Saksassa ja etenkin Berliinissä startup-yritysten buumi

Saksassa  ja etenkin Berliinissä startup-yritysten buumi

Startup-yritykset Saksassa ja etenkin Berliinissä ovat keränneet kasvavassa määrin pääomaa. Berliiniin on kehittynyt kansainvälisesti kilpailukykyinen ympäristö tälle saralle.

Rahoituksen saaminen on startup-yritysten suurin huoli. Tämän helpottamiseksi hallitus päätti syyskuun puolivälissä periaatepaperista koskien riskipääomasijoituksia.  Suunnitteilla on muun muassa sijoituksien edistäminen tukien avulla ja päätös siitä, että nuoriin innovatiivisiin yrityksiin ei kohdisteta uusia verorasitteita. Suunnitelmat vaativat vielä konkretisointia.

Euroopan strategisten investointien rahasto EFSI aloitti Saksassa projektilla, jolla tuetaan yritysten perustamista. Lisäksi muun muassa talousministeriöllä on useita hankkeita, joilla tuetaan aloittelevia yrityksiä. 

Saksassa ja erityisesti Berliinissä on startup-buumi

Saksassa on perinteisesti ollut suuri määrä keskisuuria menestyviä yrityksiä, mutta viime aikoina startup-yritykset ovat olleet korostetusti mediaotsikoissa. Eri tutkimusten mukaan ne keräävät merkittävästi aiempaa enemmän pääomaa. Yhtenä syynä buumiin on esitetty se, että korot ovat pitkään olleet alhaiset ja osakemarkkinat heitelleet, joten startup-yrityksiin tehdyt sijoitukset ovat sijoittajille houkutteleva vaihtoehto. Toisaalta myös yhä kehittyneempi startup-kulttuuri houkuttelee yrityksiä sijoittumaan erityisesti Berliiniin.

Konsulttiyritys EY:n (Ernst & Young)  elokuun lopussa julkistaman tutkimuksen mukaan startup-yritykset keräsivät vuoden 2015 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana pääomaa 1,9 mrd euroa Saksassa, joista  1,4 mrd euroa sijoittui berliiniläisiin startup-yrityksiin. Kasvu edellisvuoteen oli huomattavaa. Myös berliiniläisen korkeakoulun HWR:n (Hochschule für Wirtschaft und Recht) Saksan Startup-liiton toimeksiannosta julkaisema tutkimus korostaa Berliinin merkitystä.

Berliiniin on kehittynyt startup-yrittäjien kannalta kansainvälisesti kilpailukykyinen ympäristö, "ekosysteemi".  Berliinin etuja ovat yhä ammattimaisemmat investoijien verkostot ja yritysten perustajien kasvava kansainvälistyminen. Moniin muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna yrityksen aloituskuluja pienentävät esimerkiksi edulliset asumis- ja toimistokulut. Toimistotilaa löytyy. Työvoiman palkkaaminen on suhteellisen edullista. Kansainvälinen ja elinvoimainen ympäristö kiinnostaa nuoria ja koulutettuja yrittäjiä, työvoimaa on saatavilla. Kaupunki alkoi vetää startup-yrityksiä 2000-luvun vaihteessa, ja nyt monet tuona aikana yrityksiä perustaneet tai niissä työskennelleet ovat perustaneet jo uusia yrityksiä. Kaupungissa on osaamista, verkostoja ja yhä enenevässä määrin businessenkeleitä, jotka sijoittavat rahaa kasvuyrityksiin. Tämä luo potentiaalia tulevalle kehitykselle.

Bisnesenkelit ovat merkittäviä paitsi pääoman, myös yrityksille antamansa tuen ja koulutuksen näkökulmasta. Riskirahoituksen saamisen kannalta Berliinissä on jo kriittinen massa yrityksiä. Kaupunki vetää puoleensa erityisesti luovan ja teknologian alan yrityksiä, esim. digitaalitalouden, ohjelmistojen ja sähköisen kaupankäynnin alalla.  Saksassa startupeja on merkittävässä määrin Berliinin lisäksi etenkin Hampurissa ja Münchenissä.

Rahoituksen saaminen usein ongelmana

Monet start upeista kritisoivat sitä, että rahoitusta on hankala saada. Ongelmana katsotaan yleisesti olevan, että Saksassa ei ole saatavilla riskipääomaa helposti. Hallituksen tavoite on tukea kasvuvaiheessa olevia yrittäjiä entistä paremmin. Tavoitteena on saada mm. aiempaa enemmän kasvuyrityksiä pörssiin. Hallitus päätti syyskuun puolivälissä periaatepaperista koskien jatkotoimenpiteitä riskipääomasijoituksien edistämiseksi sekä innovatiivisten yritysten perustamisen tueksi. Jatkosuunnitelmat vaativat kuitenkin vielä konkretisointia.

Tukiohjelmia yrittäjille

Saksan ensimmäinen projekti Euroopan strategisten investointien rahastosta (EFSI, European Fund for Strategic Investmens) koskee startup-yritysten ja nuorten yrittäjien tukemista. Lisäksi talousministeriöllä on useita tukiohjelmia, joista voi olla hyötyä yritysten perustajille. Berliini tukee startup-yrityksiä ja on tätä tarkoitusta varten perustanut mm. tukiyksikön "Startup unit", joka toimii yhteistyössä liike-elämän, tieteen ja startup-yritysten kesken. Korkeakoulut tukevat yrittäjyyttä. Berliinissä esimerkiksi Humboldt-yliopistolla, Teknisellä yliopistolla ja ESMT-bisneskoululla on ohjelmia, jolla opiskelijoita rohkaistaan yrittäjyyteen.