Slovenian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Tällä hetkellä lupaavimpia sektoreita ovat bio- ja kiertotalous, joka on Sloveniassa strateginen prioriteettiala, sekä digitalisaatio, johon liittyy myös 5G/6G teknologia- ja kyberturvallisuushankkeita. Potentiaalisesti kiinnostava teollisuusinvestointihanke on Krškon ydinvoimalan uusi reaktori.

Suomen ja Slovenian välinen kauppavaihto on vaatimatonta. Investoinnit Suomesta Sloveniaan ovat olleet viime vuosina kasvusuunnassa. Merkittävimmät suomalaisperäiset investoinnit ovat olleet Fiskars/Rogaška ja KJK Funds/Elan. Ulkomaisia investointeja on houkutellut Sloveniaan suotuisa rahoitusympäristö ja EU:n rakennerahastojen lisääntynyt käyttö, mutta myös maan erinomainen sijainti ja hyvin koulutettu työvoima. Valtio pyrkii tarjoamaan strategisille investoinneille houkuttelevia kannustimia. Suomella on yleisesti hyvä maine Sloveniassa useilla eri aloilla. Suomalaista informaatioteknologia- ja vihreän talouden osaamista on pyritty tuomaan esille viime vuosina.

Tällä hetkellä lupaavimpia sektoreita ovat:

  1. Bio- ja kiertotalous: Kiinnostus alaan on Sloveniassa suuri. Se on strateginen prioriteettiala, ja fokussektoreina ovat ruokajärjestelmä, metsään perustuvat arvoketjut, valmistava teollisuus ja liikenne. Myös omaa osaamista ja tutkimusta. Potentiaalista mielenkiintoa suomalaisille ratkaisuille on olemassa, mutta toistaiseksi ei ole syntynyt konkreettisia projekteja

  2. Digitalisaatio: Slovenia investoi vahvasti digitalisaatioon useilla sektoreilla. Vahvaa kiinnostusta suomalaisia ratkaisuja kohtaan. Suomalainen osaaminen tunnetaan melko hyvin, ja joitain suomalaisia alan yrityksiä toimii Slovenian markkinoilla, mutta lisää yhteyksiä ja verkostoitumista tarvitaan. Tässä yhteydessä voidaan mainita 5G/6G-teknologiaan ja kyberturvallisuuteen liittyvien investointihankkeiden tuomat markkinointimahdollisuudet.

Potentiaalisesti kiinnostava teollisuusinvestointihanke on Krškon ydinvoimalan uuden reaktorin rakentaminen. Se on pidemmän aikavälin projekti, jossa suomalaisten kannalta kiinnostavaa on esimerkiksi ydinjätteen varastointiratkaisut.

Slovenian osuus EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF) on yhteensä 5,4 miljardia euroa. 1,8 miljardia euroa on avustuksia, loput lainoja. Komissio hyväksyi Slovenian kansallisen elpymissuunnitelman 1.7.2021, ja ensimmäinen erä maksettiin syyskuun puolivälissä. Suunnitelman mukaan Slovenia käyttäisi lainoja vain 0,7 miljardia. Suunnitelma koostuu neljästä pilarista: 1) vihreä siirtymä, 2) digitaalinen siirtymä 3) älykäs, kestävä ja osallistava kasvu, 4) terveydenhuolto ja sosiaaliturva. Varoista 43% on määrä kohdistaa vihreään siirtymään ja 20% digitalisaatioon. Keskeisiä investointikohteita ovat tulvien torjunta, rautatiet, opetus, julkinen hallinto, terveydenhuolto, uusiutuvat energianlähteet ja energiatehokkuus.

Teksti: Pertti Anttinen, Suomen suurlähettiläs, Unkari ja Slovenia