Suomen ja Tanskan välinen kauppa 2019

Suomen ja Tanskan välinen kauppa 2019

Suomen tavaravienti Tanskaan oli arvoltaan noin miljardi euroa vuonna 2019. Tavaratuonti Tanskasta Suomeen oli lähes 1,6 miljardia euroa. Tavaravienti Tanskaan on painottunut mekaanisiin koneisiin ja laitteisiin sekä sähkökoneisiin ja -laitteisiin, joiden yhteenlaskettu osuus tavaraviennistä on noin 23 prosenttia.

Suomen ja Tanskan vaihtotase
Lähde: Tilastokeskus

Suomen tavaravienti Tanskaan oli arvoltaan noin miljardi euroa vuonna 2019. Vienti supistui 11 prosenttia vuodesta 2018. Suomen tavaratuonti oli puolestaan lähes 1,6 miljardia euroa. Tavaratuonnin arvo on muuttunut viime vuosina vain vähän.

Suomi vei palveluita Tanskaan 667 miljoonalla eurolla vuonna 2018. Kasvua kertyi 6 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan. Samaan aikaan Suomi toi palveluita Tanskasta noin 1,3 miljardilla eurolla, mikä oli noin 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017.

Suomen tavaravienti Tanskaan on painottunut mekaanisiin koneisiin ja laitteisiin sekä sähkökoneisiin ja -laitteisiin, joiden yhteenlaskettu osuus tavaraviennistä on noin 23 prosenttia. Niiden lisäksi viennissä erottuvat muun muassa rauta- ja terästavara noin 10 prosentin osuudellaan sekä puu- ja puutavara ja polttoaineet, joiden molempien osuus tavaraviennistä on noin 6 prosenttia.

Myös tuonnin merkittävimmät yksittäiset tavaraerät ovat mekaaniset koneet ja laitteet sekä sähkökoneet ja -laitteet, joiden yhteenlaskettu osuus tavaratuonnista on 19 prosenttia. Merkittävää tuontia on myös lääkkeissä (14 prosenttia) ja polttoaineissa (7 prosenttia). Näiden perinteisten teollisuustuotteiden lisäksi tuonnissa korostuvat maito ja meijerituotteet 6 prosentin osuudellaan.