Ranska panostaa puhtaisiin ajoneuvoihin

Koronavirusepidemian aiheuttama talouskriisi on kurittanut autoalaa niin Suomessa kuin maailmallakin, eikä Ranska tässä suhteessa ole poikkeus. Ranskan poliittisessa johdossa nähdään koronakriisin olevan samalla tilaisuus nopeuttaa ekologista siirtymää.

Koronavirusepidemian aiheuttama talouskriisi on kurittanut autoalaa niin Suomessa kuin maailmallakin, eikä Ranska tässä suhteessa ole poikkeus. Alkukesän tilastojen mukaan hyviä uutisia kuitenkin tulee sähkö- ja hybridiautojen myynnistä. Näihin kategorioihin kuuluvien autojen myynti on kärjessä Ranskan automarkkinoiden elpymisessä. Toukokuussa 2020 hybridiautojen markkinaosuus uusista rekisteröinneistä oli 12 % siinä missä osuus vuotta aiemmin oli 5 %. Tilastotiedot osoittavat, että selkeää kasvua oli niin ikään sähköautojen suosiossa, vaikka niiden määrä toistaiseksi onkin vielä hybridiautoja pienempi.

Sähköauto Ranskan poliittisessa johdossa nähdään koronakriisin olevan samalla tilaisuus nopeuttaa ekologista siirtymää. Tästä on osoituksena, että huhtikuussa Ranskassa julkaistiin energia- ja ilmastostrategia, jossa vahvistettiin maan sitoutuminen hiilineutraaliin yhteiskuntaan vuoteen 2050 mennessä. Ranskan ympäristö-, energia- ja liikennekysymyksiä hoitava ministeriö (Ministère de la Transition écologique et solidaire) painotti uusien linjauksien jatkavan viime vuosien aikana käynnistettyjä uudistuksia esimerkiksi liikennepolitiikassa, teollisuudessa ja rakennusalalla. 

Panostuksella puhtaisiin ajoneuvoihin on runsaasti merkitystä, onhan liikenteen osuus noin 30 % Ranskan kasvihuonekaasupäästöistä. Toukokuun lopussa presidentti Emmanuel Macron ilmoitti tukipaketista Ranskan autoteollisuudelle ja totesi, että tavoitteena on tehdä Ranskasta Euroopan johtava puhtaiden ajoneuvojen tuottaja. Sähkö- ja hybridiautojen tuotantomäärät on tarkoitus nostaa yli miljoonaan ajoneuvoon vuodessa seuraavien viiden vuoden aikana. Hybridiautoilla viitataan tässä yhteydessä sekä ladattaviin hybridiautoihin että tavallisiin hybridiautoihin.

Uudet ekologiset bonukset

Presidentti Macron esitteli useita toimenpiteitä, joiden avulla tuetaan sähköautojen ja ladattavien hybridiautojen hankkimista. Ranskalaiset saavat käyttöönsä vuoden 2020 kesäkuun ja joulukuun välisenä aikana uusia ekologisia bonuksia. Käytännössä sähköauton ostaja voi saada alennusta 7 000 euroa ja hybridiladattavan mallin ostaja 2 000 euroa. Myös romutuspalkkion käyttöä kasvatetaan siten, että sen piiriin pääsee 200 000 uuden tai käytetyn ajoneuvon ostajaa 1.6. alkaen. Kannustimena on 5 000 euroa, jos vanhasta autostaan luopuva vaihtaa sähköautoon tai ladattavaan hybridiin ja 3 000 euroa, jos kyseessä on uusimpien EU-normien mukainen vähäpäästöinen auto. Lisäksi pienituloisilla kotitalouksilla on mahdollisuus saada 20 %:lla korotettua tukea.

Myös muita kannustimia on otettu käyttöön ilman, että niissä olisi vuoden loppuun asetettua takarajaa. Esimerkiksi polttomoottorin muuttamista jälkiasennuksella sähkömoottoriksi tuetaan tietyin edellytyksin. Enintään 2 000 euron lisätuki sähköauton tai ladattavan hybridin ostamiseksi on puolestaan tarjolla henkilölle, joka asuu tai työskentelee matalapäästöiseksi määritellyllä vyöhykkeellä. Kyseessä olevilla noin 20 kaupunkialueella viranomaiset voivat rajoittaa ajoneuvoliikennettä valitsemiensa perusteiden mukaisesti. Huomattakoon, että niin ikään sähköavusteisen polkupyörän ostamiseen on varattu enintään 200 euron bonus.

