Suomalaisyritysten haasteita Venäjällä: Henkilöstö

Suomalaisyritysten haasteita Venäjällä: Henkilöstö

Pietarin Team Finland on seurannut ja tukenut monia suomalaisyrityksiä markkinoillepääsyn eri vaiheissa. Tämä artikkeli on yhdeksäs ja viimeinen osa juttusarjassa, jossa käsitellään Venäjän markkinoilla toimimisen erityishaasteita sekä suurimpia eroja Suomen liiketoimintaympäristöön verrattuna.

Henkilöstön sitouttamiseen, koulutukseen ja yhteistyösuhteisiin kannattaa panostaa

Työvoiman tuottavuus ei ole yhtä korkea kuin Suomessa, mutta siihen voidaan vaikuttaa tehokkaalla johtamisella ja opastuksella. Lainsäädännön vaatimukset esimerkiksi kirjanpidon ja verotuksen suhteen lisäävät pakostakin hallinnollisen henkilöstön määrää yrityksissä, mistä johtuen tuottavuus jää matalammaksi.

Palkkataso on edelleen alempi kuin Suomessa, mutta inflaatio ja palkat ovat viime vuosina nousseet. Ennen talouskriisiä palkkataso kasvoi minimissään inflaation verran vuosittain.

Tätä ei aina muisteta huomioida liiketoimintasuunnitelmaa tehtäessä.

Talouskriisiin saakka henkilöstön vaihtuvuus oli huomattavasti suurempaa kuin Suomessa ja työntekijät saattoivat herkästi vaihtaa työpaikkaa pientenkin palkkaerojen tai etujen myötä. Tällaisessa tilanteessa henkilöstön, erityisesti avainhenkilöstön, sitouttaminen on olennaista.

Osaavan keskijohdon puute on ollut ongelma ja siihen osaltaan vaikuttaa venäläinen yrityskulttuuri, jossa päätökset tehdään hierarkian huipulla. Avainhenkilöitä on alettu sitouttaa yrityksiin esimerkiksi hyvällä sairausvakuutuksella, jolloin avainhenkilö (tarvittaessa jopa koko perhe) saa vakuutusturvan, jonka avulla saa ilmaisen sairaanhoidon sekä lääkkeet yksityissektorilta.

Venäjän taloustilanteen heikentyessä hyvä länsimainen työnantaja, joka maksaa palkan ja etuudet reilun pelin hengessä, on noussut yhä parempaan maineeseen.

On tärkeää muistaa, että venäläinen liiketoiminta on henkilösidonnaista, ei organisaatio- tai yrityssidonnaista. Kun avainhenkilö vaihtaa firmaa, usein myös asiakkaita lähtee mukana. Myöskään henkilöstön koulutus ei välttämättä vastaa tarpeita ja yritysten täytyy satsata koulutukseen. Tämä lisää tarvetta onnistuneeseen sitouttamiseen.

Nykyään koulutuspalveluita on tarjolla ja markkinoilla on myös suomalaisia palveluntarjoajia.

Venäjällä toimivissa suomalaisyrityksissä on suhteellisen vähän suomalaishenkilökuntaa. Suomalaiset eivät enää välttämättä ole kalliimpia palkata, mutta kovia ammattilaisia on vaikea houkutella lähtemään.

Monet yritykset ovat kokeneet hyväksi palkata Venäjällä opiskelevia suomalaisia ja siten kasvattaa heitä jo uran alusta toimimaan yrityksessä. Päätoimisen opiskelijan työlupamenettely on helpottunut ja venäläisessä korkeakoulussa kirjoilla olevalle opiskelijalle työlupa onnistuu helposti.

Henkilöstövalinnoissa on hyvä muistaa olla valppaana välistävetojen varalle. Esimerkiksi yritysten osto-organisaatioissa on hyvin tyypillistä, että ostaja ei osta välttämättä hinta-laatusuhteeltaan edullisinta tuotetta vaan sen, josta saa ostohinnasta osan itselleen konsulttipalkkiona.

Tämän vuoksi osa länsimaisista yrityksistä pitää osto-/hankintapäälliköinä vain länsimaisia työntekijöitä.

Talouskriisin aikana paikallisen tuotannon suosiminen ja venäläisyyden korostaminen on lisääntynyt, ja myös monet paikalliset työntekijät lobbaavat paikallisten tuotteiden puolesta niiden laadusta tai kokonaishinnasta riippumatta.

Luota, mutta älä unohda valvoa.

Lue myös:

Tie Venäjän markkinoille on usein kivinen, mutta useimmat sudenkuopat pystyy välttämään oikean asenteen, hyvän valmistautumisen ja asiantuntijoiden avulla.

Toimintaympäristön muutos vuosina 2014–2015 on tuonut mukanaan haasteita paitsi markkinoilla toimiville, myös etabloitumista suunnitteleville yrityksille.

Kansainvälistymistä suunniteltaessa hyvä ensiaskel on ottaa yhteyttä paikallisen ely-keskuksen kansainvälistymispalveluihin.

Venäjä-hankkeiden rahoittaminen on ollut aina haasteellista, joten jo investointisuunnitelmia tehtäessä on hyödyllistä ottaa yhteyttä potentiaalisiin rahoittajatahoihin sekä yrityksen kansainvälistymisessä auttaviin julkisrahoitteisiin Team Finland -toimijoihin (http://palvelut.team.finland.fi/(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)).

kauppa