Ranskan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Ranskan markkinamahdollisuudet suomalaisyrityksille

Ranskan markkina on maailman seitsemänneksi suurin talous ja kolmanneksi suurin Euroopassa. Maan johto on sitoutunut jatkamaan uudistuksia kilpailukyvyn parantamiseksi ja talouskasvun lisäämiseksi. 100 miljardin euron kansallinen elpymissuunnitelma tähtää talouden ekologisen ja digitaalisen siirtymän nopeuttamiseen. Suuria teollisia investointeja on luvassa muun muassa tulevaisuuden teknologioihin ja hiilettömiin energiamuotoihin mukaan lukien vihreän vedyn sovellusten kehittäminen.

COVID-19 on vaikuttanut kahtalaisesti Ranskan kysyntään ja markkinamahdollisuuksiin: osa sektoreista on kärsinyt, mutta myös uusia mahdollisuuksia on avautunut siinä missä tietyt alat ovat pysyneet suhteellisen vakaina. Viimeksi mainittuihin kuuluu pitkäaikainen prioriteetti elintarvikevienti, joka tarjoaa jatkuvasti hyviä markkinamahdollisuuksia. 


Arviomme mukaan kolme lupaavinta uutta toimialaa suomalaisyrityksille ovat terveysala (ns. e-health), digisektori (teollisuus 4.0, verkkokaupan ratkaisut, kyberturvallisuus) ja vihreää siirtymää tukevat ratkaisut kattaen muun muassa rakennusten energiatehokkuuden, älyliikenteen / sähköisen liikkuvuuden ja akut, vihreän vedyn sovellusten kehittämisen sekä kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut teollisuudessa ja kulutustuotteissa.


Ranskan kansallisen elpymissuunnitelman tarjoamat mahdollisuudet kytkeytyvät voimakkaasti siirtymään kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa ja taloutta. Kehittyviä mahdollisuuksia tarjoavat esimerkiksi sähköinen liikkuminen ja liikkuvuus: sähköajoneuvot ja -polkupyörät, latausinfrastruktuuri sekä MaaS (Mobility as a Service) -palvelut. Digitalisaatio on niin ikään elpymissuunnitelman kivijalkoja. Ranska panostaa muun muassa terveydenhuollon modernisointiin, teollisuuden digitalisaatioon (teollisuus 4.0) ja kriittisiin teknologioihin (tekoäly, kyberturvallisuus, pilvipalvelut, kvanttiteknologia).


Lisäksi Ranska on yksi Euroopan johtavista kiertotalousmaista, oli kyse sitten teollisuuden prosesseista tai kestävästä kuluttajaliiketoiminnasta. Ranskan markkinat tarjoavat laaja-alaisia mahdollisuuksia esim. muovittomissa pakkauksissa, designtuotteissa ja terveellisissä elintarvikkeissa.


Meriteollisuus ja matkailu kuuluvat koronaviruspandemiasta pahoin kärsineisiin aloihin. Ranskan markkinoilla molemmat ovat pitkäaikaisia painopisteitä viennin ja matkailun edistämisessä. Uusia lähestymistapoja haetaan yhteistyössä Business Finlandin ja Visit Finlandin kanssa. Esimerkiksi suomalaisessa älysatama- ja merilogistiikkaosaamisessa on paljon potentiaalia.


Ranska tekee suuria teollisia investointeja lähivuosina oman elpymissuunnitelmansa puitteissa, mukaan lukien 11 miljardin euron investoinnit tulevaisuuden teknologioihin (digitaaliset tekniikat, lääketieteellinen tutkimus ja terveys, hiilettömät energiamuodot, vastuullinen ja kestävä maatalous ja elintarviketeollisuus, liikenne ja liikkuvuus, huomisen kaupungit, digitaalinen koulutus, kulttuuri- ja luova ala), 7 miljardin euron tukisumma vihreälle vedylle ja 6,7 miljardia euroa rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen.

 

Teemu Tanner, Suomen suurlähettiläs, Ranska