Suomalainen naisnäkökulma kaupunkisuunnitteluun palkittiin Iranissa

Suomalainen naisnäkökulma kaupunkisuunnitteluun palkittiin Iranissa

Suomalaisen Katariina Mäkelän pro gradu -tutkielma Narratives of Inner City Childhood palkittiin Teheranissa parhaana tieteellisenä tutkimuksena aiheesta naiset ja kaupunkisuunnittelu.

Suomalaisen Katariina Mäkelän saama Tehran International Award, kuva: suurlähetystö Teheran
Tehran International Award, kuva: Suomen suurlähetystö

Teheranin kaupunki isännöi joulukuussa 2016 ensimmäisen kansainvälisen konferenssin naiset ja kaupunkisuunnittelu -aiheesta.

Suomen kannalta tapahtuman teki mielenkiintoiseksi se, että Teheranin kaupunki myönsi konferenssin aihetta koskevien tieteellisten tutkimusten sarjan pääpalkinnon suomalaiselle Katariina Mäkelälle pro gradu -tutkielmasta Narratives of Inner City Childhood.

Tutkielmassaan Mäkelä on selvittänyt maaseudulta Helsingin Kallioon muuttaneiden perheiden – erityisesti naisten ja lasten – asemaa ja kokemuksia.

Iranissa maaseudulta kaupunkiin muuttavien naisten ja perheiden asema on ajankohtainen, ja aiheesta käydään vilkasta keskustelua muun muassa Iranin sosiaalisessa mediassa.

Kaupungistuminen etenee vauhdilla

Iran on yhteiskunta, joka on kaupungistunut ennätysvauhtia. Vielä viisikymmentä vuotta sitten yli 70 prosenttia väestöstä asui maaseudulla. Tänään yli 70 prosenttia asuu kaupungeissa. Kymmenen vuoden kuluttua kaupunkiväestön määrän arvioidaan olevan jo 80 prosenttia.

Kuusitoistamiljoonaisen Teheranin väkiluku kasvaa ripeästi. Yli miljoonan asukkaan kaupunkeja Iranissa on kahdeksan.

Konferenssin puheenvuoroissa kiinnitettiin huomiota erityisesti:

  • sukupuolten välinen tasa-arvoon ja sen huomioimiseen kaupunkisuunnittelussa
  • naisten osallistumiseen päätöksentekoprosessiin kaupunkisuunnittelussa
  • naisten osallistumiseen kaupunkien hallintoelimiin
  • naisten osallistumiseen luonnononnettomuuksien ja konfliktien jälkihoitoon – erityisesti paikallistasolla
  • naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin – Iranissa naisten palkka on 15–30 % alempi kuin vastaavaa työtä tekevien miesten
  •  yhteiskunnasta syrjäytyneiden naisten (Iranissa yleisesti käytetty eufemismi prostituutiolle) asemaan
Women

Mäkelän työ herätti runsaasti mielenkiintoa ja useat iranilaisten naisjärjestöjen edustajat pyysivät yhteystietoja voidakseen olla yhteyksissä Suomeen ja oppia lisää suomalaisnaisten osallistumisesta kaupunkisuunnitteluun.

Huomiota myös vammaisten asemaan

Naisnäkökulman ohella Teheranin konferenssissa tuli esille myös vammaisten asema iranilaisissa kaupungeissa.Teheranin kaupunki on käynnistämässä ohjelmaa, jonka avulla pyritään helpottamaan erityisesti liikuntarajoitteisten ja näkövammaisten elämää suurakaupungissa.

On hyvä muistaa, että Suomen Kynnys r.y. solmi Kalle Könkkölän johdolla jo kolmisen vuotta sitten suhteet iranilaiseen sisar/veljesjärjestöönsä ja vierailuja on ollut molempiin suuntiin – hyvin tuloksin.

Keskustelu vie eteenpäin pienin askelin

Iranilaisten naisten arki on vielä kovin kaukana eurooppalaisten naisten arjesta, mutta jo se, että asioista ja ongelmista keskustellaan päivänvalossa ja korkean tason tapahtumiin kutsutaan edustajia Euroopan maista, osoittaa että kehitys menee eteenpäin, vaikkakin pienin askelin.

Iranissa uskotaan, että muutokset alkavat kysymyksistä ja keskusteluista, eikä perinteisten mallien romuttaminen kertaheitolla välttämättä aina ole joka yhteiskuntaan paras ratkaisu.

Koska Katariina Mäkelä ei itse päässyt Teheraniin vastaanottamaan palkintoaan, kävi edustusto noutamassa palkinnon hänen puolestaan. Samalla tarjoutui tilaisuus pitää lyhyt katsaus naisten yli satakymmenvuotisesta osallistumisesta Suomen yhteiskunnalliseen elämään. Suomalaisten naispoliitikkojen ja yhteiskunnallisten vaikuttajien saavutuksia arvostetaan Iranissa.

Teheranin naiset ja kaupunkisuunnittelu -konferenssi oli oiva osoitus siitä, että rakentava yhteistyö ja kansainvälinen verkottuminen on monin verroin tuloksekkaampaa kuin meistä poikkeavien yhteiskuntien tuomitseminen ja eristäminen. Konferenssin puheenvuoroista, keskusteluista ja uusista kontakteista jäi monia arvokkaita siemeniä itämään, joista ainakin osa tulee ennen pitkää tuottamaan hedelmää eri puolilla Irania.

Harri Kämäräinen

Kirjoittaja on Suomen Teheranin-suurlähettiläs