustalla on mm. pitkäjänteinen innovaatiokeskeisyys ja teknologian laajamittainen hyödyntäminen yli toimialarajojen. Viestintä- ja teknologiayritykset (ICT) kehittävät mobiilisovelluksia, pelejä, kvantti- ja blockchain-teknologiaa, digitaalisen ja reaalimaailman yhdistäviä (AR/VR/XR) teknologioita sekä tekoäly- ja pilvi-palveluiden ratkaisuja. Tekoäly, big data ja analytiikka ovat merkittäviä alasektoreita. 5G-teknologiaa ja loppukäyttäjäsovelluksia kehittävä EDGE-klusteri etsii jo käynnissä olevien älysatamahankkeiden lisäksi ratkaisuja teollisuuteen sekä kuljetus- ja logistiikka-alle.

Yhteistyötä yksityisen ja julkisen sektorin välillä on aktiivisesti tiivistetty mm. innovaatiokumppanuuksien ja nyt perustettavien innovaatioklustereiden kautta. Innovaatioklustereita on ensivaiheessa yhdeksän ja niihin on myös ulkomaisten yritysten mahdollista päästä osallistumaan. Ensimmäisten joukossa ovat mm. energia ja uusituvat polttoaineet (ml. vety), blockchain, kvanttilaskenta, 5G, EDGE, Cleantech, biotieteet, autonominen liikenne sekä merenkulku ja satamat. Samalla Cleantech klusteri laajenee kattamaan vahvemmin vesivoiman, päästöjen madaltamisen ja rakennetut ympäristöt (kaupungit ja asuintalot, ekologinen rakentaminen, älysatamat ja –tehtaat sekä sairaalat).

Ilmastotavoitteena on olla täysin päästötön vuoteen 2045 mennessä. Tämä vaatii uusia tapoja tuottaa ja varastoida energiaa, sähköverkkojen hallintaa ja vaihtoehtoisten energialähteiden edistämistä (aurinko, tuuli, vety, biomassa ja vuorovedet). Lakiasetus edellyttää, että kasvihuonepäästöjä leikataan 45% vuoteen 2030 ja 95% vuoteen 2050 mennessä.

Työvoiman saatavuus ja tuottavuus, myönteinen verotus sekä innovaatiot tukevat talouden kasvua.  Washington on yksi maailman johtavista toimijoista lentokoneiden ja miehittämättömien alusten valmistuksessa sekä toimittajana alan yrityksille ja lentoyhtiöille. Alihankkijaketju on USA:n laajin. Avaruuden kaupallistaminen on nouseva ala ja alueelle syntynyt sekoitus perinteisiä sekä startup-yrityksiä on saanut Forbes-lehden nimeämään sen ”The Silicon Valley for Space”. Uutta kasvua haetaan lentokoneiden sähköisestä propulsiosta, avaruuden kaupallisista palveluista, kaupunkien lentoliikenteestä (Urban Air Mobility, Advanced Air Mobility), edistyneistä materiaaleista ja miehittämättömistä ilma-aluksista.

Maatalouden ja ruoan valmistuksessa esimerkiksi Agritech-ratkaisut viljelyyn, monitorointiin, analytiikkaan ja työkoneisiin tarjoavat uusia mahdollisuuksia. Cleantechin puolella laajenevan vetyenergiaklusterin tavoite on ratkaista raskaan liikenteen ja teollisuuden haasteet. Kaupallisia sovelluksia vetyenergialle haetaan nyt myös satamien uudistamisen kautta. Energiasektori tekee tiivistä yhteistyötä mm. ohjelmisto- ja verkkotoimittajien, pilvipalveluiden, älykkään asumisen, edistyneiden materiaalien ja julkisen liikenteen toimijoiden kanssa. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittäviä lähivuosien panostuksia sähkön tuotantoon ja siirtoon, sähköisiin lämpöpumppuihin, sekä kuljetus- ja logistiikkaverkostojen uudistamiseen.

