Ranska valmistautuu kvanttihyppyyn: kvanttistrategian investointeihin lähivuosina 1,8 miljardia euroa

Ranska panostaa 1,8 miljardia euroa kvanttiteknologiaan seuraavien viiden vuoden aikana. Kyseessä on strateginen investointi teknologiseen suvereenisuuteen, joka nostaa Ranskan alan kärkimaiden joukkoon. Tavoitteena on varmistaa Ranskan kyvykkyys tieteen ja teknologian ohella teollisissa arvoketjuissa ja inhimillisen pääoman kehittämisessä. Leijonanosa eli 780 miljoonaa euroa kohdistetaan kvanttilaskennan kehittämiseen. Kokonaisuuteen kuuluu yritysvetoisen innovaatioympäristön tukeminen, jossa suuryritykset ja parikymmentä kasvuyritystä on avainroolissa. Strategian ja paikallisten toimien avulla pyritään tehostamaan yliopistojen, valmistajien ja start-up-yritysten välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Ranska pyrkii edistämään omaa strategista autonomiaansa, kilpailukykyään sekä digitaalista ja teknologista suvereenisuuttaan määrätietoisin askelin. Odotettuihin avauksiin kuuluu Ranskan kansallinen kvanttiteknologiastrategia, jonka puitteissa kvanttiteknologioihin investoidaan 1,8 miljardia euroa vuosien 2021–2025 aikana. Presidentti Emmanuel Macron esitteli strategian kuluvan vuoden tammikuussa, mutta valmistelutyö on jatkunut taustalla jo pidempään. Vuotta aiemmin, tammikuussa 2020, julkaistiin Ranskan pääministerin toimeksiannosta laadittu parlamentaarisen työryhmän kvanttiraportti laajoine ja konkreettisine suosituksineen.

Kvanttistrategian myötä vuotuiset julkiset investoinnit kasvavat aiemmasta 60 miljoonasta eurosta 200 miljoonaan euroon vuodessa. Koko 1,8 miljardin euron summasta 1,05 miljardia on julkista rahaa (valtio ja tutkimusorganisaatiot), 200 miljoonaa eurooppalaisia ​​investointeja ja 550 miljoonaa saadaan yksityiseltä sektorilta. Mediatietojen mukaan yksityisten sijoitusten ilmoitettu määrä vastaa teollisuusyritysten ja investointirahastojen tekemiä sitoumuksia. Tämä yhteinen panostus nostaa Ranskan kärkimaiden joukkoon Yhdysvaltojen, Kiinan ja Saksan kantaan, kun mitataan lähivuosien sijoituksia kvanttiteknologiaan.

Ranskan johdossa korostetaan kilpailun uusien teknologioiden hallinnasta olevan suvereenisuushaaste, jonka voittajille on luvassa strategista etua. Presidentti Emmanuel Macron totesi kvanttiteknologiastrategian julkaisutilaisuudessa tammikuussa, että Ranska kohtaa haasteen päättäväisesti ja kvanttistrategia on tässä yksi keskeinen väline. Ranska nojautuu mittavien investointien ohella maan ennestään vahvaan tutkimusperinteeseen ja tavoittelee kokonaisen teollisen ekosysteemin luomista. Kyseessä on pitkäjänteinen työ, jonka avulla rakennetaan vuoden 2030 Ranskaa, tuetaan vahvuuksia ja vähennetään strategisia heikkouksia.

Kokonaisuudessaan 1,8 miljardiin euroon nousevien kvantti-investointien tavoitteena on varmistaa Ranskan kyvykkyys tieteessä ja teknologiassa mutta myös teollisissa arvoketjuissa ja inhimillisen pääoman kehittämisessä. Päämääränä on turvata Ranskan teknologinen riippumattomuus ja vakiinnuttaa Ranskan asema johtavien kvanttiteknologiamaiden joukossa. Eri toimintojen tasolla mitattuna leijonanosa tuesta, 780 miljoonaa euroa, kohdistetaan kvanttilaskennan kehittämiseen: 350 miljoonaa kvanttisimulaattoreiden ja kiihdyttimien kehittämiseen ja 430 miljoonaa ranskalaiselle kvanttitietokonehankkeelle.  Viimeksi mainitun parissa työskentelee jo useita ranskalaisyrityksiä. Lisäksi panostetaan esimerkiksi kvanttiviestintäteknologioihin, kvanttisensoreiden tuotantoon ja uusiin salaustekniikoihin.

Kokonaisuuteen kuuluu yritysvetoisen innovaatioympäristön tukeminen, jossa suuryritykset ja parikymmentä kasvuyritystä on avainroolissa (muun muassa Pasqal, Quandela, C12 ja Qubit Pharmaceutical). Merkittävin ranskalainen suuryritys kvanttiteknologioissa on Atos, jonka kehittämän kvanttilaskentasimulaattorin Suomen Tieteen tietotekniikan keskus CSC osti viime vuonna. Niin sanottuja mahdollistavia teknologioita, kuten kryogeniikkaa ja mikroelektroniikkaa, kehitetään johtavissa ranskalaisissa yrityksissä. Kasvava määrä suuryrityksiä on alkanut kiinnostua kvanttilaskennan mahdollisuuksista omassa liiketoiminnassaan.

Ranskassa on kolme keskeistä kvanttikeskusta: Pariisi, Grenoble ja Pariisin lähellä sijaitseva Saclayn teknologia-alue. Saclayssa lasketaan työskentelevän 400 kvanttiasiantuntijaa, mikä on tuntuva osuus Ranskan arvioidusta 2 000 hengen kvanttikysymysten osaamispääomasta. Strategian ja paikallisten toimien avulla pyritään tehostamaan yliopistojen, valmistajien ja kasvuyritysten välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. 

Pariisin alue investoi 2,5 miljoonaa euroa kvanttiviestintäinfrastruktuuriin ja pilottiprojekteihin

Suur-Pariisin alue julkisti viime vuoden marraskuussa 2,5 miljoonan euron investointipaketin alueen kvanttiekosysteemille. Miljoona euroa on allokoitu kvanttiviestintäinfrastruktuurin rakentamiseen Pariisin, Saclayn teknologia-alueen sekä Châtillonin kunnan kattavalle alueelle (Paris region quantum communication infrastructure, QCI). Suur-Pariisin alueen johtaja Valérie Pécressen tavoitteena on luoda projektista EU:n European quantum communication infrastructure -hankkeen kulmakivi. Hanke tähtää kvanttisalatun viestinnän mahdollistamiseen kaikkialla EU:n alueella talouden ja yhteiskunnan suojaamiseksi kyberuhilta.

Pack Quantique (PAQ) -ohjelma puolestaan rahoittaa teollisuuden pilottihankkeita yhteensä 1,5 miljoonalla eurolla kolmen vuoden aikana. Pilottihankkeet ovat suuryritysten ja start-up-yritysten välisiä yhteishankkeita, joissa hyödynnetään kvanttilaskentaa teollisuuden sovelluksissa. PAQ-ohjelman tavoitteena on muun muassa lisätä ekosysteemin toimijoiden yhteistyötä, vauhdittaa kasvuyritysten kehittymistä sekä lisätä Pariisin alueen tunnettuutta ja houkuttelevuutta – myös ulkomaisten alan yritysten silmissä.

Lähetystöneuvos Anna Esko ja Team Finland -erityisasiantuntija Henriikka Yliheljo