Singapore maailman kallein kaupunki jo toista vuotta perättäin

The Economist: Singapore maailman kallein kaupunki jo toista vuotta perättäin

Singapore pitää edelleen kärkisijaa maailman kalleimpana kaupunkina The Economist -lehden maaliskuussa 2015 julkaiseman tutkimuksen mukaan. Kärkisijat maailman kalleimpien kaupunkien listalla pysyivät samana vuoden 2014 tutkimukseen nähden ja Singaporen jälkeen maailman kalleimpien kaupunkien listalta löytyvät 2. Pariisi, 3. Oslo, 4. Zürich ja 5. Sydney, samassa järjestyksessä kuin edellisenäkin vuonna.

Tutkimuksessa vertailtiin kustannuksia 133 kaupungissa ympäri maailmaa. Vertailussa on mukana yli 160 tuotteen tai palvelun, kuten elintarvikkeiden, vaatteiden, asumiskustannusten, julkisen liikenteen, sähkön sekä koulutuksen todelliset kuluttajahinnat eri kaupungeissa. Tutkimuksen vertailukaupunkina on New York.

The Economistin mukaan on harvinaista, että kärkiviisikko on identtinen edellisvuoden tutkimukseen nähden. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastaava The Economist Intelligent Unit (EIU) huomauttaa kuitenkin, että tutkimuksen tuloksissa ei ole otettu huomioon niitä valuuttakurssimuutoksia, joita Sveitsin frangin irrottautuminen euron valuuttakurssilattiasta aiheutti 15.1.2015. Euroalueen kriisin myötä Sveitsin frangi on vahvistunut suhteessa euroon, ja mikäli tämä muutos olisi tutkimuksessa huomioitu, olisi Singaporen ohi noussut listalla sekä Zürich että Geneva (nyt sijoilla 4 ja 7).

Kalleimman kaupungin statuksesta huolimatta Singaporen kustannustaso tietyissä kategorioissa on kohtuullinen, esimerkiksi peruselintarvikkeiden kohdalla Singaporen hintataso muihin Aasian suurkaupunkeihin verrattuna on kohtuullinen tai jopa alhaisempi. Muissa kategorioissa Singapore puolestaan pysyy lähes järjestäen kalleimpana, erityisesti tutkimuksessa mainittiin vaatteiden sekä yksityisautoilun olevan erityisen kallista Singaporessa verrattuna New Yorkiin.

Kesäkuussa 2015 julkaistun konsulttiyhtiö Mercerin tekemän tutkimuksen mukaan Singapore on neljänneksi kallein kaupunki ulkomaille lähetettyjen työntekijöiden näkökulmasta, kun taas ECA Internationalin tutkimustulosten valossa Singapore on maailmanlaajuisesti sijalla 19 ja Aasian ja Tyynenmeren alueella 10 lähetetyille työntekijöille kalleimman kaupungin joukossa.  Tulokset eri tutkimuksissa vaihtelevat sen mukaan, mitä kustannuksia vertailuihin on otettu mukaan, mutta yhteistä kaikille tutkimuksille on, että Singapore löytyy lähes aina kalleimpien kaupunkien joukosta.

Singaporen entinen valtionvarainministeri Tharman Shanmugaratnam kritisoi jo vuoden 2014 tutkimuksen julkaisemisen jälkeen sitä, miten The Economist -lehden tutkimuksessa käytetyt hyödykkeet ovat erityisesti ekspatriaattien suosimia ja usein kalliimpia kuin paikallisten suosimat vaihtoehdot, eikä tutkimustulos siten vastaisi todellista hintatasoa paikallisten näkökulmasta. Myös yksityisautoilun kalleus kompensoituu julkisen liikenteen edullisuudella, mitä ei tutkimuksessa ole huomioitu.

Elinkustannusten nousulla on vaikutuksensa myös paikallisiin ja huoli nousevista kustannuksista on edelleen olemassa. Singaporen budjetissa on vuonna 2015 on huomioitu erityisesti pienituloiset perheet sekä vanhukset myöntämällä näille kohderyhmille tukipaketteja, verohelpotuksia sekä -palautuksia ja mahdollistamalla esimerkiksi edullisempaa päivähoitoa lapsille.

Pääministeri Lee Hsien Loong on kuitenkin todennut, että vaikka Singaporen valtio pyrkiikin budjetissaan vastaamaan kaupunkilaisten huoleen elinkustannusten noususta, on osasyynä kasvaville kustannuksille myös kansalaisten elintottumusten muutos. Esimerkiksi yleistyneet älypuhelimet ja ilmastointilaitteet nostavat sähkönkulutusta sekä kasvattavat puhelinlaskua.

Pääministeri Leen mukaan hallitus pyrkii erityisesti vaikuttamaan välttämättömyyksien, kuten ruoan, julkisen liikenteen, asumisen ja terveydenhuollon kustannusten nousun hillitsemiseen ja näiden palvelujen tarjoamiseen singaporelaisille edullisesti. Tästä huolimatta erityisesti asumiseen, liikenteeseen ja terveydenhuoltoon liittyvien kustannusten nousu ja palvelujen kalleus puhuttaa paikallisia, etenkin 11.9.2015 järjestettyjen parlamenttivaalien alla oppositiopuolueet kritisoivat vallalla ollutta hallitusta riittämättömistä toimista kustannusten nousuun liittyen.

Singaporen varapääministeri Tharman Shanmugaratnam on puolestaan huomauttanut, että keskiluokkaisten palkkataso Singaporessa on kasvanut viime vuosina vallinneen finanssikriisin aikana keskimäärin nopeammin kuin elinkustannukset.