Saksassa enteitä talouskasvun puolittumisesta

Saksan johtavien taloustutkimuslaitosten 13.10.2011 julkaisema jokasyksyinen raportti enteilee talouskasvun puolittumista Saksassa vuonna 2012. Vaikka euroalue on kriisitilassa, kuluttajat epävarmoja sekä pankit horjuvia, lamaan Saksan ei kuitenkaan uskota ajautuvan. Raportissa annetaan voimakasta kritiikkiä sekä politiikkaa että keskuspankkia kohtaan. Yhtenäiset toimet nähdään tilanteesta selviämisen edellytyksenä. EKP:n uskottavuus on kärsinyt valtiolainojen oston myötä.

Johtavien taloustutkimuslaitosten syysennuste enteilee vuodelle 2012 nykyistä huomattavasti lievempää talouskasvua. Saksan suhdanteiden nähdään olevan kuitenkin paremmat kuin muualla Euroopassa.

Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan olevan 0,8 prosentin luokkaa tämänvuotisen 2,9 prosentin kasvun jälkeen. Kahden vuoden vahvan kasvujakson jälkeen Saksan tulee varautua takaiskuun vuonna 2012. Haaveet Saksan toimimisesta heikentyvän euroalueen veturina tulee ennusteen mukaan kuopata.

Syysennuste luovutetaan liittohallitukselle. Tietojen pohjalta talousministeriössä laaditaan suhdanneennuste, joka julkaistaan 20. lokakuuta. Ennuste tulee toimimaan pohjana marraskuun alussa laadittavalle veroarviolle. Talousministeri Röslerin (FDP) mukaan jo nyt on selvää, että viime toukokuussa hallituksen julkaisemaa kasvuennustetta tulee korjata. Keväällä hallitus ennusti ensi vuodelle 1,8 prosentin kasvua.

Viilenevät suhdannenäkymät asettavat hallituspuolueet CDU:n, mutta erityisesti FDP:n ahdinkoon; pelivara hallituksen kaavailemiin verouudistuksiin sekä infrastruktuuriin sijoittamiseen käy vähiin. Synkistä talousnäkymistä huolimatta saksalaisen ”työihmeen” tulisi kuitenkin jatkua; vuonna 2012 työttömyysprosentti tulee arvion mukaan laskemaan 6,7 prosenttiin. Työmarkkinat näyttäytyvät täten suotuisina ja ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1992 Saksassa tulee olemaan keskimäärin alle 3 miljoonaa työtöntä.

Synkähkön suhdanne-ennusteen syyksi mainitaan muun muassa euroalueen velka- ja luottamuskriisi, joka kuormittaa mitä enenevissä määrin saksalaisia taloussuhdanteita. Toisena perusteena esitetään suhdanteiden maailmanlaajuista viilenemistä. Asiantuntijat varoittavatkin, että maailmantalouden tulevaisuudennäkymät tulevat kokonaisuudessaan heikentymään. Velkakriisi saattaa laajentua pankki kriisiksi. Asiantuntijat eivät kuitenkaan usko pankkikriisin laajentuvan Kreikan tilanteen takia, sillä loppujen lopuksi taloudellinen turbulenssi ei tule odottamatta, ja EKP on jo valmiiksi viestittänyt rahamarkkinoille valmiudestaan tukitoimenpiteisiin.

”Euroinfarkti” voidaan estää

Ennusteessa korostetaan tulevan Eurooppa-neuvoston onnistumisen tärkeyttä. Mikäli hallitukset sekä EKP onnistuvat estämään ”euro-infarktin”, voi noususuhdanne jälleen alkaa. Mutta mikäli he epäonnistuvat, uhkaa taloutta vieläkin kiivaampi syöksylasku.

Saksan ei kuitenkaan uskota ajautuvan lamaan ensi vuonna. Myös sen laajuinen ”tartunta”, joka nähtiin Lehman Brothersin jälkeen, on hyvin epätodennäköinen. Vuoden 2009 kaltaista tilannetta, jolloin suhdanteet laskivat äkisti finanssi- ja talouskriisin myötä, ei ole odotettavissa.

Tutkimuslaitokset antavat hyvin suoraa kritiikkiä politiikalle eurokriisin hoidosta. He vaativat lopultakin yhtenäistä menettelyä valtioiden ja pankkien välillä edellytyksenä tilanteesta selviämiseen. Myös EKP saa kritiikkiä osakseen. Valtiolainojen osto EKP:n toimesta nähdään epäsovinnaisena rahapolitiikkana, mikä on vaurioittanut sekä EKP:n toimien ennakoitavuutta että niiden uskottavuutta. Raportissa neuvotaan myös keskuspankkia laskemaan ohjauskorkoa 1,0 prosenttiin.

Mutta myös syysennuste saa osakseen kritiikkiä toivon turhasta ruokkimisesta. Financial Times Deutschland -lehden pääkirjoituksessa (13.10.2011) ihmetellään, etteivätkö vuoden 2011 viimeisen kvartaalin kutistuminen tai tulevan vuoden puolittunut vähimmäiskasvu ole enteitä lamasta. Kirjoituksen mukaan raportin sanoma voi toki myös auttaa, psykologisesti ajateltuna. Pienten positiivisten signaalien monien negatiivisten uutisten ja ennusteiden keskellä tulee tavoittaa sijoittajat, yrittäjät sekä kuluttajat. Vain täten voidaan pysäyttää vaarallisesti alamäkeä suistuvat talousodotukset, jotka johtavat lamaan.

Kuva: D.Reichardt(Linkki toiselle verkkosivustolle), ccby2.0(Linkki toiselle verkkosivustolle)