Suomalaisyritysten haasteita Venäjällä: Kulttuurierot

Suomalaisyritysten haasteita Venäjällä: Kulttuurierot

Pietarin Team Finland on seurannut ja tukenut monia suomalaisyrityksiä markkinoillepääsyn eri vaiheissa. Tämä artikkeli on kahdeksas osa juttusarjassa, jossa käsitellään Venäjän markkinoilla toimimisen erityishaasteita sekä suurimpia eroja Suomen liiketoimintaympäristöön verrattuna.

Kulttuurin ymmärrys on tärkeää

Venäjällä toimivan on tärkeää ymmärtää paikallista kulttuuria ja yritystoiminnan käytäntöjä.

Käsitys ajasta on erilainen: asioihin reagoidaan nopeasti, ne tehdään usein lyhyellä aikajänteellä, viimeisellä hetkellä ennen määräaikaa, ja tästä johtuva kiire on tavallinen asia.

Temperamenttierot näkyvät myös työelämässä; konfliktit työpaikoilla ovat tavallisia, toisaalta myös lepytään nopeasti.

Uusi sukupolvi Venäjällä muuttaa työelämän toimintatapoja kuitenkin länsimaisemmiksi: uskalletaan ottaa vastuuta ja epäonnistua ja vikojen etsimisen kulttuuri on väistymässä.

Suomalainen työntekijä pääsee venäläisympäristössä joskus pedagogin rooliin, kun Suomessa opittuja toimintatapoja ja innovaatioita levitetään eteenpäin venäläiskollegoille.

Venäläinen yhteiskunta muuttuu, ja internetin käytön yleistyminen on tuonut mukanaan uusia markkinointi- ja viestintäkanavia. Sosiaalisen median tärkeys markkinoinnissa ja myyntikanavana usein unohtuu, sillä entisenkaltaista näkyvyyttä ei enää saavuteta vanhoin keinoin.

Verkossa on tärkeää osata erottua ja verkostoitua tehokkaasti ja kohderyhmän, mukaan lukien kulttuuriset erityispiirteet, huomioiden.

Lue myös:

Tie Venäjän markkinoille on usein kivinen, mutta useimmat sudenkuopat pystyy välttämään oikean asenteen, hyvän valmistautumisen ja asiantuntijoiden avulla.

Toimintaympäristön muutos vuosina 2014–2015 on tuonut mukanaan haasteita paitsi markkinoilla toimiville, myös etabloitumista suunnitteleville yrityksille.

Kansainvälistymistä suunniteltaessa hyvä ensiaskel on ottaa yhteyttä paikallisen ely-keskuksen kansainvälistymispalveluihin.

Venäjä-hankkeiden rahoittaminen on ollut aina haasteellista, joten jo investointisuunnitelmia tehtäessä on hyödyllistä ottaa yhteyttä potentiaalisiin rahoittajatahoihin sekä yrityksen kansainvälistymisessä auttaviin julkisrahoitteisiin Team Finland -toimijoihin (http://palvelut.team.finland.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)).

kauppa