Saksan talous jatkaa vakaata, maltillista kasvuaan

Saksan talous jatkaa vakaata, maltillista kasvuaan

Hallitus odottaa syysennusteessaan 1,8 prosentin BKT:n kasvua tälle vuodelle, 1,4 prosentin kasvua ensi vuodelle ja 1,6 prosentin kasvua vuodelle 2018.

Suhteellisen hyvään kasvuun tänä vuonna vaikuttavat ponnistelut pakolaiskriisin hallitsemiseksi, alhainen öljyn hinta, euron kurssi ja EKP:n rahapolitiikka. Vienti kasvaa vain maltillisesti, tuonti vientiä enemmän. Työllisyystilanne on erittäin hyvä. Yksityisestä kulutuksesta odotetaan kasvun moottoria.

Haasteita on muun muassa kasvun synnyttäminen Eurooppaan, Brexitin vaikutusten hallinta ja pakolaisten kotouttaminen.

Tuonnin odotetaan kasvavan enemmän kuin viennin

Odotettavissa on, että vienti kasvaa kohtuullisesti. Hallituksen ennusteen mukaan tavaroiden ja palveluiden vienti kasvaa tänä vuonna 2,3 %, ensi vuonna 2,1 % ja johtuen paranevista maailmantalouden näkymistä sitä seuraavana vuonna 3,9 %. Tavaroiden ja palveluiden tuonnin odotetaan kasvavan enemmän kuin viennin: 2,5 % tänä vuonna, 3 % ensi vuonna ja 4,9 % vuonna 2018.

Työllisyystilanne on edelleen erittäin hyvä

Työllisyystilanne on erittäin hyvä ja siivittää yksityistä kulutusta. Eurostatin mukainen työttömyys oli 4,2 % elokuussa. Työn tarve ja työntekijät eivät aina kohtaa. Joillakin sektoreilla on tai on odotettavissa työvoimapulaa. Kyse on esimerkiksi hoitoammattilaisista tai tiettyjen sekotereiden erityisosaajista. Alueelliset erot työttömien määrässä ovat suuret: etelän rikkaissa osavaltioissa on lähes täystyöllisyys kun taas idässä ja pohjoisessa työttömyys on suurempaa.

Yksityinen kulutus lisääntyy, inflaatio on noususuunnassa

Puitteet yksityiselle kulutukselle säilyvät hyvinä. Tämä johtuu vakaasta työllisyyden ja palkkojen kasvusta, eläkkeiden kasvusta sekä suhteellisen vakaista hinnoista. Tämä mahdollistaa kulutusta ja asuntojen rakentamista.

Hallitus ennustaa inflaation maltillista kasvua: 0,4 % tänä vuonna, 1,6 % ensi vuonna ja 1,7 % vuonna 2018.

Investointeja ei tehdä kovin paljon

Maailmantalouden maltillinen kasvu ei ole ideaalinen ympäristö vientiin suuntautuvien yritysten investoinneille. Hallitus odottaa yksityisten investointien laitteisiin kasvavan vain hieman, tänä vuonna 1,4 % ja ensi vuonna 0,7 %, mutta vientinäkymien parantuessa 2,9 % vuonna 2018.

Talousministeriö korostaa, että budjetissa on varattu varoja julkisiin investointeihin varsin paljon. Ongelmana on viime aikoina ollut puuttuva kapasiteetti investointien toteuttamiseksi.

Julkinen talous on hyvässä kunnossa

Saksan julkinen talous on hyvässä kunnossa. Taloustutkimusinstituutit odottavat tälle vuodelle 20,1 miljardin euron julkisen talouden ylijäämää.

Saksan julkinen velka on laskusuunnassa. Hallitus korostaa velan laskemisen välttämättömyyttä jatkuvasti huononevaan demografiseen tilanteeseen varautumiseksi.  Instituuttien laskujen mukaan viime vuoden velkatasosta 71 %:sta suhteessa BKT:een on odotettavissa lasku 63 %:iin vuonna 2018.

Brexit lisää epävarmuutta

Brexit-äänestyksen vaikutukset, joita ei vielä voi ennustaa, aiheuttavat epävarmuutta.  Talousministeri Gabriel arvioi, että lyhyellä aikavälillä Brexitin vaikutukset Saksan talouteen ovat rajatut. Ministeriö arvioi, että Brexit tulee vaikuttamaan Saksan talouteen keskipitkällä aikavälillä.

Yhdistynyt kuningaskunta on merkittävä kauppakumppani Saksalle. Vienti ja tuonti yhteen laskien kyseessä oli Saksan viidenneksi suurin kauppakumppani. Lisäksi pääomia liikkuu maiden välillä runsaasti, investointeja tehdään puolin ja toisin.

työllisyysaste
vientiyritykset