Ruotsi pyrkii ilmastotyön edelläkävijäksi ja sillanrakentajaksi köyhien ja rikkaiden maiden välille

Ruotsi pyrkii ilmastotyön edelläkävijäksi ja sillanrakentajaksi köyhien ja rikkaiden maiden välille

Ruotsi pyrkii maailman ensimmäisten fossiilittomien hyvinvointivaltioiden joukkoon. Ruotsi tavoitteena on ajaa autokanta täysin riippumattomaksi fossiilisista polttoaineista vuoteen 2030 mennessä, ja hiilidioksidin kokonaispäästöt laskevat nollaan vuoteen 2050 mennessä. Ruotsin autokannasta uusiutuvaa energiaa käyttää tällä hetkellä n. 15 %, ja ajoneuvoliikenne tuottaa n. 30 % maan kokonaishiilidioksidipäästöistä.

Malmön kaupungin tavoitteena on olla Ruotsin ilmastoystävällisin kaupunki. Malmö pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 40 % vuoteen 2020 mennessä, ja saamaan kaiken energian uusiutuvista energianlähteistä vuonna 2030. Tukholman kaupungin tavoitteena on päästä fossiilisista polttoaineista eroon vuoteen 2040 mennessä.

Ruotsin kasvihuonekaasupäästöt ovat EU- ja OECD-maiden pienimpiä. Sähkö tuotetaan lähes täysin vesi- ja ydinvoimalla sekä yhä enenevässä määrin tuulivoimalla ja biopolttoaineilla. Kasvihuonekaasujen nollapäästötavoitteesta kiistellään sekä politiikan että elinkeinoelämän piirissä. Yksityisellä sektorilla kannatetaan kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa. Päästörajoitusten nähdään luovan kasvualustan innovaatioille ja tukevan yrittäjyyttä ja kilpailua.

Ruotsin punavihreä hallitus esitti 21.9.2015 ensi vuoden budjettiin 4,5 mrd. kruunua energia- ja ympäristösektorille, mm. uusiutuvan energian, julkisen liikenteen ja ympäristöystävällisten autojen käytön tukemiseen. Rahoitus hankkeille kerätään bensiini- ja dieselveron korotuksin. Valtiopäivät äänestää hallituksen budjettiesityksestä joulukuussa.

Hallitus lanseerasi "fossiiliton Ruotsi" -aloitteen, jossa ruotsalaisille yrityksille, kunnille ja organisaatioille tarjoutuu mahdollisuus tehdä omaa ilmastotyötään kansainvälisesti näkyväksi. Aloitteen tarkoitus on haastaa muut toimijat ja maat tekemään enemmän ilmaston eteen.

Ruotsi rahoittajana ja sillanrakentajana

Ympäristöministeri Åsa Romson ja Ruotsin ilmastolähettiläs Anna Lindstedt toivovat Ruotsin voivan toimia sillanrakentajina rikkaiden ja köyhien maiden välillä. Ruotsin sanotaan nauttivan kunnioitusta, joka juontuu sen osoittamasta solidaarisuudesta anteliaana ilmastotyön rahoittajana. Siten Ruotsi voi olla parhaiten hyödyksi tässä tehtävässä.

Ruotsi on vuosien 2009–2012 aikana myöntänyt 12 mrd. kruunua kehitysmaiden ilmastotyöhön. Lisäksi ruotsalaiset kehitysorganisaatiot ja -instituutiot ovat lahjoittaneet rahaa omalta osaltaan. Hallitus päätti myöntää vihreälle ilmastorahastolle 4 mrd. kruunua vuosille 2015–2018. Ruotsin myöntämä tuki on lahjoittajamaista suurin asukasta kohden mitattuna.

ilmastonmuutokset
ympäristö