Suomen ja Tanskan välinen kauppa vuonna 2020

Suomen tavaravienti Tanskaan oli arvoltaan hieman alle miljardi euroa vuonna 2020. Vienti laski 3 %:a koronavuoden aikana verrattuna vuoteen 2019. Suomen ja Tanskan välisessä palvelukaupassa vuosi oli vaikeampi, mikä heijastelee myös yleisemmin palvelukaupan kehityskulkuja viime vuonna.

Koronavirus iski voimalla Suomen ulkomaankauppaan vuonna 2020. Kaiken kaikkiaan Suomen tavaravienti supistui pandemian seurauksena 12 %:a ja tavaratuonti 10 %:a.

Suomen tavaravienti Tanskaan oli arvoltaan hieman alle miljardi euroa vuonna 2020. Vienti laski 3 %:a verrattuna vuoteen 2019, mikä oli siis selvästi keskiarvoa vähemmän.

Myös tavaratuonti Tanskasta kehittyi keskimääräistä suotuisammin. Arvoltaan tämä tuonti oli noin 1,5 miljardia euroa, mikä oli 4 %:a vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Suomen ja Tanskan välisessä palvelukaupassa vuosi oli vaikeampi, mikä heijastelee myös yleisemmin palvelukaupan kehityskulkuja koronavuonna. Vuonna 2020 Suomen palveluvienti Tanskaan oli arvoltaan noin 647 miljoonaa euroa, mikä oli lähes 28 %:a vähemmän kuin vuonna 2019.

Palvelutuonnin arvo oli puolestaan noin 1,4 miljardia euroa. Myös tuonti laski koronaviruksen seurauksena noin 12 %:a.