Suomalaisyritysten haasteita Venäjällä: Säädösten ja yhteiskunnan jatkuva muutos

Suomalaisyritysten haasteita Venäjällä: Säädösten ja yhteiskunnan muutos

Pietarin Team Finland on seurannut ja tukenut monia suomalaisyrityksiä markkinoillepääsyn eri vaiheissa. Tämä artikkeli aloittaa juttusarjan, jossa käsitellään Venäjän markkinoilla toimimisen erityishaasteita sekä suurimpia eroja Suomen liiketoimintaympäristöön verrattuna.

Tie Venäjän markkinoille on usein kivinen, mutta useimmat sudenkuopat pystyy välttämään oikean asenteen, hyvän valmistautumisen ja asiantuntijoiden avulla.

Toimintaympäristön muutos vuosina 2014–2015 on tuonut mukanaan haasteita paitsi markkinoilla toimiville, myös etabloitumista suunnitteleville yrityksille.

Kansainvälistymistä suunniteltaessa hyvä ensiaskel on ottaa yhteyttä paikallisen ely-keskuksen kansainvälistymispalveluihin.

Venäjä-hankkeiden rahoittaminen on ollut aina haasteellista, joten jo investointisuunnitelmia tehtäessä on hyödyllistä ottaa yhteyttä potentiaalisiin rahoittajatahoihin sekä yrityksen kansainvälistymisessä auttaviin julkisrahoitteisiin Team Finland -toimijoihin (http://palvelut.team.finland.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)).

Säädökset, toimintaympäristö ja yhteiskunta jatkuvassa muutoksessa

Asiantuntemusta on päivitettävä jatkuvasti ja toimintaympäristössä tapahtuvia säädös- ja muita muutoksia tulee seurata tarkkaan. Yli kolme vuotta vanha Venäjä-tieto tai -osaaminen on yleensä aina vanhentunutta.

Venäläinen yhteiskunta muuttuu vauhdilla ja yritysten arkeen vaikuttavat lupaprosessit (esimerkiksi työluvat, rekisteröinnit, sertifioinnit) muuttuvat jatkuvasti. Ajankohtaisin tieto ei valitettavasti löydy myöskään aina kaikilta Suomessa neuvovilta tahoilta.

Venäjällä on jo kehittyneitä palveluita tässä suhteessa, ja asiansa osaavalle asiantuntijalle kannattaa maksaa palveluista. Erityisesti Pietarin alueelta löytyy paljon suomalaista Venäjä-osaamista eri sektoreilta, sekä yksityistä että julkista. Verkottuminen myös muiden alueella toimivien suomalaisten kanssa on hyödyllistä. Monesti aiemmin tulleet ovat valmiita neuvomaan uusia tulijoita Team Finland -hengessä.

Liiketoimintaympäristö on kansainvälisten yritysten lisääntyneestä määrästä huolimatta "sisäänpäin lämpiävää". WTO-jäsenyys ei ole poistanut venäläistuotteiden suosimista julkisissa hankinnoissa.

Talouskriisin ja sanktioiden myötä Venäjä pyrkii korvaamaan tuontia ulkomailta omaa tuotantoa kehittämällä. Loppuvuonna 2014 valtio-omisteisia yhtiöitä säätelevää lakia päivitettiin kotimaisten valmistajien suosimista koskevalla lisäyksellä, joka edellyttää tiettyjen tuotteiden hankkimista Venäjältä ja joissakin tuotenimikkeissä venäläistuotteen suosimista vaikka se olisi ulkomaisvalmisteista kalliimpi.

Valtion tuonninkorvaussuunnitelmat ovat johtaneet muun muassa siihen, että eri kaupungit ja niiden komiteat ovat laatineet listoja tuotteista, jotka tulisi erityisesti julkisissa hankinnoissa hankkia venäläiseltä yrityksiltä.

Aina venäläinen asiakas ei siis voi valita tuotetta, jota pitää itselleen parhaana.

Kiristynyt taloustilanne voi lisätä liiketoimintaympäristöön liittyvien erityispiirteiden ilmenemistä, innovatiivisiakin huijausyrityksiä, aiempaa aktiivisempaa säädösten ja määräysten noudattamisen seuraamista sekä aiheuttaa taloudellisia vaikeuksia asiakkaiden rahoitusvaikeuksien tai valuuttariskin myötä.

Lue myös:

kauppa