Ranskan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Ranska on EU:n toiseksi suurin talous, jonka bruttokansantuote – 2 500 miljardia euroa – on kymmenen kertaa Suomen vastaavaa suurempi. Ranska on vahvasti palvelutalous, suuri eurooppalainen pankki- ja rahoituskeskus ja matkailun globaali ykköskohde.

Talouden rakenteesta johtuen koronapandemia iski lujaa Ranskan talouteen, mutta vastaavasti vuosina 2021 ja 2022 talous kasvoi ripeästi muun muassa matkailun elpyessä. Ukrainan sodasta huolimatta viime vuoden talouskasvuksi ennustetaan 2,6 %.

Kansalaisten ostovoimaa on tuettu vahvasti erilaisin kohdistetuin tuin. Samalla hintojen nousu on onnistuttu pitämään kohtuullisena. Vuoden 2022 inflaatio on Euroopan matalimpia eli reilut 6 %.

Tänä vuonna talouskasvun odotetaan hidastuvan 0,6 %:iin eli euroalueen keskiarvon tuntumaan. Työttömyys on säilynyt historiallisen alhaisena – 7,3 % joulukuussa 2022 – ja monilla sektoreilla vallitsee työvoimapula.

Ranska on sähköntuotantonsa vähähiilisyyden – 90 % sähköstä ydinvoimaa tai uusiutuvaa – vuoksi maa, jossa talouden vihertäminen tulee fokusoitumaan liikenteeseen, lämmitykseen ja teollisuuteen.

Erilaisten energiansäästötoimien rinnalla ratkaisuja etsitään sähköistämisestä. Ranska tulee satsaamaan uusien ydinvoimaloiden rakentamisen rinnalla nykyisten yli viidenkymmenen ydinreaktorin elinkaaren pidentämiseen, aurinkosähköön ja merituulivoimaan.

Ensimmäinen iso tuulipuisto Loiren suiston ulkopuolella avattiin syksyllä, kaksi on rakenteilla ja suunnitteilla on puistoja kymmenien gigawattien edestä. Vaikka valtaosa töistä tehdään paikallisten valmistajien toimesta, myös ulkomaisille toimijoille avautuu mahdollisuuksia.

Ranska on merkittävä toimija sekä auto- ja lentokoneteollisuudessa että niiden alihankinnassa ja tuotantoketjuissa. Liikenteen sähköistyminen ja digitalisoituminen tarjoavat mahdollisuuksia suomalaisille akkumateriaalien ja digitaalisten ratkaisujen tuottajille.

Myös uudet materiaalit ja energiaratkaisut kiinnostavat niin teollisuudessa kuin rakentamisessakin. Lisäksi tarvitaan digitaalisia ratkaisuita, oli sitten kyse sähköisestä laskutuksesta tai terveydenhoidon järjestelmistä.

Ranska toimii kotipesänä useille globaaleille infra-alan toimijoille. Ranskalaisyritykset rakentavat ja operoivat moottori- ja rautateitä, vesijohtoja ja vedenpuhdistuslaitoksia, lentokenttiä, jätehuoltoa, sähköverkkoja ja paljon muuta kaikilla mantereilla. Joitakin hankkeita on toteutettu yhdessä suomalaistoimijoiden kanssa.

Ranska toimii vahvasti eurooppalaisen teollisuuden ja elinkeinoelämän kilpailukyvyn puolesta. Myös omaa kilpailukykyä on saatu paranemaan ja työtä jatketaan. Tuloksista kertoo se, että Ranska on jo useampana vuonna rankattu Euroopan houkuttelevimmaksi investointikohteeksi.

Suomalaisnäkökulmasta edellä mainittujen sektoreiden lisäksi mahdollisuuksia löytyy monelta alalta. Laivanrakennuksessa keskeiset suomalaistoimijat ovat jo tuttuja, mutta muillekin kilpailukykyisille toimittajille on tilaa. Laadukas ruoka kiinnostaa ranskalaisia, ja pakkausten kierrätettävyydestäkin on tullut keskustelunaihe.

Suomi ei kiinnosta täällä vain tuotteiden ja palveluiden toimittajana, vaan myös matkailun kohdemaana ja investointikohteena. Varsinkin talvikaudella ranskalaisista matkailijoista on muodostunut yksi tärkeimmistä ryhmistä Lapissa. Kiinnostuksen laajuudesta kertovat suorat reittilennot Pariisista Rovaniemelle ja Kittilään.

Investointien osalta Suomi houkuttaa erityisesti tuulivoimatoimijoita, jotka arvostavat transparenttia ja ennustettavaa sääntely-ympäristöämme. Myös muut sektorit kiinnostavat – varsinkin, jos samalla saa hankittua jalansijaa muissa Itämeren alueen maissa.

Minulla on vahva tuntuma siitä, että tämä myönteinen kehitys jatkuu vuonna 2023. Toivon mukaan tästä menestyksestä pääsee nauttimaan yhä useampi suomalaistoimija.

Teksti: Matti Anttonen, Suomen suurlähettiläs, Ranska