Saudi-Arabialle historian suurin budjetti

Saudi-Arabian vuoden 2009 budjetista tulee maan historian suurin. Uusiin projekteihin suunnataan varoja 36 prosenttia enemmän kuin vuoden 2008 budjetissa. öljytulojen odotetaan vähenevän. Samalla budjetti on ensimmäistä kertaa alijäämäinen sitten vuoden 2002.

Budjettialijäämästä huolimatta Saudi-Arabia voi edelleen käyttää rahaa reilusti. Viime vuodelta odotetaan kertyneen 147 miljardin dollarin budjettiylijäämä. Maan keskuspankilla on 450 miljardin dollarin valuuttavaranto. Saudi-Arabia uskoo budjettinsa tukevan kasvua ja lisäävän maan houkuttelevuutta investointikohteena.  

Kuningas Abdullah esitteli Saudi-Arabian vuoden 2009 budjetin 22. joulukuuta. Budjetista tulee maan historian suurin ja ensimmäinen alijäämäinen tulo- ja menoarvio vuoden 2002 jälkeen. Menojen suuruus tulee olemaan 127 miljardia dollaria. Tuloja odotetaan kertyvän 109 miljardia dollaria. 

öljyn hinnan laskusta huolimatta hallitus jatkaa voimakkaasti investointeja megaluokan kehittämisprojekteihin. Uusiin projekteihin on allokoitu varoja 36 prosenttia enemmän kuin vuoden 2008 budjetissa. 

öljytulojen vähennyksen suuruuden arvioidaan olevan noin 65 miljardia Saudi- Arabian rialia (noin 17 miljardia dollaria). Rahoitusongelmista ollaan vielä kaukana, sillä maan keskuspankin valuuttavarannot ovat yli 450 miljardin dollarin suuruiset. Lisäksi vuodelta 2008 odotetaan kertyneeksi ennätyssuurta, noin 157 miljardin dollarin ylijäämää. Se tullee olemaan yli kolme kertaa suurempi kuin vuoden 2007 ylijäämä. 

Lisäksi merkittävä osa maan tuloista säilyy budjetin ulkopuolella. Näiden ylijäämien turvin maa voi useimpia muita maita paremmin helpottaa rahoituskriisistä johtuvia paineita. Inflaation odotetaan pienenevän vuoden 2009 aikana vuoden 2008 kesäkuun noin 11 prosentin piikistä lähemmäksi aikaisempaa noin 4 prosentin tasoa. 

Vuoden 2008 kasvu öljyn varassa 

Vuoden 2008 talouskasvun suuruus tulee olemaan 4,2 prosenttia verrattuna vuoden 2007 3,4 prosenttiin. Muun kuin öljyyn perustuvan yksityisen sektorin kasvu hidastui viime vuonna kuitenkin vuoden 2003 jälkeen alimmalle tasolle. 

Talous- ja suunnitteluministerin mukaan taloudelliseen elvytykseen perustuva budjetti auttaa lisäämään tavaroiden ja palvelusten kysyntää sekä rahoittamaan tuotantoa ja investointeja. 

Saudi-Arabian talouspäättäjät uskovat kasvutrendin jatkuvuudesta olevan hyötyä maalle myös vahvistamalla sen kiinnostusta sijoituskohteena: vaikka muun maailman talous olisi lamassa, saudimarkkinat houkuttelevat ulkomaisia sijoittajia tarjotessaan niille vakaan talouden, minne voi tarjota tuotteita ja saada voittoja. 

Myös saudiyritysten edustajat ovat reagoineet uuteen budjettiin positiivisesti, todeten sen parantavan maan kehitysedellytyksiä. 

Rakenteilla maailman suurin naisten yliopisto

Uudessa budjetissa on allokoitu eniten eli lähes 25 prosenttia opetusalalle. Seuraavina tulevat terveys- ja sosiaalisektori (noin 11 prosenttia) sekä lähes samalla osuudella yhteen niputetut vesi-, maatalous- ja teollisuusektorit (10 prosenttia). Logistiikkaan ja kommunikaatiosektrille suunnataan 4 prosenttia. 

Vuoden 2009 budjetin uusiin suurprojekteihin kuuluu muun muassa  Prinsessa Noura bint Abdul Rahmanin yliopisto, maailman suurin vain naispuolisille opiskelijoille tarkoitettu yliopisto. Budjetista löytyy varoja myös 1500 uuden koulun rakentamiseen. Terveyssektorilla käynnistyy 86 uuden sairaalan rakentaminen, jotka tulevat tarjoamaan yhteensä 11 750 uutta vuodepaikkaa. 

Vuoden 2009 budjetissa halutaan myös turvata infrastruktuurihankkeiden jatkuvuus. Budjettivaroja allokoidaan lisäksi köyhyyden vähentämisohjelmiin sekä Jubailin ja Yanbun teollisuuskaupunkien kehittämiseen. Valtion työntekijät saivat vuoden 2008 budjetissä viiden prosentin inflaatiokorvauksen sekä vuoden 2009 alusta lähtien viiden prosentin palkankorotuksen. 

Saudien rahoitus kehitysmaille ja kansainvälisille kehitysorganisaatioille on 1,25 prosenttia kansantuotteesta, ylittäen siten reippaasti YK:n 0,7 prosentin tavoitteen.