Singaporen terveydenhuoltoon panostaminen kasvaa väestön vanhetessa nopeasti

Singaporen terveydenhuolto on maailman huipputasoa ja se on tilastoissa lähes poikkeuksetta parhaiden maiden joukossa terveydenhuollon eri osa-alueilla ja mittareilla. Singapore on myös merkittävä terveysturismin kohde erityisesti Aasian alueella. Terveydenhuolto ja sen palvelut ovat terveysministeriön vastuun alaisena, ja terveydenhuolto koostuu pääosin julkisesta terveydenhoitojärjestelmästä, mutta yksityisen terveydenhuollon osuus on merkittävä.

Terveydenhuollon rahoitus, kustannukset ja tuet

Singaporen terveydenhuoltopalvelut ovat tehokkaita ja kulut vastaavat hyvin hoidon laatua. Singaporen terveydenhuollon kustannustehokkuus on toiseksi paras Hongkongin jälkeen.  Vuodesta 2010 lääkäreiden määrä on kasvanut 52 prosenttia ja hoitajien määrä 44 prosenttia. Uusia lääketieteen opiskelijoita otetaan vuosittain sisään nykyään 500, ja hoitajien sisäänottomäärä 2100 on ennätyksellisen korkea.

Julkisen terveydenhuollon rahoitus koostuu hallituksen tukipalkkioista, pakollisista säästöohjelmista (MediSave), kansallisesta sairausvakuutuksesta (MediShield Life) ja kustannusten jakamisesta. Vuoden 2010 julkisen terveydenhuollon kulut olivat 11 miljardia, joka lähes tuplaantui jo vuoteen 2016 mennessä (21 miljardia dollaria). Terveyden osuus bruttokansantuotteesta on 4,9 prosenttia. Jaetut tukipalkkiot ovat myös nousseet 2,6 miljardista dollarista 5,6 miljardiin dollariin, nostaen valtiollisia terveydenhoitomenoja, jotka ovat kasvaneet 2,4 kertaisesti – 3,9 miljardista dollarista, 9,3 miljardiin dollariin vuosien 2010 ja 2016 välillä, ja nousu vain kiihtyy väestön vanhenemisen myötä.

Suomen entinen pääministeri Esko Aho mukana paneelissa Singaporessa Ageing Asia –foorumissa. Kuva: Paula Parviainen

Terveydenhuollon tavoitteet, hankkeet ja keinot

Terveydenhuollon tärkein tavoite Singaporessa on mahdollistaa sen saatavuus, helppous ja edullisuus kaikille singaporelaisille. Noin 70-80 prosenttia singaporelaisista hyödyntää julkista terveydenhuoltoa. Vuoden 2010 jälkeen on avattu seitsemän uutta sairaalaa. Kuusi uutta poliklinikkaa tullaan avaamaan vuoteen 2023 mennessä. Pohjoismaiden tavoin Singaporen syntyvyys on matalalla tasolla (8,1 syntynyttä/1000 henkilöä = 1.17) ja väestö vanhenee merkittävästi. Väestörakenteen vanhetessa kannustetaan terveyden ja aktiivisuuden ylläpitoon, ja kansalaiset saavat tukea terveydenhuoltoa ja liikuntaa varten. Singaporelaisten eliniänodote on yksi maailman korkeimpia, noin 85 vuotta. Yleisimpiä kuolinsyitä ovat hengitystieinfektiot kuten keuhkokuume, dementia ja iskemiset sydänsairaudet.

Singaporen terveydenhuoltojärjestelmään kuuluu pakollinen MediSave-tili, jonne kaikkien kansalaisten kuukausittaisesta palkasta menee noin 9-10 prosentin osuus. Kertyviä rahoja voi käyttää tulevaisuuden omiin tai lähisukulaisten terveydenhuoltokuluihin. Tili on osa Central Provident Fund (CPF) -tilijärjestelmää, joihin kansalaisten varoja kerrytetään säästöön eri kohteita varten. Tällä pyritään siihen, että väestön vanhetessa kaikilla on mahdollisuus kattaa itse iän aiheuttamien terveysongelmien kulut käyttämällä MediSave-tilille kertynyttä rahaa. Näin pyritään myös rajoittamaan terveydenhuollon palveluiden liikakäyttöä.

