Sijoittajat optimistisia Argentiinan investointi- ja liiketoimintafoorumissa

Sijoittajat optimistisia Argentiinan investointi- ja liiketoimintafoorumissa

Argentiinan hallitus järjesti syyskuussa kolmipäiväisen investointi- ja liiketoimintafoorumin osoituksena maan avautumisesta ulkomaisille investoinneille. Hallitus esitteli suunnitelmiaan taloudellisista uudistuksista. Tapahtuman optimistisesta tunnelmasta ja pääosin positiivisesta vastaanotosta huolimatta ilmapiiri on yhä varautunut.

Argentina Business & Investment Forum 2016. Kuva: Aini Palomo.

Argentiinassa rauta on kuumennut – on siis aika takoa. Näin vakuuttivat eri alojen asiantuntijat, ministerit ja yritysjohtajat ympäri maailman Buenos Airesissa pidetyssä Argentina Business and Investment -foorumissa 12.–15.9.2016.

Tapahtuma on presidentti Mauricio Macrin lanseeraama ja sen järjesti Argentiinan sijoituksen ja kaupan edistämiskeskus (Argentine Investment and Trade Agency). Paikalle saapui yhteensä 1 900 kansainvälistä paikallista yritysjohtajaa ja sijoittajaa sekä yli 400 eri maiden hallitusten edustajaa arvioimaan Argentiinan potentiaalia muun muassa suorien ulkomaisten investointien kohdemaana. Yleisössä oli edustettuna yhteensä 68 maata, 450 mediatahoa sekä yli 3 000 eri organisaation edustajaa.

Foorumissa välittyi yksimielisyys siitä, että presidentti Macrin johtamalla Argentiinalla on nyt ja tulevaisuudessa mahdollisuuksia olla kansainvälisten investointien uusi luvattu maa.

Nelipäiväisessä huipputason tapahtumassa oli tarjolla laaja kattaus katsauksia Argentiinan tilanteeseen eri näkökulmista, kuten maan rakenteelliset uudistukset, kustannusten ja inflaation hallinta sekä talouden avautuminen suorille ulkomaisille investoinneille.

Lisäksi paneelikeskusteluissa porauduttiin tarkemmin investointimahdollisuuksiin ja hallituksen uudistussuunnitelmiin maan suurimmilla ja merkittävimmin kasvavilla aloilla, kuten energia-, telekommunikaatio- ja korkean teknologian sektoreilla.

Yhtenä Latinalaisen Amerikan suurimpana talousalueena ja rikkaiden luonnonvarojen maana Argentiinalla on kiistatta mahdollisuuksia olla tulevaisuudessa houkutteleva investointikohde kansainvälisillä markkinoilla.

Kasvua odotetaan monilla sektoreilla

Argentiina on kaavaillut mittavia uudistuksia muun muassa energia-, telekommunikaatio- ja kaivosteollisuuden sektoreille.

Energiasektorilla erityisesti uusiutuvat energianlähteet, kuten aurinko-, vesi- ja tuulivoima ovat voimakkaassa nosteessa. Maan pohjoisosan kuivalla tasangolla on aurinkoenergian tuotolle paljon potentiaalia, kun taas etelässä Patagonian ylängöt tarjoavat puitteet tuulivoiman tuotolle. Hallitus tähtää 10 GW:n kasvuun uusiutuvien energioiden alalla vuoteen 2025 mennessä.

Haasteina pidetään muun muassa pullonkauloja energian välityksessä ja jakelussa sekä liiketoimintaympäristöön liittyviä oikeudellisia ja institutionaalisia haasteita.

Argentina Business & Investment Forum 2016

Telekommunikaation sektorilla tavoitellaan tasaisesti koko maan kattavaa mobiili- ja laajakaistainfrastruktuuria. Tällä hetkellä Argentiinassa on tietoliikennepalveluiden jakautumisessa vielä paljon alu-eellisia eroja ja sektorin kokonaistulot ovat viime vuosina olleet laskusuunnassa.

Kaivosteollisuuden saralla Argentiinassa piilee paljon hyödyntämättömiä resursseja: arvioiden mukaan jopa 65 prosenttia maan kaivospotentiaalista on käyttämättä. Alan viime vuosien kasvu on saavutettu pääosin ulkomaisten sijoitusten avulla.

Uudistussuunnitelmissaan hallitus keskittyy muun muassa kustannusten alentamiseen, infrastruktuurin paranemiseen ja laillisten pelisääntöjen vakauteen. Alalla on tarvetta tutkimustyölle, osaamiselle sekä teknologialle.

Kasvun tiellä on edelleen esteitä

Foorumin yltiöoptimistisesta ilmapiiristä ja hallituksen esittelemistä kunnianhimoisista reformisuunni-telmista huolimatta varovaisuutta ja skeptisyyttä on niin median kuin sijoittajienkin keskuudessa vielä huomattavasti.

Useissa paikallisissa lehdissä kritisoitiin hallituksen asettamia tavoitteita liian toiveikkaiksi. Esimerkiksi hallituksen onnistumista saada inflaatio laskemaan alle 20 %:n vaalivuoden 2017 aikana pidettiin epätodennäköisenä.

Epäluuloisesti on suhtauduttu myös hallituksen optimistisiin tavoitteisiin talouden alijäämän korjaami-seksi sekä paremman kilpailukyvyn saavuttamiseksi. (esim. El Cronista, La Nación, 15.9.2016).

Muita hallituksen haasteita ovat muun muassa kasvava työttömyys, kustannusten alentaminen, läpinäkyvyyden parantaminen, kestävien oikeudellisten pelisääntöjen standardointi, sekä suotuisan investointi-ilmapiirin jatkuvuuden takaaminen myös tulevien hallitusten vaihtojen jälkeen (esim. La Nación 15.9.2016, El País 16.9.2016)

Argentina Business & Investment Forum 2016

Argentiinan hallitus ei luvannut sijoittajille välitöntä kuuta taivaalta, vaan painottaa, että muutokset eivät tapahdu yhdessä vuodessa tai hallituskaudessa.

Talouden rakenteellisia uudistuksia on joka tapauksessa tehtävä. Talouden kehityksen ja kasvun tukemiseksi tarvitaan kuitenkin uusia suoria ulkomaisia investointeja, joita sijoitus- ja liiketoimintafoorumin avulla kalasteltiinkin.

Tuotantoministeri Francisco Cabreran arvion mukaan foorumi poiki kolmanteen tapahtumapäivään mennessä Argentiinalle sijoituksia yli 40 miljoonan dollarin edestä, kirjoittaa paikallinen sanomalehti El Cronista (15.9.2016). Sijoitukset, joista osa oli jo kuluneen vuoden aikana ennen foorumia neuvoteltuja, kohdistuvat pääosin energia- ja infrastruktuurisektoreille. (El País, 16.9.2016).

Paikallisen median lisäksi tapahtuma noteerattiin myös kansainvälisissä medioissa, kuten Financial Times, Reuters, Washington Post, The New York Times ja El País.

Vaikka tapahtuma sai kansainvälisissä medioissa suhteellisen positiivissävytteisen vastaanoton, näyttäisi kansainvälisen median suhtautuminen Argentiinan investointi-ilmapiiriin vielä olevan varsin maltillinen. Haasteiden varjostama suuri potentiaali kuitenkin tunnustetaan laajasti.