Ranska kääntää katseen puurakentamiseen – markkinat kehittyvät vauhdilla

Ympäristötietoisuus ja pyrkimys kestäviin ratkaisuihin ovat Ranskassa nykyään valtavirtaa toimialasta riippumatta. Kehitys näkyy myös rakennussektorilla, jossa puurakentamisen markkinaosuus on nelinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tällä hetkellä reilut yksitoista prosenttia omakotitaloista ja parikymmentä prosenttia laajennusrakentamisen hankkeista toteutetaan puurakenteisina. Markkinaosuus kasvaa myös julkisissa rakennushankkeissa kuten kouluissa.

Puurakentamisen nähdään olevan erinomainen keino vähentää rakennusten ympäristöjalanjälkeä puun ollessa uusiutuva, hiiltä varastoiva materiaali. Lisäksi puulla on monia ominaisuuksia, jotka pääsevät oikeuksiinsa Pariisin kaltaisessa tiheästi rakennetussa kaupunkiympäristössä. Puumateriaalin käyttämiseen perustuvat rakennushankkeet ovat varsin nopeasti toteutettavissa, rakennustyömaat aiheuttavat suhteellisen rajallisesti häiriöitä ja tuottavat vähän työmaajätettä.

Ekologiseen puurakentamiseen kannustetaan myös sääntelyn keinoin esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseksi. Ei olekaan ihme, että puu rakennusmateriaalina on vakuuttanut kasvavan määrän urakoitsijoita ja arkkitehtejä, mihin lienee vaikuttanut myös puurakentamisen profiilin vahvistuminen. Taustalla on muun muassa jo useita vuosia kestänyt julkinen panostus Ranskan siirtymään fossiilitaloudesta kohti bio- ja kiertotaloutta.

Ranskassa käynnistettiin esimerkiksi vuonna 2017 kolmivuotinen puunkäytön lisäämiseen ja tehostamiseen tähtäävä ohjelma. Siinä painotettiin erityisesti puun käyttöä ympäristö- ja ilmastoystävällisenä rakennusmateriaalina. Biotalous ylipäätään on tärkeässä roolissa ranskalaisessa keskustelussa hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä ja hiilinielujen kasvattamisesta. Kiertotalouden kehittämisessä Ranska on globaalisti kärkimaita.

Pariisin vuoden 2024 olympialaisten kisakylän rakennushankkeet ovat yksi konkreettinen esimerkki puurakentamisen edistämisestä. Osana kokonaisuutta tulee olemaan Pariisin esikaupunkialueella, Seine-joen välittömässä tuntumassa sijaitseva ekoalue. Siellä puurakentamiselle annetaan hallitseva osuus. Hankkeen tavoitteena on luoda integroitu ekosysteemi, jossa ekologisuus on läsnä kaikissa toiminnoissa asumisesta yritystoimintaan ja liikkumiseen. Kisojen kynnyksellä kehitetään voimakkaasti myös Pariisin suurkaupunkialueen raideliikennettä. Sen myötä puumateriaali on olennaisessa roolissa yli kuudenkymmenen uuden aseman rakentamisessa.

Kannattaa siis pitää silmät auki tuleville mahdollisuuksille! Aiheen tärkeyttä kuvastaa alkuvuoden 2021 haku(Linkki toiselle web-sivustolle.) (avautuu uuteen ikkunaan), jossa Île-de-Francen eli Suur-Pariisin alue kutsuu puunjalostukseen ja muihin biopohjaisiin materiaaleihin erikoistuneita tuottajia ilmaisemaan kiinnostuksensa teollisten jalostuslaitosten perustamiseen alueella.

On hyvä muistaa, että Ranskassa arvostetaan korkealle suomalaista metsä- ja biotalousosaamista. Puurakentamisessa maillamme on samat intressit ja näkemys siitä, että puurakentaminen on yksi esimerkki hiilineutraaliin yhteiskuntaan tarvittavasta kestävästä puunkäytöstä. Suomalainen osaaminen ja kokemus puumateriaalin monipuolisesta hyödyntämisestä ovat Ranskassa kiinnostavia aihealueita. Vientiponnisteluissa auttaa niin ikään, että Suomen maakuva ja arvostus ovat Ranskassa erinomaisella tasolla.

Lähetystöneuvos Anna Esko, Suomen Pariisin-suurlähetystön Team Finland -koordinaattori