Suomalaisyritysten haasteita Venäjällä: Kiristyvä kilpailu

Suomalaisyritysten haasteita Venäjällä: Kiristyvä kilpailu

Pietarin Team Finland on seurannut ja tukenut monia suomalaisyrityksiä markkinoillepääsyn eri vaiheissa. Tämä artikkeli on toinen osa juttusarjassa, jossa käsitellään Venäjän markkinoilla toimimisen erityishaasteita sekä suurimpia eroja Suomen liiketoimintaympäristöön verrattuna.

Kasvanut markkina on tuonut mukanaan kilpailua

Venäjä markkinana on viime vuosina kasvanut ja kilpailu kiristynyt. Tyypillinen virhe on ollut markkinan ali- tai yliarvioiminen tai toimiminen äärimmäisen varovasti ja hitaasti omin avuin.

Ennen etabloitumispäätöstä kannattaa tehdä markkinaselvitys; suomalaisella konseptilla Venäjän markkinoilla ei välttämättä pärjää. Vaatimattomuus ei kaunista ketään Venäjällä: b2b-asiakkaat sekä kuluttajat arvostavat näyttävyyttä, värejä ja menestyksen merkkejä. Tämä koskee kaikkea markkinoinnista henkilö-kuntaan ja johtajan esiintymiskykyyn.

Sosiaalisen median ja internetin kasvavaa roolia ja sen käyttöä kaupanteossa ja markkinoinnissa ei pidä unohtaa

Venäjän markkinoiden aliarviointi näkyy ajoittain siinä, että maahan lähetetään myynnin, johdon tai keskijohdon tehtäviin henkilöitä, joille toimintaympäristö on liian suuri ja tuntematon, kielitaito riittämätön eikä tapa- tai johtamiskulttuuria ymmärretä. Jo muutostahdin ymmärtäminen vaatii energiaa, aikaa ja kokemusta.

Venäjän markkinoille kannattaa lähettää Suomesta firman terävintä kärkeä.

Aloitettaessa Venäjän-vientiä tuotemerkki tai tavaramerkki tulee muistaa rekisteröidä vientiyrityksen omiin nimiin – jos sitä ei rekisteröi itse, venäläinen maahantuoja saattaa rekisteröidä sen nimiinsä. Jos tuotemerkkiä ei rekisteröi, joutuu helposti vaihtamaan tuotemerkkinsä Venäjällä täysin uudeksi. Tavaramerkillä on Venäjällä hyvä oikeussuoja.

Vientiä aloitettaessa tai kasvatettaessa on hyvä muistaa myös Finnveran vientitakuut, joiden avulla suomalainen viejäyritys voi vakuuttaa vientisaataviaan venäläisyrityksiltä sekä saada lisää markkina-osuutta Venäjällä myöntämällä maksuaikaa venäläisasiakkailleen.

On valitettavasti tapauksia, joissa kovalle kilpailijalle voidaan "tilata" vero- tai muu viranomaistarkastus, jonka ajaksi pankkitilit suljetaan ja liiketoiminta käytännössä pysähtyy, tai joissa kilpailijasta tehdään perättömiä ilmiantoja toiminnan vaikeuttamiseksi. Tällaiset toimenpiteet ovat vähentyneet, mutteivät kokonaan poistuneet.

Tarkastuksiin ja viranomaisyhteistyöhön kannattaa varautua hyvissä ajoin toimimalla lakien ja säädösten mukaan.

Talouskriisi voi luoda myös mahdollisuuksia, sillä joitakin länsimaisia yrityksiä on poistunut markkinoilta. Tuotannon siirto nykytilanteessa Venäjälle voi olla järkevää, jos yrityksellä on jo entuudestaan markkinat Venäjällä. Tuotannon siirrolla saadaan kustannukset kilpailukykyiselle tasolle Venäjän markkinoita ajatellen.

Venäläiset asiakkaat usein arvostavat sitä, että ulkomainen kumppani jatkaa yhteistyötä myös vaikeina aikoina eikä toivo bisnekseltä vain niin sanottuna pikavoittoja.

Lue myös:

Tie Venäjän markkinoille on usein kivinen, mutta useimmat sudenkuopat pystyy välttämään oikean asenteen, hyvän valmistautumisen ja asiantuntijoiden avulla.

Toimintaympäristön muutos vuosina 2014–2015 on tuonut mukanaan haasteita paitsi markkinoilla toimiville, myös etabloitumista suunnitteleville yrityksille.

Kansainvälistymistä suunniteltaessa hyvä ensiaskel on ottaa yhteyttä paikallisen ely-keskuksen kansainvälistymispalveluihin.

Venäjä-hankkeiden rahoittaminen on ollut aina haasteellista, joten jo investointisuunnitelmia tehtäessä on hyödyllistä ottaa yhteyttä potentiaalisiin rahoittajatahoihin sekä yrityksen kansainvälistymisessä auttaviin julkisrahoitteisiin Team Finland -toimijoihin (http://palvelut.team.finland.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)).

kauppa