Uutta suuntaa teollisuudelle

Presidentti Macronin ilmoittaessa autoteollisuuden tukitoimista hän kertoi samalla, kuinka tarkoituksena on edistää alan siirtymistä valmistajineen ja alihankkijoineen neljännen teollisen vallankumouksen aikakaudelle (Teollisuus 4.0). Tämä koskee esimerkiksi laite- ja järjestelmäintegraatiota sekä ohjelmistoihin ja dataan perustuvien uusien palvelujen ja liiketoimintamallien täysimääräistä hyödyntämistä. Ranskan johto haluaa vahvistaa kansallista ja eurooppalaista teollista suvereniteettia ja on ilmaissut tyytyväisyytensä muun muassa siitä, että autovalmistaja Peugeot on sitoutunut tuottamaan SUV-luokan Peugeot 3008:n sähköisen version Ranskassa. Sähköautojen suosiota halutaan edistää myös laajamittaisella latausasemien käyttöönotolla. Presidentti Macron on linjannut tavoitteeksi, että Ranskassa olisi käytössä yhteensä 100 000 latauspistettä vuonna 2021.

Toinen esimerkki Ranskan halusta kehittää sähköautojen valmistusta on Renault'n liittyminen eurooppalaiseen akkuyhteenliittymään (European Battery Alliance; EBA). Muun muassa Peugeot'n käsittävä PSA-ryhmä on jo aiemmin liittynyt mukaan. Ranskalle on tärkeää, että akkujen kehitystä ja tuotantoa lisätään Euroopassa, jotta riippuvuutta aasialaisista yrityksistä saadaan vähennettyä. Tällä hetkellä yli 80 % eurooppalaisten sähköautojen akuista on valmistettu Etelä-Koreassa (LG, Samsung), Kiinassa (CATL) tai Japanissa (Panasonic).

Suomen ja Ranskan yhteistyö vahvistuu: fokus älyverkoissa ja sähköisessä liikenteessä

Puhtaiden ajoneuvojen sekä energia- ja akkusektorin puitteissa tapahtuva yhteistyö Suomen ja Ranskan välillä on selvässä nousussa. Kyseessä on sekä tutkimusyhteistyö että teollisten ja kaupallisten suhteiden vahvistaminen. Jo aiempien toimenpiteiden ansiosta Suomi on mukana eurooppalaisen akkuteollisuuden IPCEI–hankkeessa (Important Project of Common European Interest), jossa Saksa ja Ranska toimivat vetureina.

Suomen ja Ranskan välisestä molemminpuolisesta kiinnostuksesta kertoo myös, että touko-kesäkuussa järjestetyissä vastavuoroisissa webinaareissa oli 50-70 osallistujaa toimialan yrityksistä esittäytymässä ja keskustelemassa sähköisestä liikenteestä, älyverkoista ja uusista liiketoimintamalleista. Toukokuun lopussa pidetty suomalaisten toimijoiden Smart Otaniemi -esittely sai hyvän vastaanoton ranskalaisen Think SmartGrids -yhdistyksen (TSG) jäsenkunnalta, ja kesäkuun puolivälissä TSG puolestaan järjesti esittäytymisen pääosin suomalaisille toimijoille.

Team Finland Ranska on tukena myös jatkotyössä älyverkot ja –liikenteen kattavalla sektorilla. Ranskalaiset ja suomalaiset yhteistyökumppanit jakavat samankaltaisen vision tulevaisuudesta, mikä kannustaa kartoittamaan ja analysoimaan koko arvoketjun yhteistyömahdollisuuksia. Kannattaa seurata tulevia markkinamahdollisuuksia!

 

Teksti: Anna Esko, Team Finland -koordinaattori, Suomen suurlähetystö, Pariisi

Kuva: Nicola Lindertz