Ranska digitalisoituu: teollisuus, yritykset ja julkinen sektori hyötyvät elvytyspaketista

Ranska digitalisoituu: teollisuus, yritykset ja julkinen sektori hyötyvät elvytyspaketista

Ranska julkisti jo viime vuoden syksyllä kunnianhimoisen 100 miljardin euron elvytyspaketin, josta 60 prosenttia on kansallista rahoitusta ja 40 prosenttia EU-rahoitusta. Digitalisaatio on yksi elvytyspaketin kulmakivistä ja siihen on allokoitu seitsemän miljardia euroa. Investointeja suunnataan teollisuuden, yritysten ja julkisen sektorin digitalisaatioon sekä strategisiin sektoreihin, joita ovat esimerkiksi tekoäly, 5G, kyberturvallisuus, pilvipalvelut ja kvanttilaskenta.

Elvytyspaketin jatkoksi julkistettiin lokakuussa 30 miljardin euron investointipaketti ”France 2030” (avautuu uuteen ikkunaan), jossa vihreä siirtymä ja uudelleenteollistaminen ovat keskeisiä teemoja. Investointeja suunnataan muun muassa teollisuuden vähähiilisyyteen ja digitalisaatioon, innovaatioiden teollistamiseen sekä terveys-, elektroniikka- ja avaruusteollisuuden vahvistamiseen.

Strategiset digitaaliset sektorit

Ranska on julkistanut useamman strategian, joilla pyritään nopeuttamaan teknologioiden käyttöönottoa sekä varmistamaan maan kilpailukyky myös tulevaisuudessa. Strategioita rahoitetaan elvytyspaketin lisäksi ”tulevaisuuden investoinnit” -ohjelmalla:

  • 5G- ja tulevaisuuden tietoliikenneverkkojen strategia: 1,7 miljardia euroa, josta 700 miljoonaa euroa on julkista rahoitusta. Yksityisen rahoituksen tavoitteena on miljardi euroa. Keskeisinä teemoina ovat muun muassa teollisuuden käyttökohteet, TKI-toiminta sekä verkkoratkaisujen kehittäminen. Ranskan hallitus julkisti lokakuussa teollisuuden 5G-hankkeen, jonka tavoitteena on nopeuttaa 5G:n käyttöönottoa teollisuudessa ja tukea Industry 4.0 -aloitteita.
  • Kyberturvallisuusstrategia: miljardi euroa, josta 700 miljoonaa on julkista ja 300 miljoonaa yksityistä rahoitusta. Kyberturvallisuus on tunnistettu tärkeäksi teemaksi digitalisaation ja 5G:n käyttöönoton myötä. Strategian avulla tuetaan muun muassa kyberratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa.
  • Kvanttistrategia(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan): 1,8 miljardia euroa, josta 1,25 miljardia on julkista ja 500 miljoonaa yksityistä rahoitusta. Ranska haluaa varmistaa strategian avulla asemansa yhtenä johtavista kvanttimaista.
  • Digitaalisen terveyden strategia: Ranskan hallitus julkisti lokakuussa 650 miljoonan euron rahoituspaketin tukemaan alan ekosysteemiä sekä digiratkaisujen tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja testaustoimintaa.
  • Tekoälystrategiaa päivitetään parhaillaan ja strategiat ovat valmisteilla myös koskien pilvipalveluita ja digitaalista koulutusta.
  • Lisäksi kasvuyritysten rahoitukseen ja innovaatioiden tukemiseen on varattu yli miljardi euroa.

Suuret panostukset teollisuuden kilpailukykyyn

Teollisuuden osuus Ranskan bruttokansantuotteesta on laskenut viimeisten vuosikymmenten aikana. Valmistava teollisuus edustaa tällä hetkellä noin 11 prosenttia maan BKT:sta. Hallituksen tavoitteena on vahvistaa teollista sektoria.

Verotuksen lisäksi tuotannon modernisointi ja digitalisaatio nähdään keskeisinä tapoina nostaa teollisuuden kilpailukykyä:

  • Tuotantoveron laskeminen: 20 miljardia euroa vuosina 2021–2022.
  • Strategisten sektoreiden tuotannon uudelleensijoittuminen Ranskaan: miljardi euroa. Tämä koskee muun muassa terveys-, elektroniikka-, 5G-/tietoliikenne- ja elintarviketeollisuutta.
  • Autoteollisuudelle, ilmailuteollisuudelle ja avaruusteollisuudelle on julkistettu erilliset tukipaketit. Vihreä siirtymä on keskeisessä roolissa muun muassa auto- ja ilmailuteollisuuden tuissa. Tuotannon digitalisaatioon on allokoitu 200 miljoonaa euroa.
  • PK- ja keskisuurten yritysten digitalisaatiota tuetaan 400 miljoonalla eurolla. Esimerkiksi ”Tulevaisuuden teollisuus” -tuki on osoittautunut erittäin suosituksi teollisten yritysten piirissä ja tukimuotoa on päätetty jatkaa myös ensi vuodelle.

Terveyssektori ja julkinen hallinto digitalisoituvat

Terveydenhuollolle julkistettiin oma kuuden miljardin euron investointipaketti, jolla halutaan muun muassa modernisoida vanhainkoteja ja investoida sairaaloihin. Terveydenhuollon digitalisaatioon panostetaan kaksi miljardia euroa. Painopisteitä ovat muun muassa IT-järjestelmien modernisointi, turvallisuus ja yhteensopivuus sekä sähköiset terveystietojärjestelmät ja terveystietojen jakaminen. Tämän jatkoksi julkistettiin 650 miljoonan euron digitaalisen terveyden strategia. Koronapandemian seurauksena digitaalisaatio ja etäratkaisujen käyttöönotto ovat lisääntyneet voimakkaasti ranskalaisessa terveydenhuollossa.

Julkisen sektorin digitalisaatioon on varattu 1,7 miljardia euroa. Tuki suunnataan kansallisella ja alueellisella tasolla muun muassa IT-järjestelmien modernisointiin ja turvallisuuteen sekä digitaalisen identiteetin käyttöönottoon.

Tukea myös digiosaamiselle ja nopeille tietoliikenneverkoille

Muita elvytyspaketin keskeisiä digiteemoja ovat kansalaisten digiosaaminen sekä digitaalisten alojen koulutusohjelmien kehittäminen. Myös laajakaistaverkkoinfrastruktuurin kehityshanketta halutaan nopeuttaa lisätuin. Hankkeen alkuperäisen aikataulun mukaan Ranskassa olisi koko maan kattava valokuituverkko vuoteen 2025 mennessä.

Henriikka Yliheljo, Suomen Pariisin-suurlähetystön Team Finland -asiantuntija