Ruotsi: Göteborg logistiikan keskuksena

Göteborgin alue on tänä päivänä Ruotsin parhaiten kehittyvä logistinen keskus tarkasteltaessa Itämeren aluetta. Göteborgin alueelta on mahdollista tavoittaa yhteensä noin 40 miljoonan kuluttajan markkina-alue. Vuosi 2005 oli erittäin hyvä vuosi Göteborgin satamalle , joka saavutti ennätystuloksen. Hyvä tulos auttaa satamaa tavoitteessaan kehittyä luonnolliseksi pohjoisen Euroopan liikennekeskukseksi.

Ilman kunnollisia kuljetusolosuhteita meri-, rauta-, lento- tai autoteitä pitkin ei teollisuus voi nykypäivänä kehittyä niin nopeasti kuin sen on tarpeellista. Kun puhutaan erityisesti logistiikasta, on Göteborgin alue tänä päivänä Ruotsin parhaiten kehittyvä logistinen keskus tarkasteltaessa Itämeren aluetta. Göteborgin alueelta on mahdollista tavoittaa yhteensä noin 40 miljoonan kuluttajan markkina-alue, kun lasketaan mukaan Skandinavian maat, Baltian maat ja Venäjän länsialueet.

Göteborgin satama ylsi ennätystulokseen vuonna 2005

Vuosi 2005 oli erittäin hyvä vuosi Göteborgin satamalle (Göteborg Hamn AB). Käsiteltävä tavaramäärä lisääntyi ja jokavuotinen tavoite saavuttaa ennätystulos kauttakulkevan tavaramäärän suhteen saavutettiin, toteaa toimitusjohtaja Magnus Kårestedt vuosikatsauksessa. Koskaan aikaisemmin ei yhtä suurta tavaramäärää ole käsitelty Göteborgin satamassa. Hyvä tulos auttaa Göteborgin satamaa tavoitteessaan kehittyä luonnolliseksi pohjoisen Euroopan liikennekeskukseksi.

Stora Enson Pohjoiseurooppalainen kuljetusjärjestelmä

Eräs mainittava yksittäinen tekijä Göteborgin sataman vuoden 2005 hyvän tuloksen takana on Stora Enson Pohjoiseurooppalaisen kuljetusjärjestelmän (Northern European Transport Supply System, NETSS) ensimmäisen vaiheen käyttöönotto heinäkuussa 2005. NETSS-järjestelmä on luotu edistämään raide- ja laivakuljetusten käyttöä sekä kehittämään tuotekuljetuksia Stora Enson Pohjois-Euroopan tehtailta. Käytännössä NETSS:n käyttöönotto tarkoittaa sitä, että lähetykset ruotsalaisilta ja eteläsuomalaisilta Stora Enson tehtailta asiakkaille Iso-Britanniaan ja Belgiaan kuljetetaan Göteborgin sataman liikennekeskuksen kautta. Järjestelmä on suunniteltu kuljettamaan noin neljä miljoonaa tonnia tuotteita vuodessa Stora Enson asiakkaille. Göteborgin satamalle NETSS:n käyttöönotto on merkinnyt huomattavaa lisäystä tavaramäärissä ja erityisesti palkitsevaa, pitkäaikaista yhteistyötä yhden Pohjoismaiden suurimman yhtiön kanssa.

Käsiteltävät tuotemäärät Göteborgin satamassa ovat lisääntyneet myös kuluvan vuoden aikana. Eri maiden välinen maailmanlaajuinen kauppa ja kansainvälinen tuotanto lisääntyvät jatkuvasti. Kaupankäynnin lisääntyessä myös kuljetukset ja logistiikkatarpeet lisääntyvät. Göteborgin satamalle tämä tarkoittaa erityisesti lisääntyvää konttimäärää sekä yksittäiskuormien suurenemista. Tänä päivänä sataman läpi kuljetetaan tavaraa ympäri maailmaa noin 3000 kontin päivävauhdilla. Sataman kautta kulkeva tavaramäärä asettaa samanaikaisesti suuret vaatimukset satamaa ympäröivälle infrastruktuurille sekä koko Göteborgin alueelle. Sataman aluetta onkin laajennettu ja parannettu, jotta isommat alukset, jotka kuljettavat enemmän tavaraa, mahtuvat seilaamaan satamaan. Kun puhutaan rautatieyhteyksistä, Göteborgin satamasta lähtee noin 20 rahtijunaa päivittäin Ruotsin ja Norjan alueelle. Myös Göteborgin kansainvälinen lentokenttä näyttelee tärkeää osaa kuljetus- ja logistiikkapalvelujen kehittämisessä alueella.

Yhteistyötä pyritään lisäämään Göteborgin, Oslon ja Öresundin alueilla

Ruotsin ulkoministeriön toimeksiantaman selvityksen perusteella aloitetun Skandinaavinen Areena (Den Skandinaviska Arenan) -projektin haasteena on lisätä yhteistyötä Göteborgin, Oslon ja Öresundin alueilla. Näiden alueiden välillä asuu tänä päivänä 7 miljoonaa ihmistä. Yhteensä noin 50 prosenttia Skandinavian teollisuuden kapasiteetistä sijaitsee 300 kilometrin säteellä Göteborgista. Projektin puitteissa halutaan kehittää eteläisen Skandinavian aluetta kestäväksi, vetovoimaiseksi ja kilpailukykyiseksi alueeksi eurooppalaisesta ja maailmanlaajuisesta näkökulmasta katsottuna.

Göteborgin alueella toimii myös Business Region Göteborg AB (BRG), joka auttaa sekä olemassa olevia että aloittelevia yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä Göteborgin alueella. BRG on Göteborgin kunnallisen hallinnon (Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB) tytäryhtiö, jonka puolestaan omistaa Göteborgin kaupunki (Göteborgs Stad). Göteborgin alueen 13 kuntaa omistavat myös osan yrityksestä. BRG:n kuljetuksen ja logistiikan tavoitteena on parantaa olosuhteita Göteborgin alueella ja sitä kautta vähentää liiketoiminnan ja teollisuuden logistisia kustannuksia. Kuljetus- ja logistiikkakustannusten aleneminen auttaa teollisuuden kasvua, luo uusia työpaikkoja, sekä luo Göteborgin alueelle kilpailukykyä kansainvälisessä kaupassa.

Kuljetuskustannuksia vähennettävä kilpailukyvyn säilyttämiseksi

Halvemmat kuljetuskustannukset ovat eräs kansainvälisen kaupan perusedellytys. Euroopassa logistiset kustannukset ovat 13 prosenttia bruttokansantuotteesta, joka on noin kolme prosenttiyksikköä enemmän kuin Pohjois-Amerikassa. Kustannusten vähentäminen on Euroopan alueella lähitulevaisuudessa tarpeellista kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Brysselissä 12. joulukuuta kokoontuneet Euroopan Unionin liikenneministerit linjasivat muun muassa tavaraliikenteen logistiikan kehittämistä. Euroopan unionille tullaan laatimaan logistiikkaohjelma, jolla parannetaan Euroopan kilpailukykyä tavarakuljetuksissa. Suomen EU:n puheenjohtajuuskaudella logistiikka on onnistuttu saamaan olennaiseksi ja pysyväksi osaksi EU:n liikennepolitiikkaa, toteaa Suomen liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen.

Lisätietoja:

Business Region Göteborg(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Port of Göteborg(Linkki toiselle verkkosivustolle)

Göteborgs Stad(Linkki toiselle verkkosivustolle)

 

Suomen suurlähetystö, Tukholma