Singaporen markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Singaporessa menestyminen edellyttää korkeaa laatua ja teknologista edistyksellisyyttä sekä kestävän kehityksen ratkaisuja. Maa vannoo digitaalisuuden ja kaiken toiminnan ”älyllistämisen” nimiin. Markkinamahdollisuuksia mm. terveydenhuollossa ja rakentamisessa. Suuria teollisia investointeja on käynnissä (mm. suursatama) ja suunnitteilla.

Mitä tahansa kansainvälinen yritys Singaporessa tarjoaakin – tavaroita tai palveluita – sen on menestyäkseen oltava teknologisesti hyvin edistyksellistä ja samalla toimivaa. Singapore on digitalisaatiossa ja erilaisissa älyratkaisuissa maailman huippua ja kilpailu on korkealuokkaista. Maa on myös lisääntyvästi ”vihreä”, joten ympäristönäkökulma on välttämätöntä ottaa huomioon.  Myös skaalautuvuus on olennaista; Singapore on viranomaisnormein tarkasti säädelty yhteiskunta, jossa järjestelmätason toimivuuteen esim. rakentamisessa, liikenteessä ja terveydenhuollossa kiinnitetään paljon huomiota. Skaalautuvuus on tärkeää myös ajatellen laajempia ASEAN-alueen ja muun Aasian markkinoita. 


Markkinamahdollisuuksia löytyy mm. seuraavilla sektoreilla: terveysteknologiat, älykäs liikenne ja rakentaminen, merenkulku ml. satamat sekä kiertotalouden ratkaisut ml. energia. Myös koulutussektorilla, etenkin sen digitaalisissa välineissä, on potentiaalia samoin kuin finanssiteknologioissa. Tietoliikenteen järjestelmäratkaisuissa suomalaismenestyminen on hyvä, mutta sektori on isojen toimijoiden dominoima, eikä erityisesti tarjoa mahdollisuuksia uusille ja pienemmille yrityksille. 
Singapore on hyvin kilpailtu ja kansainvälinen, mutta itsessään suhteellisen pieni markkina-alue. Useat yritykset kattavatkin Singaporesta käsin Aasian markkinoita laajasti. Se on toimiva ja turvallinen korkean elintason maa, josta on hyvät kulkuyhteydet. Myös referenssimarkkinana se toimii hyvin – pärjääminen Singaporessa on osoitus korkeasta laadusta ja osaamisesta. Vain harvoille yrityksille se on markkina, josta kansainvälistyminen kannattaisi aloittaa.


Maassa on käynnissä suurinvestointeja (aikataulut saattavat pandemian takia viivästyä), jotka voivat tarjota suomalaisyrityksille hyviä mahdollisuuksia. Tällainen on esim. maan satamien siirtäminen uuteen paikkaan vuoteen 2040 mennessä. Uudesta satamasta tulee maailman suurin täysin automatisoitu ja ekologisesti suunniteltu terminaali. Se noin kaksinkertaistaa maan nykyisen satamakapasiteetin. 

Antti Vänskä, Suomen suurlähettiläs, Singapore