Sambian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Sambiassa elokuussa pidettyjen demokraattisten vaalien ja rauhanomaisen vallanvaihdoksen myötä maa elää nyt makrotalouden haasteistaan huolimatta optimistisia aikoja. Vakaana toimintaympäristönä ja tärkeänä mineraalien tuottajana tunnetussa maassa on paljon liiketoiminta- ja muuta potentiaalia.

Suomellekin Sambia näyttäytyy nyt entistä otollisempana kumppanina osana Afrikka-strategian mukaista suhteiden vahvistamista ja monipuolistamista. Vahva kahdenvälinen suhdehistoria ml. valtava määrä institutionaalisia ja yksilötason kontakteja tarjoaa tähän erinomaisen pohjan. Suhteellisen helppo toimintaympäristö alentaa kynnystä lähteä selvittämään markkinoiden mahdollisuuksia, ja kiinnostus mm. edustuston vuosittain järjestämää suomalaista bisnesviikkoa kohtaan on ollut laajaa. Vuonna 2021 virtuaalisessa muodossa järjestetty ohjelma toi yhteen noin 300 osallistujaa ja sen aikana järjestettiin noin 40 tapaamista yli sadalle toimijalle.

Suomalaisten koulutusalan yritysten kiinnostus Sambiaa kohtaan on kasvussa, ja suomalaisilla korkeakouluilla on sambialaisten kumppaneidensa kanssa aktiivista yhteistyötä mm. maatalouteen, yksityissektoriin ja opetusohjelmien kehittämiseen liittyen. Suomalaista koulutusosaamista arvostetaan ja sitä kohtaan on Sambiassa vahvaa kiinnostusta niin opettajankoulutuksen kuin varhaiskasvatuksen ja ammattikoulutuksen osalta. Sambian uuden hallituksen suunnitelmat maan koulutusjärjestelmän reformoimiseksi voisivat tarjota huomattavia mahdollisuuksia suomalaisille toimijoille edellyttäen, että rahoitus hankkeisiin onnistutaan identifioimaan.

Sambian hallitus on erittäin kiinnostunut myös metsäsektorin yhteistyöstä Suomen kanssa erityisesti maassa nopeasti etenevän metsäkadon estämiseen liittyen. Mahdollisuudet liittyvät mm. metsävarojen arviointiin sekä metsitykseen. Suomen ja Sambian aiemman metsäsektorin kehitysyhteistyönkin pohjalta suomalaistoimijoilla on uskottavuutta ja referenssejä, ja sektori voisi tarjota mahdollisuuksia mm. metsien inventoinnin tapaisten hankkeiden osalta. Uuden hallituksen tavoitteena on myös maan talouden ja hallinnon uudistaminen digitalisaation keinoin, mikä tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia.

Yksityissektorin potentiaalisista asiakkaista keskeisimpiä ovat kansainväliset kaivosyritykset. Sambian uuden hallituksen myötä maahan syntyneen myönteisen dynamiikan sekä hallituksen yksityissektoria, hyvää hallintoa ja makrotalouden perusteiden korjaamista painottavan politiikan myötä on kansainvälisten kaivostoimijoiden kiinnostuksen kaivossektoria kohtaan uskottu jatkossa kasvavan.

Sambiaan kanavoidaan merkittävä määrä EU:n, kahdenvälisten avunantajien sekä kansainvälisten kehitysrahoittajien rahoitusta, jonka hyödyntäminen avaisi monia mahdollisuuksia myös suomalaisen osaamisen hyödyntämiselle.

 

Pirjo Suomela-Chowdhury, Suomen suurlähettiläs, Sambia