Serbian, Montenegron ja Pohjois-Makedonian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Markkinamahdollisuudet Serbiassa, Montenegrossa ja Pohjois-Makedoniassa liittyvät liikenne-, ympäristö-, energia- ja digitaaliseen infrastruktuuriin joihin tehdään merkittäviä investointeja ja joita EU:n alueellinen investointirahoitus priorisoi vuosille 2021-2027. Lisäksi maissa toimii merkittävästi auto-, metalli- ja ICT-sektorien alihankintaa. Kysyntä alihankintaan on kasvussa, alue on lähellä EU:ta, kustannukset ovat alhaiset ja toimitusvarmuus on hyvä. Alueella on myös aktiivista kaivosteollisuutta. EU:n rahoitus vuosina 2021-2027 Länsi-Balkanilla, jossa Serbia on suurin maa, on investointitukea 9 miljardia euroa sekä investointitakuita 20 miljardia euroa.

POTENTIAALISIMMAT MARKKINAMAHDOLLISUUDET SUOMALAISYRITYKSILLE 12 KK:N KULUESSA:

 

EU:n rahoitukseen liittyen seuraavan 12 kk:n aikana suunnitellaan ja määritellään investointiprojektien tarkempaa sisältöä, joten näistä projekteista kiinnostuneiden yritysten kannattaa seurata prosessia. Myös kansallisia investointeja tehdään, samoin yritykset tekevät kone- ja laiteinvestointeja. Alihankinta tai oman tuotannon aloittaminen alueella on mahdollisuus parantaa kilpailukykyä, sillä alue on lähellä EU-markkinoita, kustannukset ovat alhaiset ja toimitusvarmuus on hyvä. Kaakkois-Eurooppa, ml. Serbia ja P-Makedonia, on myös Euroopan aktiivisin kaivosalue. Maiden BKT:n kasvun ennustaan olevan noin 4% vuodelle 2022. EU-maat ovat alueen maiden tärkein kauppakumppani. 

 

Serbia: Kansallinen investointiohjelma ”Serbia 2025”, jonka puitteissa suunnitellaan yhteensä 14 mrd € investointeja (maantiet 5 mrd €, rautatiet 3,5 mrd € ja ympäristöinfra 1 mrd €). Lisäksi Serbia valmistelee 16 miljardin euron investointisuunnitelmaa energia- ja kaivossektorille.

  1. ICT: 5G-verkot (huutokauppa mahdollisesti 2 Q 2022) ja niihin liittyvät ratkaisut. Yhteistyö viranomaisten kanssa e-government, tekoälyn kehittäminen ja yritysten digitalisaatio.
  2. Alihankinta ja tuotanto (ICT, metallityöt, autoteollisuus) ja alihankintateollisuudelle investointihyödykkeiden myynti.
  3. Cleantech: uusiutuvat energianlähteet etenkin tuuli- ja aurinkovoima joista valmistellaan lupahuutokauppaa, jäteveden puhdistus, kiinteän jätteen käsittely, hiilivoimaloiden dekarbonisointi.
  4. Smart cities: Ilmanlaatuun ja sähköisiin ajoneuvoihin liittyvät ym. smart city –ratkaisut.
  5. Mahdollisuuksia myös mm. kaivosteknologiassa sekä koulutuksessa (digitaaliset oppimisympäristöt ja online-ratkaisut yksityisissä kouluissa.

 

Montenegro: Suuri tarve kehittää perus- ja ympäristöinfrastruktuuria.

  1. Turismi: potentiaalia kaikille turismiin liittyville, mutta etenkin korkean tason lomakeskuksiin liittyville ratkaisuille.
  2. Cleantech: uusiutuva energia, kunnallinen ja ympäristöinfra.
  3. Muita mahdollisuuksia mm. merenkulkuun, metalleihin sekä elintarviketeollisuuteen liittyvän teknologian osalta.

 

Pohjois-Makedonia: Infrastruktuuri-investoinnit (maantiet, rautatiet ja kunnallisinfra).

  1. Cleantech: Uusiutuva energia, hiilivoimaloiden dekarbonisointi, kaivosteollisuus, kunnallis- ja ympäristöinfra (mm. ilmanlaatu, jäteveden puhdistus ja kiinteän jätteen käsitely).
  2. Muita mahdollisuuksia elintarvikkeiden tuotannossa ja alihankinnassa (mm. tekstiilit, metalli, ICT).

 

Teksti: Kimmo Lähdevirta, Suomen suurlähettiläs, Serbia, Montenegro, Pohjois-Makedonia