Sri Lankan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Sri Lankan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Sri Lanka panostaa uusiutuvaan energiaan, digitalisaatioon ja infrastruktuuriin. Investoinnit näkyvät eri sektoreilla, terveys ja koulutus mukaan lukien. Maassa on kysyntää energiatehokkuutta ja maatalouden tuottavuutta edistäville ratkaisuille. Suomi on kahden viime vuoden aikana allekirjoittanut Sri Lankan kanssa aiesopimukset digitalisaation, koulutuksen ja terveysteknologian sektoreilla. Pääministerit allekirjoittivat julkilausuman energia-alan yhteistyöstä v. 2017. Aiesopimukset auttavat suomalaisyrityksiä pääsemään Sri Lankan markkinoille.

Suomalaisyrityksille potentiaalisimmat markkinamahdollisuudet löytyvät seuraavilta sektoreilta, joilla Suomi ja Sri Lanka ovat allekirjoittaneet aiesopimukset kahden viime vuoden aikana:

  • Digitalisaatio; erityisesti kyberturva, innovatiiviset teknologiastartupit, julkisen sektorin digiratkaisut

Sri Lanka painottaa vahvasti digitalisaatiokehitystä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Digitalisaatio nähdään tulevaisuuden kilpailuetuna, johon investoidaan nyt. Erityisinä painopisteinä ovat kyberturvaratkaisut ja julkisen sektorin digiratkaisut, mutta hyviä yhteistyömahdollisuuksia voi löytyä myös teknologiastartup-yritysten joukosta.

  • Koulutus, erityisesti ammatillinen koulutus

Sri Lankassa yhdeksi digitalisaation kehittymisen esteeksi nähdään työvoiman osaamisvaje. Suomen koulujärjestelmää pidetään esimerkillisenä. Otollisimmat välittömät koulutusvientimahdollisuudet suomalaisyrityksille ovat erityisesti ammatillisessa koulutuksessa.

  • Terveysteknologia

Sri Lanka investoi terveysteknologiaan uudistaakseen terveydenhoitojärjestelmäänsä. Alan vientimahdollisuudet ovat monipuoliset ja jopa tarjontapainotteiset.

Lisäksi kysyntää on erityisesti:

 

  • Uusiutuva energia

Energiankulutus Sri Lankalla kasvaa eikä Sri Lankalla ole mahdollisuuksia lisätä fossiilisten energialähteiden käyttöä. Hallituksen tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä 70 prosenttia energiasta tulisi uusiutuvista energialähteistä. 

  • Maatalous ja ruoka

Kolmannes srilankalaisista työskentelee maatalouden parissa. Tämä ei silti takaa ruoan riittävyyttä, vaan Sri Lanka on riippuvainen ruoan tuonnista. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia niin maatalouden tuottavuutta parantaville ratkaisuille kuin ruoan tuojillekin.
 

Harri Kämäräinen, Kiertävä suurlähettiläs, Etelä-Aasia