Meriteollisuus ja satamat ovat erittäin keskeinen osa Washingtonin taloutta ja toimialan liikevaihto kasvaa 3-6% vuodessa. Northwest Seaport Alliance on Yhdysvaltojen neljänneksi suurin konttiliiken-teen käsittelijä ja arviolta $75 miljardin edestä rahtia kulkee sen kautta. Uusia innovaatioita kehitetään mm. syvänmeren tutkimusaluksien, autonomisten alusten ja sähkömoottoristen vapaa-ajan alusten parissa. Kestävää meriteollisuutta edistävän Maritime Bluen tavoitteena on vähähiilinen meriteollisuus ja materiaalit, innovaatio ja työvoiman kehittäminen. Ratkaisuja etsitään mm. edistyneestä hydrodynamiikasta, komposiiteista, elektroniikasta, ohjelmistoista ja propulsiosta. Vastaavasti kehitetään vedenalaisia autonomisia aluksia huoltotöihin, hybridimoottoreita, alusten etämonitorointiratkaisuja sekä tekoälytuettuja ratkaisuja huoltotarpeiden ja rikkoutumisten ennakoimiseksi (monitorointi, ennakointi, paikantaminen). Satamat ja niiden ympärillä olevat teollisuuspuistot ovat myös kehityksen piirissä. Uusi Maritime Innovation Center (nykyinen Ship Supply Building), avataan 2023, joka tulee samalla toimimaan uuden kiihdyttämön (Maritime Accelerator) sijaintina.

Washingtonissa on yksi merkittävimmistä Biotech-klustereista ja toimiala hyödyntää vahvasti tekoälyn, pilvilaskennan, koneoppimisen sekä muiden teknologioiden osaamista. Uusia laitteita, hoitoja sekä terapioita testaan ja tuodaan markkinoille nopeasti. Metsätaloudessa panostukset kestävään kehitykseen, uusiutuviin luonnonvaroihin ja biopolttoaineisiin tuovat kasvua toimialalle. Puurakentaminen, ekologisuus ja kiertotalous tarjoavat mahdollisuuksia uuteen yhteistyöhön. Samoin myös metsäkoneiden ja tuotantolaitosten modernisointi. Rakentamisessa pyritään rikkomaan perinteisiä alakohtaisia siiloja arkkitehtuurin, maisemoinnin, digitaalisten ratkaisuiden ja rakennustekniikan välillä. Tavoitteet infrastruktuurin uudistamiseen ja uudenlaisten ekologisten älyrakennusten rakentamiseen ovat korkealla. Seattleen valmistuu muutamakin kestävän rakentamisen kohde, eli ns. ”living building”, joissa luonto ja ekologisuus yhdistyvät uusiutuvaan energiaan ja nykyaikaisen rakentamiseen.

Oppilaitosten ja yritysmaailman välisessä yhteistyössä on paljon ammennettavaa. Suomalaisille tutkimus- ja oppilaitoksille yhteystyö tarjoaa loistavan mahdollisuuden oppia hankkeiden kaupallistamisesta ja siitä, miten tukea opiskelijoiden siirtymistä akateemisesta maailmasta yrittäjyyden pariin. Opiskeluvaihto oppilaitosten kesken ja ekosysteemiosaamisen tiedonvaihto ovat erinomaisia mahdollisuuksia suomalaisille. University of Washington on USA:n johtava tutkimuslaitos mm. koneoppimisen ja big datan parissa. Yliopisto tekee myös tiivistä yhteistyötä paikallisesti muiden innovaatioklustereiden kanssa, kuten EDGE-klusterin, jonka kanssa on juuri solmittu yhteistyö Global Innovation Exchangen (GIX) uudessa rakennuksessa 5G-teknologian hyödyntämisesti sisätiloissa tapahtuvan paikannuksen kehityksessä.

Suomen tavoitteena Washingtonin osavaltion kanssa on edistää yhteistyössä 5G-teknologioiden ja loppukäyttäjäsovellusten parissa, logistiikka- ja kuljetuspalveluiden vihreää siirtymää (ml. digitalisaatio ja automaatio), satamalogistiikan tehokkuuden vahvaa nostamista, kiertotalouden ratkaisuja akkuteknologioille sekä kestävää metsäteollisuutta (metsänhoito ja metsäkoneet). Puurakentaminen, uudet biopohjaiset tuotteet sekä uusiutuvat polttoaineet ovat myös keskiössä.

Teksti: Samuli Kaijomaa, Erityisasiantuntija, Team Finland –tiimi, Suomen suurlähetystö, Washington, email: samuli.kaijomaa(a)formin.fi