Saudi-Arabia satsaa valtavasti koulutukseen

Saudi-Arabia satsaa valtavasti koulutukseen

Saudi-Arabia on laatinut vuodelle 2013 ennätyssuuren budjetin. Tästä budjetista kuningaskunnan opetus- ja koulutussektorin osuus on noin neljännes. Tämä tarjoaa kasvuedellytyksiä kaikille opetuksen ja koulutuksen osa-alueille. Suomi on teemamaana Riadissa 18.–22.2.2013 järjestettävillä koulutusalan messuilla. Jyväskylän EduCluster on sopinut suuresta koulutusvientihankkeesta Saudi-Arabiaan.

Viime vuonna järjestetyt koulutusalan messut kokosivat eurooppalaisia tekijöitä Riyadhiin. Kuva: IOE LondonViime vuonna järjestetyt koulutusalan messut kokosivat eurooppalaisia tekijöitä Riyadhiin. Kuva: IOE London(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan), ccby 2.0

Saudi-Arabian budjetit ovat perinteisesti olleet maltillisia ja perustuneet alhaiseen öljyn hinnan kehitykseen. Julkistettuaan vuoden 2013 ennätyssuuren budjettinsa Saudi-Arabian kuningaskunta pyrkii nyt kehittämään maataan valtavin investoinnein. Koulutussektoriin valtio aikoo investoida 54 miljardia dollaria, josta valtaosa aiotaan käyttää uusien koulujen ja oppilaitosten rakentamiseen.

Saudi-Arabia on tukenut maansa kansalaisia stipendijärjestelmänsä avulla. Vuonna 2013 valtio aikoo tukea yli 120 000 saudinuoren opintoja ulkomailla yhteensä 21,6 miljardilla rialilla eli 5,8 miljardilla US-dollarilla. Vuonna 2012 vastaava luku oli 5,3 miljardia dollaria.

Valtio aikoo tukea myös yliopistojaan siten, että esimerkiksi King Saudin yliopiston tuki on suuruudeltaan 9,4 miljardia rialia (2,5 miljardia dollaria), King Abdulazizin yliopiston tuki 5,7 miljardia rialia (1,5 miljardia dollaria), Iman Mohammed bin Saudin islamilaisen yliopiston tuki 3,8 miljardia rialia (miljardi dollaria) ja King Fahdin öljy- ja mineraaliyliopiston tuki 1,3 miljardia rialia (350 miljoonaa dollaria).

Suuret infrastruktuuri-investoinnit

Valtaosa budjetista mennee koulujen ja oppilaitosten rakentamiseen. Tämä tarkoittaa bisnesmahdollisuuksia myös ulkomaisille rakennusyhtiöille. Saudi-Arabian tavoitteena on rakentaa 539 uutta koulua, jatkaa 1900 olemassa olevan koulurakennusprojektin toteuttamista sekä sisustaa 2000 koulua. Lisäksi Saudi-Arabia aikoo rakentaa 15 uutta college-oppilaitosta sekä uuden teknillisen yliopiston. Tähän teknilliseen yliopistoon on budjetoitu 13,4 miljardia rialia (3,6 miljardia US-dollaria). Kolmen uuden yliopistollisen sairaalan rakentamiseen on varattu 4,25 miljardia rialia (1,1 miljardia dollaria).

Saudi-Arabian koulutusjärjestelmässä toimii sekä yksityisiä että julkisia oppilaitoksia ja kouluja. Näiden oppilaitosten välillä on kuitenkin myös tehottomuutta ja muita haasteita. Saudi-Arabian keskuskauppakamarin yksityisten koulujen komitean puheenjohtaja Othman Al-Qasabin mukaan muihin ammatteihin verrattuna yksityisten koulujen opettajien palkat ovat Saudi-Arabiassa kaikkein matalimpia. Hänen mukaansa valtio säästää yksityisten koulujen avulla 12 miljardia rialia (3,2 miljardia dollaria) vuosittain ottaen huomioon, että yhdestä oppilaasta aiheutuvat kustannukset ovat noin 20 000 rialia eli 5300 tuhatta dollaria vuodessa.

Yksityisen Al-Zahra -tyttökoulun rehtorin Buthaina Al-Ghamdin mukaan yksityiskoulujen minimipalkkaratkaisut ovat aiheuttaneet negatiivisia vaikutuksia, esimerkiksi korkeampia palkkakustannuksia, minkä seurauksena oppilaat ovat joutuneet siirtymään julkisiin kouluihin hintojen noustessa. Tällöin valtion kustannukset ovat nousseet, ja lisäksi opetustaso on laskenut luokkakokojen kasvaessa.

Aarni Hytönen

Lue myös: