Singapore keskittyy torjumaan ilmastonmuutosta erilaisilla toimilla

Singapore keskittyy torjumaan ilmastonmuutosta erilaisilla toimilla

Kestävän kehityksen edistäminen ja päästöjen vähentäminen näkyvät Singaporessa muun muassa hiilidioksidiverona, ympäristöystävällisenä rakentamisena ja energiatehokkuuden lisäämisenä. Singapore investoi tutkimus- ja kehitystyöhön 900 miljoonaa SGD (580 M€) tukemaan urbaanien ratkaisujen ja teknologioiden kehittämistä, kokeilemista ja käyttöönottamista vuosina 2016–2020. Singapore tekee myös paljon yhteistyötä ASEAN:in maiden kanssa ilmastonmuutoksen toimissa.

Vuoteen 2020 mennessä Singapore tavoittelee kasvihuonepäästöjen vähentämistä 16 prosentilla yleisistä tasoista. Vuoteen 2030 mennessä taas Singapore aikoo vähentää päästöjen määrää 36 prosentilla vuoteen 2005 verrattuna. Singapore keskittyy erityisesti parantamaan energiatehokkuutta teollisuudessa, joka vastaa tällä hetkellä yli puolesta Singaporen päästöistä.

Singaporessa meren pinnan on arvioitu nousevan metrillä vuoteen 2100 mennessä. Singapore onkin aktiivinen tarkkailijajäsen Arktisessa neuvostossa. Tärkeänä kiinnostuksen kohteena on arktisen alueen lämpenemisen vaikutukset merenpinnan kohoamiseen, mikä vaikuttaa suoranaisesti Singaporeen, josta 20 % on rakennettu täytemaalle.

Ilmastonmuutoksen teemavuosi meneillään, ensi vuonna hiilidioksidivero käyttöön

Singaporella on sekä ilmastonmuutoksen lieventämiseen että ilmastonmuutokseen sopeutumiseen laaditut strategiat. Vuosi 2018 on ollut Singaporessa Climate Action Year -teemavuosi, millä pyritään lisäämään tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja saamaan kaikki osapuolet mukaan ilmastotoimiin. Esimerkiksi vuoden alussa ympäristö- ja vesiresurssien ministeriö lanseerasi Climate Action -vetoomuksen, jonka ovat voineet allekirjoittaa yksityishenkilöt, yritykset ja koulutuslaitokset.

Vuonna 2019 Singapore ottaa ensimmäisenä Kaakkois-Aasian maana käyttöön hiilidioksidiveron kaikilla talouden sektoreilla. Hiilidioksidivero koskee yrityksiä, jotka tuottavat yli 25 000 tonnia päästöjä vuosittain. Vero tulee olemaan 5 SGD /tonnin päästöltä vuosina 2019–2023. Hallitus aikoo käyttää verosta saatavan tulon päästöjen vähentämistä auttaviin projekteihin.

Vihreää rakentamista ja energiatehokkuutta lisätään

Energiankulutus on yksi Singaporen suurimmista hiilidioksidipäästöjen lähteistä. Energiankulutuksen vähentämiseksi Singapore panostaa vihreään energiaan, sijoittaa infrastruktuuriin ja toimii kokeilualustana innovatiivisille ratkaisuille. Singapore aikoo keskittyä enemmän lupaavimman uusiutuvan energian lähteen aurinkoenergian tuotantoon ja kehittää energian varastointijärjestelmiä uusiutuvan energian valjastamiseksi. Vuoteen 2025 mennessä Singapore tavoittelee, että noin neljännes virtalähteestä tulisi aurinkoenergiasta.

Päästöjen vähentämiseksi Singapore keskittyy ympäristöystävällisimpiin rakennuksiin ja energiatehokkuuden parantamiseen. Esimerkiksi rakennusten osalta Green Mark -standardi pitäisi olla 80 prosentilla taloista vuoteen 2030 mennessä. Kotitalouksien vedenkulutusta Singapore aikoo vähentää 130 litraan/ vrk henkilöltä vuoteen 2030 mennessä. Tässä vesiviranomainen PUB on katsonut muun muassa miten Suomessa vedenkulutusta on saatu pienennettyä. Vuosina 2016–2020 Singapore investoi tutkimus- ja kehitystyöhön 900 miljoonaa SGD (580 M€) tukemaan urbaanien ratkaisujen ja teknologioiden kehittämistä, kokeilemista ja käyttöönottamista.

Kiertotalouteen herätty vasta viime aikoina

Kiertotalouden edistämiseksi ja jätteen uudelleenkäyttämiseksi Singapore alkaa rakentaa ensi vuonna Tuas Nexus -laitosta, joka yhdistää veden ja kiinteän jätteen käsittelyn biopolttoaineen tuottamiseksi maailman ensimmäisenä laitoksena. Laitoksella käytettävän uusiutuvan energian ansiosta laitos on kokonaan omavarainen energian suhteen, ja se tuo myös sähkön 300 000 kodille. Laitoksen odotetaan olevan kokonaan valmis vuonna 2027.

Singapore aikoo myös tuoda sähköiseen ja elektroniseen jätteeseen keskittyvän Extended Producer Responsibility -menettelytavan vuonna 2021. Tämän mukaan yritykset ovat vastuussa tuotteidensa keräämisestä, kierrätyksestä ja hävittämisestä tuotteiden loppuvaiheessa

Keskeinen rooli ASEAN:in kestävän kehityksen toiminnassa

Singaporessa järjestetään kestävän kehityksen konferenssit (the Singapore International Water Week, CleanEnviro Summit Singapore ja the Wolrd Cities Summit) joka toinen vuosi. Tänä vuonna Singapore isännöi myös ASEAN:in erikoisministerikokouksen ilmastonmuutoksesta. Kokouksen yhteydessä Singapore tarjosi Climate Action -paketin ASEAN:in maille vuoteen 2020 asti. Paketin tavoitteena on lisätä maiden kykyjä ilmastotieteessä sekä ilmastonmuutoksen lieventämisen ja sopeutumisen strategioissa.

Singaporeen avataan ensi vuonna ASEAN:in ensimmäinen alueellinen katastrofiriskin laitos (South-East Asia Disaster Risk Insurance Facility), joka tarjoaa rahoitusta luonnonkatastrofien aiheuttamien kulujen korvaamiseksi. ASEAN:in maat ovat keskustelleet Singaporesta myös mahdollisena Kaakkois-Aasian vihreän rahoituksen keskuksena. Singapore näkee vihreän rahoituksen yleistymisen tärkeänä kestävän kehityksen käytäntöjen laajemmin käyttöönottamisessa. Lisäksi ASEAN:in maat perustivat tänä vuonna Singaporen aloitteesta ASEAN Smart City Network -verkoston, joka keskittyy älykkäisiin ja kestävän kehityksen ratkaisuihin digitalisaatiota ja teknologiaa hyödyntämällä. Verkostossa on mukana kymmenen maata, ja sen pilotointiin osallistuu 26 kaupunkia.

Viivi Savelius (Suomen Singaporen –suurlähetystön korkeakouluharjoittelija syksyllä 2018)