Ruotsin hallitus edistää startup-yritysten edellytyksiä uudella aloitteella

Ruotsin hallitus edistää startup-yritysten edellytyksiä uudella aloitteella

Ruotsin elinkeinoministeri Mikael Damberg haluaa edistää startup-yritysten toimintaehtoja eri konkreettisilla toimenpiteillä. Toimenpiteet liittyvät mm. valtion riskipääoman kohdistamiseen, EU:n ulkopulelta tulevien työntekijöiden työlupakäsittelyn helpottamiseen, henkilökuntaoptioiden verotuksen laskemiseen ja pääkaupunkiseudun vaikean asuntotilanteen helpottamiseen.

Elinkeinoministeriöön perustetaan startup-sektorin asioista vastaava koordinaatiotehtävä. Pyrkimyksenä on liittää startup-sektoria kiinteämmin valtion elinkeino- työvoimapolitiikkaan, jota ovat hallinneet isot yritykset ja perinteiset alat.

Aloite lanseerattiin yhdessä Tukholman kaupungin kunnanvaltuuston puheenjohtajan kanssa. Tavoitteena on vahvistaa Tukholman asemaa menestyvänä startup -kaupunkina entisestään. Aloite pohjautuu osittain 147 startup-yrityksen Almedalenin politiikkaviikon alla laatimaan Startup-manifestiin.

Ruotsi panostaa startup-yrityksiin stimuloidakseen innovaatioita ja digitalisaatiokehitystä. Tukholmassa tietyt koulut ovat mukana ohjelmointiopetuksen pilottiohjelmassa.

Tukholma on jo kauan kuulunut maailman houkuttelevimpiin startup-ympäristöihin. Samalla valtion elinkeinopolitiikka on aika pitkälle keskittynyt isoihin yrityksiin ja perinteisiin aloihin. Tähän halutaan nyt hallituksen ja Tukholman kaupungin suunnalta muutosta. Ruotsin keskeiset startup-yritykset kirjoittivat Almedalenin politiikkaviikon alla manifestin, jossa kuvattiin alan todellisuutta ja yritysten kasvumahdollisuuksien esteitä sekä esitettiin poliittisia ratkaisuja ongelmiin. Hallitus on nyt yhdessä Tukholman kaupungin kanssa reagoinut tähän ja esittelee toimenpiteitä startup-yritysten toimintaedellytysten helpottamiseksi.

Tukholmasta on ponnistanut tähän mennessä 5 maailman 78 ”yksisarvisesta", eli yrityksestä, joiden arvo yltää miljardiin dollariin. Tällä mittatikulla Tukholma on maailman toisiksi tärkein startup-kaupunki. Tukholman tähtäimessä on nousta maailman ykköseksi.

Hallitus pyrkii purkamaan startup-yritysten esteitä

Hallitus haluaa helpottaa kasvavien yritysten pääomasaantia kohdistamalla suuremman osan valtion riskipääomasta yrityksille aikaisemmassa kasvuvaiheessa "rahasto rahastossa" ratkaisujen avulla yhdessä yksityisten sijoittajien kanssa. Asiaa koskevassa selvityksessä ehdotetaan myös lainatakuuta, jotta suurempi osa yrityksistä saisi käyttöönsä pääomaa pankkijärjestelmän kautta.

Hallitus tekee myös kartoituksen miten voidaan helpottaa EU:n ulkopuolelta tulevien osaajien rekrytointia. Yritysten puolelta on kritisoitu liian jäykkää työlupamenettelyä. Avainhenkilöiden rekrytoinnin helpottamiseksi on myös käynnistetty henkilökuntaoptioiden verotusta koskeva selvitys. Henkilökuntaoptioiden verotus on lunastettaessa tällä hetkellä 68 % ja kuuluu Euroopan korkeimpiin.

Startup-yritysten puolelta valtion innovaatiopolitiikkaa on arvosteltu siitä, että se keskittyy liikaa suuriin ja perinteisiin yrityksiin. Tätä pyritään nyt muuttamaan kytkemällä mukaan uusia sektoreita ml. startup-sektori. Elinkeinoministeriöön perustetaan uusi funktio, jonka tehtäväksi tulee fokusoida startup-yrityksiin ja toimia koordinaattorina tähän alaan liittyvien intressien osalta.

kauppa