Ruanda tarjoaa monia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille

Ruandan liiketoimintaympäristö on toimiva. Maa on panostanut voimakkaasti ulkomaisten yritysten houkutteluun ja pyrkii alueelliseksi logistiseksi ja markkinahubiksi. Suomalaisille yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia löytyy etenkin kiertotalouden, logistiikan ja kaivosteollisuuden piiristä.

Ruandaa pidetään Afrikan tähtenä toimivan ja tehokkaan liiketoimintaympäristönsä vuoksi. Se on sijoittunut toistuvasti erittäin hyvin Maailmanpankin Ease of Doing Business –vertailussa, jossa se oli vuonna 2020 sijalla 38 (korkeammalla kuin osa EU-maista) ja toisella sijalla Afrikassa. Ruandassa on panostettu etenkin yrityksen aloittamiseen liittyvän byrokratian helpottamiseen ja digitaalisiin palveluihin.

Ruandan talous on kasvanut tasaisesti 7 % vuotuisella vauhdilla ennen covid-pandemiaa, joka aiheutti hetkellisesti talouskasvun kääntymisen negatiiviseksi vuonna 2020. Ruanda on kuitenkin toipumassa pandemiasta taloudellisesti ja IMF:n mukaan talous kasvoi vahvasti 10,9 prosenttiin vuonna 2021. Vuonna 2022 kasvun ennustetaan jäävän maltillisemmaksi 6 prosenttiin johtuen Ukrainan sodan ja pandemian vaikutuksista. Inflaatio on kohonnut vuoden 2021 0,8 %:sta jo 9,5 %:iin vuonna 2022. Keskipitkän aikavälin ennusteet vaikuttavat kuitenkin hyviltä, ja Ruandan hallinto on sitoutunut makroekonomisen vakauden säilyttämiseen sekä rakenteellisten muutosten eteenpäin viemiseen.

Ruanda on suhteellisen pieni markkina, jossa on kuitenkin paljon potentiaalia. Ruanda on tekemässä itsestään Afrikan hubin Dubain tyyliin ja maa on panostanut suuresti ulkomaisten investointien ja yritysten houkutteluun. Sillä on suuri kuivasatama sekä suunnitelmia lentoliikenteen merkittävästä vilkastuttamisesta. Ruanda on myös Afrikan suurimpia konferenssi- ja messujärjestäjiä. Pääkaupunki Kigalissa on hyvin aktiivinen start up –keskittymä ja Kigali Special Economic Zonella on tuotantoa autoista ja matkapuhelimista vaateteollisuuteen.

Ruanda ei ole Suomen kehitysyhteistyön suora kohdemaa, mutta Suomella on hyvät suhteet maahan ja kokemusta yhteistyöstä. Suomen maine maassa on erittäin hyvä, ja meidät tunnetaan etenkin koulutuksen, teknologian ja metsäalan osaajina. Liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisyrityksille on löydettävissä mm. energiasektorilla, kaivosteollisuudessa, logistiikka-alalla, maataloudessa ja ruokateollisuudessa sekä ICT:n ja digitalisaation aloilla. Suomen ja Ruandan väliset poliittiset ja taloudelliset suhteet ovat viimeisen vuoden aikana tiivistyneet mm. tiiviiden vierailujen myötä, ja 2022 alussa avattu kunniakonsulaatti laajentaa palveluvalikoimaa suomalaisyrityksille. Ruandassa toimii myös aktiivinen eurooppalainen kauppakamari, European Business Chamber (EUBC), jonka puoleen suomalaiset yritykset voivat kääntyä.

Teksti: Theresa Zitting, Suomen suurlähettiläs (Ruanda)