Serbian, Montenegron ja Pohjois-Makedonian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Kysyntä ja markkinamahdollisuudet Serbiassa, Montenegrossa ja Pohjois-Makedoniassa liittyvät etenkin liikenne-, ympäristö-, energia- ja digitaaliseen infrastruktuuriin, joita myös Euroopan unionin alueellinen talous- ja investointisuunnitelma Länsi-Balkanille vuosille 2021-2017 priorisoi. Suunnitelman lippulaiva- ym. projekteissa tarjouskilpailut toteutetaan kansainvälisten julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti. Myös kansalliset investointiohjelmat saattavat tarjota mahdollisuuksia.

Euroopan komissio on esittänyt 9 mrd € IPA III rahoitusta (2021-2027) Länsi-Balkanin alueellisen yhteistyön kehittämiseen. Varat on tarkoitus käyttää etenkin liikenne-, ympäristö-, energia- ja digitaalisen infrastruktuurin kehittämiseen, mutta myös mm. koulutukseen. Yksityisen rahoituksen mobilisointia varten perustetaan Länsi-Balkanin takuujärjestely (20 mrd €).


Serbia: Kansallinen investointiohjelma ”Serbia 2025”, jonka puitteissa suunnitellaan yhteensä 14 mrd € investointeja (maantiet 5 mrd €, rautatiet 3,5 mrd € ja ympäristöinfra 1 mrd €).

 

  1. ICT: 5G verkot (huutokauppa mahdollisesti alkuvuonna 2021) ja niihin liittyvät ratkaisut. Yhteistyö viranomaisten kanssa tekoälyn kehittämisessä. Digitalisaatio ja e-kaupankäynti.
  2. Smart cities: Ilmanlaatuun ja sähköisiin ajoneuvoihin liittyvät ym. smart city –ratkaisut.
  3. Cleantech: jäteveden puhdistus, kiinteän jätteen käsittely, hiilivoimaloiden dekarbonisointi, uusiutuvat energianlähteet (etenkin tuuli- ja aurinkovoima).
  4. Koulutus: digitaaliset oppimisympäristöt ja online-ratkaisut etenkin yksityisissä kouluissa.

Mahdollisuuksia myös mm. kaivosteknologiassa ja outsourcingissa (IT, valmistus, autoteollisuus).


Montenegro: Suuri tarve kehittää perus- ja ympäristöinfrastruktuuria.

 

  1. Turismi: potentiaalia kaikille turismiin liittyville, mutta etenkin korkean tason lomakeskuksiin liittyville ratkaisuille.
  2. Cleantech: uusiutuva energia, kunnallinen ja ympäristöinfra.

Muita mahdollisuuksia mm. merenkulkuun, metalleihin sekä elintarviketeollisuuteen liittyvän teknologian osalta.


Pohjois-Makedonia: Infrastruktuuri-investoinnit (maantiet, rautatiet ja kunnallisinfra).

 

  1. Cleantech: Hiilivoimaloiden dekarbonisointi, kunnallis- ja ympäristöinfra (mm. ilmanlaatu, jäteveden puhdistus ja kiinteän jätteen käsitely).

Muita mahdollisuuksia elintarvikkeiden tuotannossa ja outsourcingissa (tekstiilit, metalli, autoteollisuus).
 

Kimmo Lähdevirta, Suomen suurlähettiläs, Serbia