Romanian markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Suomalaisten yritysten kannalta Romanian parhaimmat liiketoimintamahdollisuudet liittyvät vihreään siirtymään, digitalisaatioon ja sairaalainfrastruktuuriin ml. terveysteknologiaan sekä koulutukseen. Tärkein vaikuttamiskohde on julkinen sektori ml. valtionyhtiöt, koska elpymisvaroilla ja suurelta osin myös muilla EU-tukiohjelmilla toteuttavat hankkeet ovat julkisia hankintoja.

Romania tarjoaa suomalaisille yrityksille houkuttelevan liiketoimintaympäristön. Saatavilla on koulutettua työvoimaa, nopeat tietoliikenneyhteydet sekä alhaiset liiketoimintakustannukset (yritysvero 16%) verrattuna muihin EU-maihin. Romanian markkinoilla menestyminen edellyttää luotettavaa paikallista kumppania, joka on hyvin verkottunut ja tuntee täkäläistä liiketoimintakulttuuria, sekä juristia, joka hallitsee hankintalainsäädännön.

Romanialla on seuraavan viiden-kuuden vuoden aikana mahdollisuus saada EU:lta yhteensä € 79 miljardia monivuotisen budjettikehyksen ja elpymisrahaston kautta. Yksistään elpymisrahaston osuus on € 29 miljardia, josta avustuksina runsas € 14 miljardia. Elpymisvaroista Romania aikoo käyttää 41% vihreään siirtymään ja 21% digitalisaatioon. Kolmas keskeinen pilari ovat erilaiset infrastruktuurihankkeet. Huomionarvoista on, että suurin osa EU:n tukiohjelmien ja kaikki elpymissuunnitelman hankkeista on julkisia hankintoja.

Vihreän siirtymän hankkeissa kehitetään jätehuoltoa ja luodaan kierrätysratkaisuja (n. € 1,2 mrd.) sekä lisätään uusiutuvan energian käyttöä energialähteenä ja sähköntuotannossa (n. € 855 milj.) sekä edistetään rakennusten energiatehokkuutta (€ 2,7 mrd). Romania panostaa myös autokannan sähköistämiseen ja latauspisteisiin. Suomen vahva brändi cleantech-sektorilla sekä erilaiset energia-, lämmitys- ja kierrätysratkaisut luovat erinomaisen pohjan suomalaisille yrityksille menestyä Romanian vihreän siirtymän markkinoilla.

Julkishallinnon digitalisaatiolla (yht. n. € 1,5 mrd) pyritään luomaan valtionhallinnon yhteinen pilvipalvelu data-alustoineen sekä vahvistamaan kyberturvallisuutta (n. € 172 milj.) Tavoitteena on myös kehittää digitaalisia terveyspalveluja (€ 470 milj.). Suomalainen teknologia- ja innovaatio-osaaminen tarjoaa hyvän tarjonnan Romanian tarpeisiin.

Infrastruktuuripuolella sairaalarakennushankkeet (€ 2 mrd) ml. niistä seuraava terveysteknologiakysyntä muodostavat parhaimmat liiketoimintamahdollisuudet suomalaisille yrityksille. Elpymisvaroilla rakennettavien 25 sairaalan ohella Romania voi hyödyntää myös muita EU-tukiohjelmia sairaalahankkeissa.

Romaniassa on mahdollisuuksia myös koulutussektorin vienninedistämiseen.

Teksti: Marjut Akola, suurlähettiläs, Romania