Paikalliset, naapurustoissa olevat pienet klinikat saavat hallitukselta tukia, jotta hoitoa on saatavilla mahdollisimman läheltä ja palveluiden hinta pyritään pitämään kilpailukykyisenä. Tällä helpotetaan ensihoidon saatavuutta. Viime vuosina on panostettu erityisesti kansalaisten mahdollisuuksiin hoitaa pitkäaikaisia ja kroonisia sairauksia, jossa paikalliset klinikat ovat tärkeässä asemassa.

Singaporessa diabetes ja nuorten ylipaino lisääntyvät tasaisella tahdilla. Diabetesriski kasvaa ikääntyessä, ja yhdellä yhdeksästä 18-69 vuotiaasta singaporelaisesta on diabetes. Yli 60-vuotiaista kolmella kymmenestä on diabetes. Kaikissa ikäryhmissä lisääntyvä ylipainoisuus lisää myös diabeteksen riskiä ja verrattain maailman keskiarvoon on diabeteksen riski Singaporessa lähes kaksi prosenttia korkeampi (10,5%). Riskiryhmässä olevia kannustetaan käymään diabetes-testauksessa ennen 40-vuoden ikää, ja Pioneer-sukupolvi ja CHAS kortinhaltijat saavat tutkimuksen ilmaiseksi. Tällä pyritään parantamaan nykyistä tilannetta, jossa yksi kolmesta diabeetikoista Singaporessa ei ole ollut tietoinen taudista sen ilmennettyä ja yhdellä kolmesta diabeetikosta ei ole tarvittavia keinoja hoitaa tilaansa.

Vuoden 2018 budjetissa asetettu tupakkatuotteiden verotuksen nosto 10 prosentilla on yksi keinoista, joilla valtio pyrkii parantamaan kansanterveyttä.

Merdeka-sukupolvi, eli 1950-luvulla syntyneet Singaporelaiset, noin 500 000 henkilöä, ovat vuoden 2019 budjetissa kohderyhmä, jolle on budjetoitu 6,1 miljardin dollaria. Kyseiset singaporelaiset saavat tukia ja avustuksia terveydenhuoltokulujen kattamiseen ja aktiivisuuden kannusteeksi, jotka maksavat kokonaisuudessaan yli 8 miljardia dollaria. Aiemmin tukea ovat saaneet Pioneer-sukupolvi, jolla tuettiin ennen 50-lukua syntyneitä vastaavin keinoin hieman enemmissä määrin. Näillä sukupolvien tukipaketeilla pyritään helpottamaan kuluja työelämän päättyessä, sillä kyseiset sukupolvet eivät ole ehtineet kerryttää eläkerahastojaan ja MediSave-tilejään vastaavissa määrin kuin nuoremmat sukupolvet omaan eläkeikäänsä mennessä.

Hallitus varaa vuoden 2019 budjetista 3,1 miljardia dollaria pitkäaikaisen terveydenhuollon hankkeisiin ja Community Health Assist Scheme (CHAS) helpotuksiin yli 200 miljoonalla dollarilla. CHAS-kortin omaavia singaporelaisia oli vuonna 2017 jo 1,3 miljoonaa. Aiemmin CHAS tukeen olivat oikeutettuja vain matalan ja keskitulotason singaporelaiset, mutta järjestelmää laajennetaan nyt, jotta kaikki singaporelaiset saavat tukea kroonisia vaivoja ja sairauksia varten. Viime vuoden budjetissa tälle varattiin jo 2 miljardia. Kokonaisuudessa 5,1 miljardin summa tulee tukemaan CareShield Life-työkyvyttömyys- ja pitkäaikaistuki-palveluita, jotka ovat osa Long-Term Care Support Fundia. Tällä pyritään varmistamaan kaikkien kansalaisten mahdollisuudet hyvään elämänlaatuun, joskin tuet eivät vastaa kokonaisuudessaan elämisen kuluja palkkatasoon verrattuna.

Terveyspalveluiden tarve on jatkuvassa kasvussa, jonka vuoksi Singaporen vuosibudjetit ovat viime vuosina allokoineet varoja merkittävissä määrin terveyteen liittyviin sektoreihin ja palveluihin pitkällä tähtäimellä. Terveysministeri Gan Kim Yong esitti maaliskuussa 2019 huolensa, että terveydenhuoltoon panostaminen tällä tahdilla ei ole kestävä ratkaisu.

Paula Parviainen, Emmi Korhonen