Ranskan pääministeri Villepinin ehdotus tukitoimista autoteollisuudelle

Ranskan pääministeri Dominique de Villepin piti 29. marraskuuta kuukausittaisen lehdistökonferenssinsa Bobignyssä autoteollisuuden alihankkijan Valeon toimipaikassa. Hänen puheessaan nousivat esille työllisyys, vahva teollisuus ja painotus tutkimukseen ja innovaatioihin. Erityishuomion kohteena oli autoteollisuus ja sen kohtaamiin haasteisiin vastaaminen. Edellisellä kerralla Villepin puuttui ilmailuteollisuuden kohtaamiin ongelmiin Toulousen vierailullaan.

Villepin autoteollisuudesta

Autoteollisuus kohtaa nykyisin suuria haasteita jotka liittyvät turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun. Lisäksi autoteollisuutta uhkaa entistä kovempi kilpailu globaalilla tasolla. Näihin haasteisiin on vastattava. Villepin lupasikin valtion avittavan 400 miljoonan euron apupaketilla autoteollisuutta kolmen vuoden aikana. Tästä 250 miljoonaa menee teollisten innovaatioiden virastolle (A2i) autoteollisuutta koskevan tutkimuksen rahoitukseen.

Autoteollisuus on olennainen osa Ranskan taloutta ja työllistää yli miljoona henkeä.

Villepin korostaa ranskalaisen autoteollisuuden työntekijöiden erityisosaamista ja luottamustaan alan ranskalaisiin suuryrityksiin, kuten Renaultiin ja PSA:han, sekä koko autoteollisuuden tuotantoketjuun, jonka kaikki osat myötävaikuttavat yhteiseen päämäärään.

Villepin ehdottaa uutta jakoa autoteollisuuteen

Ensimmäinen periaate on yhteisvastuu pienten ja suurten yritysten välillä. Maksujen viivästyminen on yksi ongelmakohta, sillä pienille yrityksille sillä on erityisen suuri merkitys. Ranskassa maksuajat voivat olla jopa 100 päivää, kun ne muualla ovat 30-60 päivää. Villepin asettaa päämääräksi toimintatapojen yhteensovittamisen muiden Euroopan maiden kanssa. Päämäärä saavutetaan sitomalla kaikki teollisuu-denalan toimijat neuvotteluihin. Hän asettaa päämäärän saavuttamisen aikarajaksi 15. tammikuuta. Autoteollisuuden työntekijöiden on mukauduttava nopeaan kehitykseen ja siksi hän aikoo lanseerata Gérard Larcherin kanssa 150 miljoonan euron suunnitelman, joka suuntautuu autoteollisuuden työntekijöiden koulutuksen edistämiseen.

Toinen periaate on innovaatio ja tutkimus. Hallitus sitoutuu rahoittamaan innovaatioprojekteja entistä suuremmilla rahasummilla. Yksi projekteista on Valeo-ryhmän ehdotus ohjelmasta, joka tähtää puhtaan teknologian kehittämiseen, esimerkiksi auton moottoreiden tyhjäkäynnin välttämiseen liikennevaloissa. Toinen hallituksen sitoumus liittyy tutkimusta koskevan verotuksen muutoksen kautta saatavaan ylimääräiseen 120 miljoonaan euroon, joka annetaan suurten teollisuusyritysten tutkimustoiminnan käyttöön. Erityisesti toimenpide hyödyttää auto- ja ilmailuteollisuutta, joissa se rohkaisee innovaatioita, vahvistaa kasvua ja luo työpaikkoja.

Villepinin mukaan kansallisella tasolla tarvitaan suotuisampi talousympäristö. Siihen kuuluu muun muassa korkeimman yritysveroasteen määritteleminen.

Euroopan tasolla ei pidä kieltäytyä euron arvoa koskevasta keskustelusta ja sen seurauksista viennille. Valtiovarainministeri Bretonhan oli puhunut tästä Ecofin kokouksessa maanantaina saamatta sen suurempaa vastakaikua muilta.

Kansainvälisellä tasolla pitäisi saada aikaan kaikille yhteiset pelisäännöt. Tämä on Villepinin mukaan erityisen tärkeää ympäristöasioissa.

Suomen suurlähetystö, Pariisi