Saksan budjetissa joka neljäs euro lainarahaa

Saksan velka lisääntyy kuluvana vuonna noin 80 miljardilla eurolla. Talouden tasapainottaminen aloitetaan ensi vuonna. Julkisen talouden kolmen prosentin alijäämään pyritään vuonna 2013. Kokonaisvelka kasvaa siihen mennessä yli 80 prosenttiin bruttokansatuotteesta. Talouden toipuminen pohjautuu vientiin. Yritysten tilauskannat ovat kasvussa, mutta odotukset ovat vuodenvaihteesta vaimentuneet.

Saksan liittopäivät hyväksyivät 19. maaliskuuta kuluvan vuoden talousarvion, jonka kokonaiskustannukset ovat runsaat 320 miljardia euroa. Saksan velan arvioidaan lisääntyvän noin 80 miljardilla eurolla. Kyseessä on uusi ennätys, joka tuplaa edellisen ennätyksen vuodelta 1996. Kokonaismenot ja sen myötä lisävelan tarve on kuitenkin vajaat kuusi miljardia euroa vähemmän kuin mitä vielä viime vuoden lopulla arvioitiin. Alentuneisiin kokonaismenoihin on vaikuttanut muun muassa odotuksia parempi työmarkkinatilanne.

Kasvuennusteet 1,5 – 2 prosentin haarukassa

Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ylittää viisi prosenttia kuluvana vuonna (viime vuonna -3.2 %). Talouden tasapainottamien aloitetaan ensi vuonna, jolloin tavoitellaan 4 ½ prosentin alijäämää ja edelleen 3 ½ prosentin alijäämää vuonna 2012. Saksa pyrkii pääsemään vuonna 2013 jälleen vakaus- ja kasvusopimuksen velvoittamaan 3 prosentin rajaan.

Kokonaisvelka nousee yli 80 prosenttiin bruttokansantuotteesta (noin 2500 mrd euroa) vuoteen 2013 mennessä. Vertailukohdaksi todettakoon, että vielä vuoden 2008 jälkimmäisellä puoliskolla Saksan julkisen talouden tasapainotavoite oli asetettu vuoteen 2011.

Arvioiden mukaan suunnitelman noudattamien edellyttää vuositasolla noin 20 miljardin säästöjä. Puolet tästä lasketaan tulevan ”automaattisesti” keskimäärin noin kahden prosentin vuotuisella talouskasvulla. Toiset kymmenen miljardia säästetään viime vuonna perustuslakiin kirjatun velkajarrun velvoittamana.

Saksan hallitusta on julkisuudessa arvosteltu muun muassa liiallisesta luottamuksesta talouskasvuun. Myös EU:n komissio on tuoreeltaan kritisoinut Saksan suunnitelmia konkreettisten säästösuunnitelmien puuttumisesta vuodesta 2010 eteenpäin.

Saksan talouden eri kasvuennusteet kuluvalle vuodelle liikkuvat tällä hetkellä noin 1 ½ - 2 prosentin haarukassa. Hallituksen virallinen ennuste on 1,4 prosenttia. Saksan keskuskauppakamarin jäsenyritysten vastauksiin perustuma ennuste on optimistisin 2.3 prosentin kasvulla.

Vientinäkymät koko vuoden osalta positiiviset

Teollisuuden tilauskannat ovat jatkaneet kasvuaan vuoden alussa. Saksan talouden toipuminen pohjautuu odotetusti vientiin, tosin ulkomaankaupan odotukset ovat tällä hetkellä hieman vaimentuneet viime vuoden lopun tilanteeseen nähden. Esimerkiksi vienti putosi tammikuussa kuusi prosenttia. Tämä on heijastunut myös muun muassa arvovaltaisen IFO- instituutin julkaisemassa yritysten liiketoimintaympäristöä kuvaavassa indeksissä, jonka 10 kuukauden nousuputki on toistaiseksi pysähtynyt.

Viennissä odotukset koko vuoden osalta ovat kuitenkin positiivisia. Saksalaisista teollisuusyrityksistä 44 prosenttia suunnittelee keskuskauppakamarin kyselyn perusteella investointeja ulkomaille.

Työllisyystilanne odotuksia parempi, mutta työttömyys kasvaa edelleen

Yksityisestä kulutuksesta ei juurikaan saada tällä hetkellä kontribuutiota Saksan talouden toipumiseen. Päivittäistavarakauppa väheni vuoden alussa puoli prosenttiyksikköä. Myös kauppiaiden odotukset kuluvan vuoden ensimmäiselle puoliskolle ovat negatiiviset.

Työllisyystilanne on edelleen odotuksia parempi. Vuoden takaiseen verrattuna työttömyys on lisääntynyt vain pari prosentin kymmenystä ollen nyt 8,7 prosenttia. Työaikojen joustavuus on nyt vallitseva ilmiö Saksan työmarkkinoilla ja keskeinen elementti on laajennettu lyhennetyn työajan käyttömahdollisuus.

Varhais-indikaattorit eivät ennusta edelleenkään voimakasta työttömyyden lisääntymistä, huolimatta siitä, että lyhennetyn työajan vaikutukset työmarkkinakehitykseen heikkenevät koko ajan ja tuotantokapasiteetti on edelleen alikäytössä. Trendinä on kuitenkin työttömyyden lisääntyminen kuluvan vuoden aikana.